TỰA

Cảnh ngữ là tỉnh giác, hoặc gọi là kinh sợ. Ví như bao gồm kẻ trộm nhòm ngó nhà cửa, công ty nhãn ban đêm đốt đèn ngồi khoan thai giữa nhà, đằng hắng ra tiếng, kẻ trộm sốt ruột chẳng dám lén vào. Trường hợp vừa ngủ quên thì kẻ trộm thừa cơ lẻn vào giật đoạt của cải, cho nên vì vậy giữ thành trì nghiêm ngặt đêm hôm vọng gác đánh mõ chũm canh, chợt có dịch chuyển thì cũng không sao, vì chưng đã tất cả phòng bị trước.

Bạn đang xem: Tham thiền cảnh ngữ

Con người dân có cái họa mập sanh tử là giấc mộng nhiều năm muôn kiếp chẳng tỉnh, huống sáu căn làm cho môi giới đến giặc từng ngày cướp của báu trong nhà. Nếu chẳng cần đấng Đại giác cần sử dụng lời thống thiết cảnh tỉnh thì suốt đời say sưa trong giấc mộng biết đến ngày nào bắt đầu tỉnh ngộ. Chẳng mọi lúc ngủ làm chủ chẳng được, mà ngay đến ban ngày mở mắt nói mơ siêu nhiều. Cho nên vì vậy Đại sư chưng Sơn nương sức bi nguyện đến làm Đại Y Vương cần sử dụng một vị Già Đà trị căn bệnh nghiệp điên loạn cho đông đảo người. Vì chưng đó, có khai thị năm chương Cảnh Ngữ về thiền bệnh dịch rất dễ dàng và đơn giản thẳng tắt; cái căn bệnh trong xương tủy của tín đồ tham thiền đa số được nói qua. Lời khai thị hạ bằng tay thủ công phu trong sách này rất khẩn yếu, thật là 1 trong quyển sách mới thiết yếu cho cửa ngõ Thiền, cũng là thuốc tiên cứu vãn thế.

Thiền cũng là giả danh không có thật thể, làm sao có bệnh? cũng chính vì người tham thiền phần đông khởi lên chấp tình lầm hiểu, bị trọng điểm ý thức tấn công lừa tiếp giáp hại, chẳng hướng lên trên cơ cảnh tìm, lại nhằm mục tiêu vào trong học giải kiếm, hoặc bị ngôn cú cổ nhân làm vật cản tâm, hoặc bị chết ngập trong tử thủy, hoặc ngồi trong mẫu vỏ vô sự, chẳng bắt buộc tâm linh lợi chết chẳng được, vì vậy mạng căn khó cắt dứt, sanh diệt rõ ràng, body đều là bệnh của ta, chứ chẳng yêu cầu thiền gồm bệnh. Thậm chí thành cuồng trước ma, Phật cũng cần thiết cứu, đó là bệnh nghiệp, chứ chẳng yêu cầu thiền bệnh. Mang sử cho chết được các thứ tâm, nhưng mà chẳng chịu đựng hạ thủ công phu cùng với lý pháp thân tương ưng, chẳng từng sút lên trên mẫu ngạch cửa ngõ hướng thượng, ngồi ngơi nghỉ trong thùng cơm khinh an tự tại, dòng khinh an này đó là thiền bệnh.

Cho nên bao gồm vị Tăng hỏi Cổ Đức: cố kỉnh nào là tịnh tâm Pháp thân?

Cổ Đức đáp: xuất phát của vô lượng căn bệnh lớn.

Lời này như gai gốc nuốt vào ói ra thiệt khó. Cổ thánh thiện trong chân tham thật ngộ, bệnh sang 1 phen rồi cho những Ngài duỗi tay tiếp độ chẳng loạn hạ kim, dùi (châm tủy), cần phải gặp gỡ người giỏi khí tức, biết ngứa ngáy ngáy bắt đầu chịu chẩn bệnh. Nỗ lực nân, biết bệnh mới trừ được bệnh, chữa mình rồi sau new chữa người chính xác là “người bệnh lâu năm trở thành thầy thuốc”.

Đại sư bác Sơn trường đoản cú trước tới nay tham cứu vãn đạo này cực kì dung thông, ngôn cú nào của Ngài cũng đầy đủ trong tay nghề chứ chẳng phải cố tạo sự lời thần diệu cao siêu, khiến cho những người chẳng biết, mà là cảnh giới thân chứng, thật tu hay ngày, thấy đến, nói đến, có tác dụng đến, cần sử dụng đến. Nghĩa lý tinh minh biện tài vô ngại, vì vậy Ngài nói sâu sắc về thiền bệnh như cầm dòng gương ngọc của Cung Tần soi thấy gan mật của triều thần một mảy lông trốn cũng chẳng được. Xưa nay bạn ngồi nệm thiền trường đoản cú xưng là Thiện trí thức nói thiền hoặc như Sư thiệt là hiếm có. Nhưng thiền căn bệnh rất cạnh tranh nói, nói cũng chẳng làm thế nào hết được. Bệnh tức là bệnh của Pháp thân, Pháp thân vô số bệnh dịch đâu có cùng tột. Bạn cứu căn bệnh Pháp thân, lấy căn bệnh làm cách thức hay, lấy bệnh làm cơm nước thường dùng trong nhà, lấy bệnh làm áo lót, là do mình dùng hay hoặc ko hay nhưng thôi; cổ nhơn du hí sinh sống trong bệnh để gia công Phật sự. Chính vì thấy rõ Pháp thân vô chủ bệnh dịch tự lành ngay, cho nên vì thế Động tô nói: “Lão Tăng lúc xem chẳng thấy có bệnh”; chỉ vì vọng tưởng chấp trước yêu cầu thiền bệnh đua nhau sanh. Xưa, Phật nói ma sự của Ngũ ấm trong tởm Lăng Nghiêm và trở nên kế của nước ngoài đạo tức là việc vào thiền bệnh dịch của fan thời nay. Vậy chấp tức thành ma, kế có nghĩa là ngoại đạo, chẳng chấp chẳng kế cũng không là bệnh. Vì thế nói: “Chẳng khởi tâm cho rằng thù chiến hạ thì điện thoại tư vấn là cảnh giới lành, nếu cho là hội chứng thánh thì tức thời rơi vào bầy tà”. Kinh Pháp Hoa nói: “Có một vị Đạo sư biết rành mặt đường thông bít hiểm nạn cho nên rất có thể dẫn dắt những người dân kia cho bảo sở”. Vậy quyển sách này của Đại sư đó là chiếc thuyền đến đời mạt pháp, là tuyến phố tắt cho kẻ sơ tâm, chẳng những có lợi cho thời nay cũng có ích cho tương lai. Fan quyết chí mong tham thiền hạ thủ công bằng tay phu mong đại ngộ chịu xem kỹ sách này thì biết làm phương pháp nào khiến cho nghi tình phân phát chẳng khởi ngay tức khắc phát khởi, gốc bệnh dịch chưa phá tức khắc phá, như vạch cát bày ngọc, cho những người tự lấy, như vẹt màn sương mù thấy khung trời khiến cho tất cả những người chẳng mê, như ở trong cách đường cùng gồm đường xuất thân, vào câu chết (tử cú) có câu cứu giúp sống người, như hạt châu tròn lăn trên mâm, chẳng trệ một lời. Diệu dụng của sách này như thế, mọi người biết ý theo phía trên dụng trung tâm thì có thể ngồi hoặc ngủ loài kiến đạo chẳng tốn những tiền giầy cỏ cơ mà thẳng đến ruộng khu đất đại an lạc, cùng rất Phật Tổ đồng thở bình thường một lỗ mũi. Bạn lấy trên đây tự cảnh tỉnh giấc rồi cảnh tỉnh người; lại lấy đây tự trị lành bệnh dịch rồi chữa trị lành bệnh dịch cho người, cũng gọi là hiện tại y vương, để cho mạng mạch ông cha lưu thông, quốc mạch cùng huệ mạch đông đảo kiên cố, ngõ hầu chẳng phụ phương tiện nguyện lực của Đại sư trường đoản cú bi chỉ dạy.

Niên hiệu Vạn lịch năm Tân Hợi (1611) tháng to gan lớn mật Thu.Tín Châu, môn đồ Lưu Sùng Khánh kính đề.

Tham Thiền Cảnh Ngữ

Tác giả say đắm Duy Lực chưng Sơn
Bộ sách
Thể loại Tôn giáo - Thiền
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng e
Book điện thoại pdf epub azw3
Lượt xem 1566
Từ khóa e
Book mobi pdf epub azw3 full bác Sơn phù hợp Duy Lực Tôn Giáo trọng điểm Linh Thiền
Nguồn

*

Cảnh ngữ là tỉnh giác, hoặc gọi là gớm sợ. Ví như bao gồm kẻ trộm dòm ngó nhà cửa, chủ nhãn đêm hôm đốt đèn ngồi đàng hoàng giữa nhà, đằng hắng ra tiếng, kẻ trộm run sợ chẳng dám lén vào. Nếu như vừa ngủ quên thì kẻ trộm thừa cơ lẻn vào chiếm đoạt của cải, cho nên vì thế giữ thành trì nghiêm ngặt đêm hôm vọng gác đánh mõ cố gắng canh, chợt có biến động thì cũng ko sao, vị đã bao gồm phòng bị trước.

Con người có cái họa to sanh tử là giấc mộng lâu năm muôn kiếp chẳng tỉnh, huống sáu căn làm môi giới mang đến giặc hằng ngày cướp của báu trong nhà. Ví như chẳng bắt buộc đấng Đại giác cần sử dụng lời thống thiết cảnh thức giấc thì suốt đời say sưa trong giấc mộng nghe biết ngày nào mới tỉnh ngộ. Chẳng hầu hết lúc ngủ cai quản chẳng được, mà ngay tất cả ban ngày mở mắt nói mơ khôn cùng nhiều. Vì vậy Đại sư chưng Sơn nương sức bi nguyện mang lại làm Đại Y Vương sử dụng một vị Già Đà trị căn bệnh nghiệp cuồng loạn cho hầu như người. Bởi đó, bao gồm khai thị năm chương Cảnh Ngữ về thiền căn bệnh rất dễ dàng và đơn giản thẳng tắt; cái bệnh trong xương tủy của bạn tham thiền đầy đủ được nói qua. Lời khai thị hạ bằng tay phu vào sách này vô cùng khẩn yếu, thật là một quyển sách mới cần thiết cho cửa Thiền, cũng chính là thuốc tiên cứu vãn thế.

Thiền cũng chính là giả danh không có thật thể, làm sao có bệnh? cũng chính vì người tham thiền số đông khởi lên chấp tình lầm hiểu, bị vai trung phong ý thức tiến công lừa sát hại, chẳng hướng lên trên cơ cảnh tìm, lại nhằm vào trong học giải kiếm, hoặc bị ngôn cú cổ nhân làm chướng ngại vật tâm, hoặc bị chết ngập trong tử thủy, hoặc ngồi trong mẫu vỏ vô sự, chẳng đề xuất tâm linh lợi chết chẳng được, cho nên mạng căn cạnh tranh cắt dứt, sanh khử rõ ràng, body toàn thân đều là bệnh tình của ta, chứ chẳng đề xuất thiền tất cả bệnh. Thậm chí là thành cuồng trước ma, Phật cũng quan yếu cứu, đó là bệnh nghiệp, chứ chẳng đề nghị thiền bệnh. Mang sử cho chết được những thứ tâm, nhưng mà chẳng chịu hạ thủ công phu cùng rất lý pháp thân tương ưng, chẳng từng đánh đấm lên trên loại ngạch cửa ngõ hướng thượng, ngồi ngơi nghỉ trong thùng cơm khinh an từ bỏ tại, dòng khinh an này chính là thiền bệnh.

Cho nên tất cả vị Tăng hỏi Cổ Đức: cố nào là tịnh tâm Pháp thân?

Cổ Đức đáp: xuất phát của vô lượng bệnh dịch lớn.

Lời này như gai gốc nuốt vào ói ra thật khó. Cổ thánh thiện trong chân tham thật ngộ, bệnh qua một phen rồi cho những Ngài choãi tay tiếp độ chẳng loàn hạ kim, dùi (châm tủy), phải phải chạm chán người tuyệt khí tức, biết ngứa ngáy ngáy bắt đầu chịu chẩn bệnh. Nắm nân, biết bệnh bắt đầu trừ được bệnh, chữa trị mình rồi sau bắt đầu chữa người đúng là “người bệnh nhiều năm trở thành thầy thuốc”.

Đại sư chưng Sơn tự trước đến lúc này tham cứu vãn đạo này rất là dung thông, ngôn cú như thế nào của Ngài cũng hầu như trong tay nghề chứ chẳng buộc phải cố làm nên lời tuyệt diệu cao siêu, khiến cho người chẳng biết, cơ mà là cảnh giới thân chứng, thiệt tu hay ngày, thấy đến, nói đến, làm cho đến, dùng đến. Nghĩa lý tinh minh biện tài vô ngại, chính vì vậy Ngài nói thâm thúy về thiền bệnh như cầm dòng gương ngọc của Cung Tần soi thấy gan mật của quần thần một mảy lông trốn cũng chẳng được. Xưa nay fan ngồi giường thiền trường đoản cú xưng là Thiện tri thức nói thiền hoặc như Sư thiệt là thảng hoặc có. Tuy nhiên thiền căn bệnh rất cực nhọc nói, nói cũng chẳng làm thế nào hết được. Bệnh có nghĩa là bệnh của Pháp thân, Pháp thân vô số bệnh dịch đâu tất cả cùng tột. Tín đồ cứu căn bệnh Pháp thân, lấy bệnh dịch làm cách thức hay, lấy dịch làm cơm nước thường được sử dụng trong nhà, lấy bệnh làm áo lót, là vì mình dùng hay hoặc ko hay cơ mà thôi; cổ nhơn du hí sinh sống trong bệnh để triển khai Phật sự. Chính vì thấy rõ Pháp thân vô chủ bệnh dịch tự lành ngay, do đó Động tô nói: “Lão Tăng cơ hội xem chẳng thấy có bệnh”; chỉ vị vọng tưởng chấp trước cần thiền căn bệnh đua nhau sanh. Xưa, Phật nói ma sự của Ngũ nóng trong tởm Lăng Nghiêm và biến hóa kế của ngoại đạo có nghĩa là việc vào thiền bệnh dịch của bạn thời nay. Vậy chấp tức thành ma, kế có nghĩa là ngoại đạo, chẳng chấp chẳng kế cũng không là bệnh. Vì vậy nói: “Chẳng khởi tâm chỉ ra rằng thù thắng thì gọi là cảnh giới lành, nếu đến là chứng thánh thì ngay tắp lự rơi vào bè lũ tà”. Ghê Pháp Hoa nói: “Có một vị Đạo sư biết rành đường thông bít hiểm nạn mang lại nên rất có thể dẫn dắt những người dân kia đến bảo sở”. Vậy quyển sách này của Đại sư đó là chiếc thuyền mang lại đời mạt pháp, là tuyến đường tắt đến kẻ sơ tâm, chẳng những bổ ích cho ngày nay cũng bổ ích cho tương lai. Bạn quyết chí mong mỏi tham thiền hạ bằng tay phu ước đại ngộ chịu xem kỹ sách này thì biết làm biện pháp nào để cho nghi tình phạt chẳng khởi ngay thức thì phát khởi, gốc căn bệnh chưa phá ngay lập tức phá, như vạch cát bày ngọc, cho người tự lấy, như vẹt màn sương mù thấy bầu trời khiến cho những người chẳng mê, như sống trong cách đường cùng tất cả đường xuất thân, trong câu chết (tử cú) gồm câu cứu giúp sống người, như hạt châu tròn lăn trên mâm, chẳng trệ một lời. Diệu dụng của sách này như thế, mọi tín đồ biết ý theo trên đây dụng chổ chính giữa thì có thể ngồi hoặc ngủ kiến đạo chẳng tốn những tiền giầy cỏ mà thẳng mang đến ruộng khu đất đại an lạc, cùng rất Phật Tổ đồng thở phổ biến một lỗ mũi. Người lấy đây tự cảnh thức giấc rồi cảnh tỉnh người; lại lấy đây tự chữa trị lành căn bệnh rồi chữa trị lành dịch cho người, cũng hotline là hiện tại y vương, để cho mạng mạch tiên sư lưu thông, quốc mạch cùng huệ mạch đông đảo kiên cố, ngõ hầu chẳng phụ phương tiện nguyện lực của Đại sư từ bỏ bi chỉ dạy.

Niên hiệu Vạn lịch năm Tân Hợi (1611) tháng dũng mạnh Thu.

Tín Châu, đồ đệ Lưu Sùng Khánh kính đề.

***

Hòa thượng chưng Sơn (1575-1630), họ Sa, thương hiệu Đại Hy, từ là Vô Dị, người đời thường điện thoại tư vấn là Ngài là Thiền sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi vạc chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan sinh hoạt Kim Lăng nghe giảng tởm Pháp Hoa, cảm khái than: “Cầu điều này ngay địa điểm mình, há rất có thể đuổi theo câu văn cơ mà được ư!”

Sư bèn vứt đi Kiến Vô lễ pháp môn sư Ngũ Đài Thông cạo tóc xuất gia. Đầu tiên tu tập Chỉ quán. Sư ngồi tu dưới cội tùng chẳng biết ngày đêm, muỗi mòng bu đầy bên trên thân như gặm cây khô, phía bên trong chẳng biết bao gồm thân tâm, bên phía ngoài chẳng thấy tất cả núi sông đại địa, trải qua năm năm, cho dù lạnh cho dù nóng cũng không dứt nghỉ.

Sau đó, Sư đến pháp môn sư Hồng, làm việc núi cực kỳ Hoa thụ giới Tỳ kheo, nghe nói Đại sư lâu Xương Huệ ghê ở núi Nga Phong xiển pháp của Tào Động, Sư qua yết kiến, thấy ngài thọ Xương đầu team nón lá, vác cuốc giống hệt như người bên nông, trung tâm bèn sanh nghi. Sư loại bỏ về đất Mân (Phước Kiến) ở núi Bạch Vân Phong ba năm, viết thư trình sở đắc lên thọ Xương. Lâu Xương viết thư phúc đáp rằng: “Đó chẳng buộc phải là đệ nhứt nghĩa”. Sư bắt đầu biết mình lầm, bèn đốt thư đi. Sư càng để trung khu vào tông thừa, coi lời của Thuyền Tử nói: “Chỗ ẩn thân ko tung tích, nơi không tông tích chớ ẩn thân”, nghi tình ngay lập tức phát khởi, cho nổi quên ngủ quên ăn uống trải qua hơn một năm. Một hôm Sư xem Truyền Đăng Lục thấy Triệu Châu bảo Tăng rằng: “Phải ra ngoài ba ngàn dặm chạm chán Thiện học thức mới được”. Sư bất giác ngộ ngộ, như quăng quật được gánh nặng ngàn cân, tự cho rằng đại ngộ, chạy mang đến yết kiến Thọ Xương, thọ Xương chẳng công nhận. Sư bắt đầu hổ thẹn, từ đó y chỉ lâu Xương nổ lực cầu đạo đến nổi thân hình thô héo, phương diện mũi nám đen, còn da bọc xương nhưng tinh tấn chẳng lùi.

Một hôm, lâu Xương dấn lời Ngọc tô thỉnh mong muốn Sư cùng đi, Sư từ chối. Lâu Xương nói: “Hôm ni có người thuyết pháp cho ông nghe chóng làm cho ông ngộ”. Sư mới chịu đi. Dọc đường luận về chỉ thú ngũ vị quân thần, Sư nói giữ lót chẳng ngừng, lâu Xương đầy đủ công nhận, rồi hỏi lại Sư: “Như lời Phật Ấn nóicon loài kiến biết tìm địa điểm tanh đến, ruồi xanh hay mang đến chỗ thối thalà thuộc về quân vị xuất xắc thần vị?”

Sư đáp: nằm trong về thần vị.

Thọ Xương quở: sẽ có người mỉm cười ông.

-Tại sao trước nói phải mà hiện giờ nói chẳng phải?

-Một chẳng đề nghị thì tất cả chẳng phải.

Đến Ngọc Sơn, Sư ngồi kiết già bên trên tảng đá, thốt nhiên nghe tượng Hộ Pháp Già Lam bổ xuống đất, trong thâm tâm hoát nhiên, vội có tác dụng kệ tụng trình thọ Xương:

Ngọc đánh dụ nhứt ngôn

Tâm hưu ngũ lộ tuyệt

Kỳ đà huyền giải hội

Như phất thang nghiêu tuyết

Một bố tỷ kim châm

Hảo nhân duyên thời tiết

Mai nhụy đỉnh thô chi

Đào hoa khai cửu nguyệt

Xúc mục như hưu biện biệt

Cấp thủy than đầu phao đồn thảm can

Nịch gần kề vô hạn anh hùng khách.

Dịch nghĩa:

Ngọc Sơn dạy dỗ một lời

Tâm dứt, ngữ ngôn bặt

Bao nhiêu gọi huyền diệu

Như tuyết gặp mặt nước sôi

Kim đá quý không lỗ trôn

Nhân duyên thời tiết tốt

Cành khô sanh hoa mai

Hoa đào nở tháng chín

Đầu ghềnh nước đổ ném gậy dò

Chìm chết vô hạn anh hùng khách.

Xem thêm: Đời thừa quotes by nam cao, phân tích truyện ngắn đời thừa của nam cao

Thọ Xương nói: “Một đến những cửa, lại đến cửa. Cũng chính vì tâm trí giải tuyệt nhưng mà mạng căn chưa dứt”.

Sư càng tự nạm gắng, sinh sống riêng trong Tông quá đương hôm mai chẳng chịu đựng ngủ nghỉ. Một hôm, Sư đi cầu xí thấy người leo cây bèn ngộ chí đạo, chạy mang lại yết kiến Thọ Xương, vừa vào cửa ngõ liền lễ bái.

Thọ xương hỏi: Ngày cách đây không lâu như thế nào?

Sư đáp: Có con đường sống chẳng cho người biết.

-Vì sao chẳng cho tất cả những người biết?

-Chẳng biết, chẳng biết.

Thọ Xương nhắc lại công án: “Bà già đốt am xua đuổi Tăng” với hỏi “Thủ đoạn bà già như vậy nào?”

Sư đáp: quà ròng thêm màu nhưng thôi.

Thọ Xương lại cử câu: “rồng gầm, cọp rống”, bảo Sư làm cho kệ tụng.

Sư ngay lập tức cầm bút lập tức viết:

Sát hoạt tranh hùng những hữu kỳ

Mơ hồ nhục nhãn hạt năng tri

Thổ quang bất toại thời lưu ý

Y cựu xuân phong trục mã đề.

Dịch nghĩa:

Giết cứu tranh hùng đa số diệu kỳ

Mơ hồ mắt thịt đâu thể hay

Nói ra chẳng toại lòng ai cả

Du xuân gió non vẫn y xưa.

Thọ Xương mỉm cười nói: Ông từ bây giờ mới biết ta chẳng dối gạt ông.

Sư hỏi: Về sau còn tồn tại việc gì nữa tốt không?

-Lão Tăng chỉ biết mặc áo ăn uống cơm.

-Há không tồn tại phương nhân tiện ư?

-Ông về sau được ngồi mang áo, không còn giám sát là đầy đủ rồi.

Thọ Xương bèn nói kệ truyền pháp:

Bổn nhiên thanh tịnh hằng như nhiên

Khế bệnh đa sanh trị hữu duyên

Xúc mục hổn dung giai bỏ ra điệu

Thông thân công dụng tổng hư huyền.

Ngũ tông rất tắc cơ tề quán

Tâm tạng rối rắm lý cùng viên

Bất mắc cỡ cổ kim phàm thánh sự

Như Lai thiền đúng theo Tồ Sư thiền.

Dịch nghĩa:

Xưa nay thanh tịnh hằng như nhiên

Khế bệnh nhiều đời gặp hữu duyên

Chạm đôi mắt hổn dung phần lớn chí diệu

Toàn thân chức năng thảy hư huyền.

Năm tông cực tắc cơ đồng quán

Ba tạng rối rắm lý cũng viên

Chẳng ngại ngùng xưa nay bài toán phàm thánh

Như Lai thiền hợp tiên nhân thiền.

Sư qua Nga hồ thọ giới nhân tình tát, ngơi nghỉ lại sáu mon rồi trở về đất Mân, thừa nhận lời mời thỉnh cho Viện Tổ Ấn nghỉ ngơi Tín Châu, sau đó Sư dời về chưng sơn, bèn trao mang đến Sư mẫu nghi quỷ thọ giới để làm Luật sư. Từ kia Thiền Luật tuy nhiên hành, tông phong rất hưng thạnh. Khu vực miền bắc đến im Đô (Bắc Kinh), miền nam đến tận Giao Chỉ (Việt Nam), fan nghe tiếng Sư từng năm tìm tới có mặt hàng ngàn.

Sư đã từng nhận lời mời đến chùa Thiên Giới ở Kim Lăng (Nam Kinh) thuyết pháp. Miếu ấy rộng mấy mươi dặm, hoàn toàn có thể dung nạp mấy trăm vạn người, khi ấy nón giầy vân tập chùa do đó nhỏ. Tổn phí cơm nước mỗi ngày hơn bội nghĩa vạn mà mọi người chỉ được ăn một chén cơm với vài ba cọng rau cơ mà thôi.

Niên hiệu Sùng Trinh năm Canh Ngọ (1630), Sư từ Kim Lăng trở về, từ nói: “Ta xuất cầm quá mau chóng thì tạ cố kỉnh cũng sớm”. Sư bèn sai môn sinh xây tháp. Kiết hạ, Sư trứ tác Tông Giáo Thông Thuyết một quyển, trình bày hết mọi điều huyền ảo, sách viết chín tháng new xong. Sư bèn thị hiện bao gồm chút bệnh, mang lại nửa vào đêm 17; Sư gọi Thủ tọa Trí Mẫn đến giường dặn dò áo nghĩa Tông vượt rồi cười.

Thủ tọa hỏi: Hòa thượng an chăng?

Sư đáp: Được chút lâu dụng.

-Còn tất cả cái chẳng dịch chăng?

-Nóng làm thế nào ấy!

-Đến đi từ tại vậy nào?

Sư đòi bút, viết tư chữ bự “Rõ Ràng Phân Minh”, rồi ném bút, ngồi tịch. Sư lâu 66 tuổi đời, 41 tuổi đạo.

Pháp tôn là Hoằng Hàn, Hoằng Dũ góp nhặt Ngữ Lục của Sư thành Quảng Lục tía mươi nhị lăm quyển lưu lại hành ngơi nghỉ đời (xem Tục Tạng Kinh).

Năm sau, Ngày 21 tháng 10 năm Tân Vị (1631) đem toàn thân Sư nhập tháp trên ngọn Thê Phụng Lãnh sống phía Tây chùa. Sư vướng lại ngôn thuyết Pháp thân chia thành chín loại, trong những số đó bộ Tham Thiền Cảnh Ngữ là tay nghề của chính Sư đã thử qua, vì tín đồ phát tâm về tối thượng thừa, vị trí đau châm trên mũi dùi, cơ hội trợt thì gửi gậy mang lại nắm, thật đáng là linh đối chọi thay xương đổi cốt vậy.

Mời chúng ta đón gọi Tham Thiền Cảnh Ngữ của người sáng tác Bác Sơn & Thích Duy Lực (dịch).

Bài viết liên quan