Inpaint là áp dụng chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn giá tiền với thiên tài loại bỏ chi tiết thừa trên ảnh khá đơn giản dễ dàng và dễ dàng dàng. Với ứng dụng đơn giản dễ dàng và kết quả này, fan dùng có thể xóa logo, watermark hay các vật thể không muốn khi chụp hình ảnh một cách dễ dàng mà không cần kỹ năng chỉnh sửa ảnh phức tạp nào.

Bạn đang xem: Xóa chi tiết thừa trên ảnh online

Inpaint-giao-dien.jpg" alt="*">