I. Tổng hợp điểm lưu lại rương Võ lâm 1 và bạn dạng đồ luyện công trường đoản cú 2x – 9x

Việc gắng bắt địa điểm luyện công cùng vị trí lưu giữ rương rất quan trọng cho bạn chơi Võ Lâm 1.


Bạn đang xem: Tiến cúc động nhớ rương ở đâu và đi đường nào qua jx1

Sau đấy là Bảng hướng dẫn bỏ ra tiết:

Cấp Map Luyện CôngĐiểm lưu giữ rươngĐường lên bãi2xKiếm những Tây Nam
Thành Đô
Thành Độ Bắc => Kiếm các Tây Nam
La Tiêu Sơn
Đại LýĐại Lý => La Tiêu Sơn
Kiếm các Trung Nguyên
Dương Châu
Biện gớm Nam => Phục ngưu sơn Tây => Thiên trọng tâm Động => Kiếm các Trung Nguyên
Vũ Lăng Sơn
Tương Dương
Ba Lăng Huyện
Kiếm các Tây Bắc
Phượng Tường
Phượng Tường >> Kiếm các Tây Bắc
Tần Lăng
Phượng Tường
Phượng Tường Động => Tần Lăng

Phượng Tường Bắc => Tần Lăng

3xVũ Di Sơn
Đại LýLâm An => Long Tuyền xóm => Vũ Di đánh hoặc Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn
Thổ Phỉ Động
Đại LýĐại Lý tủ => Điểm Thương sơn => Thổ Phỉ Động
Thục cương Sơn
Dương Châu
Dương Châu Tây => Thục cương cứng Sơn
Phục Ngưu tô Động
Dương Châu
Dương Châu >> Phục Ngưu tô Động
Tuyết Báo Động Tầng 1Phượng Tường
Phượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương ly => Tuyết Báo Động
Yến tử Động
Tương Dương
Tương Dương => bố Lăng huyện => Miêu Lĩnh => Yến Tử Động hoặc Thần Hành Phù => Khỏa Lăng Động => Đi ngược về Yến Tử Động
Miêu Lĩnh
Tương Dương
Tương Dương => tía Lăng huyện => Miêu Lĩnh
Kim quang Động
Phượng Tường
Phượng Tường nam giới => Kiếm các Thục Đạo => Kim quang quẻ Động
Dược vương vãi Động Tầng 1Biện Kinh
Biện ghê => Long Môn Trấn => Dược Vương ly => Dược vương vãi Động
Khoái Hoạt Lâm
Biện Kinh
Biện ghê => Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm
Bạch Vân Động
Thành Đô
Thành Đô Tây => Thanh Thành đánh => Bạch Vân Động4xThanh Thành Sơn
Thành Đô
Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn
Điểm yêu mến Động Tầng 1,2,3Đại LýĐại Lý => Điểm Thương sơn => Điểm yêu thương Động
Điểm yêu quý Sơn
Đại LýĐại Lý => Điểm mến Sơn
Phục Ngưu sơn Tây
Dương Châu
Biện kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây
Mật thất thiếu thốn Lâm
Dương Châu
Dương Châu => thiếu hụt Lâm Phái => Mật thất thiếu hụt Lâm
Mê cung Kê cửa hàng Động
Dương châu hoặc Đạo hương thôn
Biên gớm > Phục ngưu tô > Thiên tâm -> Kê quán động
Hoàng Hà Nguyên Đầu
Dương Châu
Dương Châu =>Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu
Tỏa Vân Động
Phượng Tường
Phượng Tường => Kiếm các Thục Đạo => Kim quang Động => Toả Vân Động
Kinh Hoàng Động
Thành Đô
Thành Đô Bắc => Kiếm những tây nam giới => tởm Hoàng Động
Thần Tiên Động
Thành Đô
Thành Đô Tây => Thanh Thành sơn => Thần Tiên Động5xHưởng Thủy Động
Thành Đô
Thành Đô Tây => Thanh Thành tô => mùi hương Thuỷ Động.Nghiệt Long Động
Đại LýLong Tuyền làng mạc => La Tiêu đánh => Nghiệt Long Động
Ngọc Hoa Động
Đại LýNgũ Độc Giáo => Vũ Di đánh => Bảo Ngọc Hoa Động
Thiên tầm Tháp Tầng 1,2,3Đại LýĐại Lý bao phủ => Thiên tâm Tháp 1,2,3Ác Bá Địa Đạo
Đại LýĐại Lý phủ => Ác bá địa đạo
Thiên tâm Động
Dương Châu
Biện gớm Nam => Phục ngưu tô Tây => Thiên trọng tâm Động hoặc Tương Dương => Phục Ngưu tô => Thiên chổ chính giữa Động
Tường Vân Động Tầng 1Dương Châu
Dương Châu Bắc -> chiếc Bang -> Tường Vân Động.Lưu Tiên Động Tầng 1Tương Dương
Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> giữ Tiên Động
Đáy Động Đình hồ Tầng 1Nam Nhạc Trấn
Ba Lăng thị trấn => Bến Tàu => Thiên vương Đảo => tô động dưới đáy Động Đình Hồ
Hưởng Thủy Động
Thành Đô
Thành Đô Tây => Thanh Thành đánh => hương Thuỷ Động6xThiên trung bình Tháp Tầng 3Đại LýĐại Lý đậy => Thiên vai trung phong Tháp108 La Hán Trận
Biên Kinh
Biên gớm Nam => thiếu thốn Lâm trường đoản cú => La Hán Đường => Đi vùng phía đằng sau tượng Phật => 108 La Hán Trận
Tường Vân Động Tầng 2,3,4Dương Châu
Dương Châu Tây => dòng Bang => Tường Vân Động

Xem thêm: Đội hình chelsea 2022/2023: danh sách cầu thủ và số áo cả real madrid và chelsea

Lưu Tiên Động Tầng 2,3,4Biên Kinh
Biên kinh => Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> giữ Tiên Động
Thanh Loa đảo
Ba Lăng Huyện
Ba Lăng thị xã => Bến Tàu => Thiên vương vãi Đảo => Thuyền Phu Thiên vương vãi ( yêu thương cầu: TVB đề xuất làm trọng trách Xuất Sư mới có thể lên được )Hoành sơn phái
Nam Nhạc Trấn
Ba Lăng thị xã => nam Nhạc Trấn => Hoành đánh Phái
Dương Giác Động
Đại LýLong Tuyền thôn => Nhạn Đãng tô => Dương Giác Động7xLong Nhãn Động
Đại LýĐại Lý => Điểm Thương sơn => Long Nhãn Động
Linh cốc Động
Dương Châu
Dương Châu Tây => Thục cưng cửng Sơn => Linh cốc Động hoặc Thần Hành Phù => Tiến Cúc Động => Linh ly Động
Lão Hổ Động
Dương Châu
Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu => Lão Hổ Động
Lâm Du Quan
Dương Châu
Biện ghê Bắc => Lâm Du quan liêu => Chân Núi ngôi trường Bạch
Tường Vân Động Tầng 5Tương Dương
Dương Châu Bắc => dòng Bang => Tường Vân Động.Lưu Tiên Động Tầng 5Tương Dương
Biên kinh =>Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> lưu lại Tiên Động
Đại tù nhân Động
Phượng Tường
Ba Lăng thị trấn => Vũ Lăng tô -=> Đại tầy Động
Tần Lăng Tầng 2Phượng Tường
Phượng Tường Động => Tần Lăng Phượng Tường Bắc => Tần Lăng
Dược vương Động Tầng 2Biện Kinh
Long Môn Trấn => Dược Vương cốc => Dược vương Động
Thanh Loa đảo Sơn Động
Nam Nhạc Trấn
Ba Lăng thị trấn => Bến Tàu => Thiên vương vãi Đảo => Thanh Loa đánh Động
Đào Hoa Nguyên
Nam Nhạc Trấn
Ba Lăng thị trấn => Vũ Lăng sơn => Bạch Thủy Động => Phục lưu lại Động => Đào Hoa Nguyên8xNhạn Thạch Động
Thành Đô
Thành Đô => trường Giang Nguyên => Nhạn Thạch Động
Lưỡng Thủy Động
Đại LýLâm An che => Long Tuyền xóm => Nhạn Đăng tô => Lưỡng Thuỷ Động
Thanh Khê Động
Đại LýLâm An bao phủ => Long Tuyền buôn bản => Thanh Khê Động.Vô Danh Động
Đại LýĐại Lý bao phủ => Thạch Cổ Trấn => Vô Danh Động
Dương Trung Động
Dương Châu
Dương Châu => Đạo hương Thôn => Dương Trung Động
Chân núi trường Bạch
Tương Dương
Biện ghê Bắc => Lâm Du quan liêu => Chân Núi ngôi trường Bạch
Băng Hà Động
Phượng Tường
Phượng Tường => Vĩnh Lạc Trấn => chầu trời Động
Tần Lăng Tầng 3Phượng Tường
Phượng Tường Đông => Tần Lăng
Phi Thiên Động
Biện Kinh
Biện tởm => Chu Tiên trấn = > Phi Thiên Động
Dược vương vãi Động Tầng 3Biện Kinh
Long Môn Trấn => Dược Vương ly => Dược vương vãi Động
Sa mạc địa biểu
Lâm An
Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm => chạy cho tọa độ 214/196Phù Dung Động
Thành Đô
Thành Độ => Giang Tân thôn => quang vinh Động9xTiến Cúc Động
Dương Châu, Đạo mùi hương Thôn
Dương Châu > Thục cương > Tiến Cúc Động
Cán Viên Động
Dương Châu
Dương Châu > Thục cương > Tiến Cúc Động
Khoả Lang Động
Phượng Tường
Thần hành phù > Khoả Lang Động
Trường Bạch sơn Nam
Phượng Tường
Thần Hành Phù > ngôi trường Bạch đánh Nam
Trường Bạch tô Bắc
Biện Kinh
Thần Hành Phù > ngôi trường Bạch sơn Bắc
Dược Vương cồn tầng 4Biện Kinh
Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương cốc >> Dược vương Động
Sa Mạc 1Lâm An
Thần Hành Phù
Sa Mạc 2Lâm An
Thần Hành Phù
Sa Mạc 3Lâm An
Thần Hành Phù

*
Võ Lâm Truyền Kỳ | trò chơi Kiếm Hiệp vào vai Online Hay tuyệt nhất

Lưu ý quan tiền Trọng

Để quay lại địa điểm cũ là bản đồ luyện công chúng ta dùngThần Hành Phùdi đưa lên map, sau đó dùngThổ Địa Phùbay về thì mới rất có thể quay lại điểm cũ thông quaXa Phu.Danh sách giữ rương các bản đồ luyện công xem danh sách dưới đây

Map Luyện Công cấp cho 20

Bản Đồ
Thành Thị / Thôn lưu giữ Rương
Kiếm các Tây NamThành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn
Tần Lăng tầng 1Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
Kiếm những Tây BắcPhượng Hoàng Thành
Kiếm những Tây ĐôngVô Danh Thành
La Tiêu SơnĐại Lý, Thạch Cổ Trấn

Map Luyện Công cấp cho 30

Bản Đồ
Thành Thị / Thôn lưu Rương
Vũ Di SơnĐại Lý, Thạch Cổ Trấn
Thổ Phỉ ĐộngĐại Lý, Thạch Cổ Trấn
(PH) Thổ Phỉ ĐộngPhượng Hoàng Thành
(VD) Thổ Phỉ ĐộngVô Danh Thành
Thục cưng cửng SơnDương Châu, Đạo hương Thôn
Bạch Vân ĐộngThành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn
Kim quang ĐộngPhượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
Tỏa Vân ĐộngPhượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
Map Luyện Công cung cấp 40Bản Đồ
Thành Thị / Thôn giữ Rương
Thanh Thành SơnThành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn
Điểm yêu quý SơnLâm An
(PH)Thanh Thành SơnPhượng Hoàng Thành
(VD)Điểm yêu mến SơnVô Danh Thành
Thần Tiên ĐộngThành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn
Kinh Hoàng ĐộngPhượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn

Map Luyện Công cung cấp 50

Bản Đồ
Thành Thị / Thôn lưu Rương
Nghiệt Long ĐộngĐại Lý, Thạch Cổ Trấn
Thiên trung ương ThápĐại Lý, Thạch Cổ Trấn
(ST) Thiên trung khu Tháp 1Sài Thành
(HT) Thiên trọng điểm Tháp 1Hà Thành
Thiết Tháp Mê CungBiện Kinh, Chu Tiên Trấn, Long Môn Trấn
Thiên trung ương ĐộngDương Châu, Đạo hương thơm Thôn
Hưởng Thủy ĐộngThành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn

Map Luyện Công cấp cho 60

Bản Đồ
Thành Thị / Thôn lưu Rương
Tương Dương quan nha Mật ĐạoBa Lăng Huyện, Tương Dương
Hoành tô PháiNam Nhạc Trấn
Thiên trọng tâm Tháp tầng 3Đại Lý, Thạch Cổ Trấn
(ST) Thiên trung tâm Tháp Tầng 3Sài Thành
(HT) Thiên vai trung phong Tháp Tầng 3Hà Thành
108 La Hán TrậnDương Châu, Đạo hương Thôn
Thanh Loa ĐộngNam Nhạc Trấn
Linh ly ĐộngDương Châu, Đạo hương thơm Thôn

Map Luyện Công cấp cho 70

Bản Đồ
Thành Thị / Thôn lưu Rương
Lâm Du ĐãngPhượng Hoàng Thành
Lâm Du NgoạnSài Thành
Lâm Du QuanDương Châu, Đạo mùi hương Thôn
Lão Hổ ĐộngDương Châu, Đạo hương thơm Thôn
Tần Lăng tầng 2Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
Lâm Du DươngVô Danh Thành
Đại tù hãm ĐộngPhượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
Long Nhãn ĐộngĐại Lý, Thạch Cổ Trấn

Map Luyện Công cấp cho 80

Bản Đồ
Thành Thị / Thôn lưu giữ Rương
Sa Mạc Địa BiểuLâm An
Thanh Khê ĐộngĐại Lý, Thạch Cổ Trấn
Chân núi trường BạchTương Dương, cha Lăng Huyện
Lưỡng Thủy ĐộngĐại Lý, Thạch Cổ Trấn
Băng Hà ĐộngPhượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
(ST) Lưỡng Thủy ĐộngSài Thành
(HT) Lưỡng Thủy ĐộngHà Thành
Vô Danh ĐộngĐại Lý, Thạch Cổ Trấn
Phù Dung ĐộngThành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn

Map Luyện Công cấp 90

Bản Đồ
Thành Thị / Thôn lưu lại Rương
Trường Bạch đánh BắcBiện Kinh, Chu Tiên Trấn, Long Môn Trấn
Trường Bạch tô NamPhượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
Khỏa Lang ĐộngPhượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
Sa Mạc Mê Cung 1Lâm An
Sa Mạc Mê Cung 2Lâm An
Sa Mạc Mê Cung 3Lâm An
Phong Lăng ĐộTương Dương,Ba Lăng Huyện
Mạc Cao QuậtThành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn
Dược vương vãi Động tầng 4Biện Kinh, Chu Tiên Trấn, Long Môn Trấn
Tiến Cúc Động Mật CungDương Châu, Đạo hương thơm Thôn
Cán Viên Động Mê CungDương Châu, Đạo hương thơm Thôn
Tuyết Báo Động Tầng 8Dương Châu, Đạo hương thơm Thôn
Sa Mạc nam LộcĐại Lý
Sa Mạc Bắc LộcHà Thành
Dương kinh BắcTương Dương
Dương tởm NamTương Dương
Dương khiếp ĐôngHuế Thành
Dương ghê TâySài Thành
Bình Nguyên BắcDương Châu
Bình Nguyên NamHuế Thành
Bình Nguyên ĐôngSài Thành
Bình Nguyên TâyDương Châu
Tuyết tô BắcHà Thành
Tuyết sơn NamĐà Thành
Tuyết sơn ĐôngHà Thành
Tuyết sơn TâyHà Thành
Vu sơn BắcNha Thành
Vu đánh NamNha Thành
Vu đánh ĐôngSài Thành
Vu sơn TâySài Thành
Cổ Bạch tô NamNha Thành
Cổ Bạch sơn BắcNha Thành
Cổ Mạc Cao QuậtĐà Thành
Cổ Sa Mạc Mê Cung 1Đà Thành
Cổ Sa Mạc Mê Cung 2
Cổ Sa Mạc Mê Cung 3Phượng Hoàng Thành
Cổ Dược vương Động Tầng 4Phượng Hoàng Thành
Cổ Khỏa Lang ĐộngPhượng Hoàng Thành
Tuyết sơn ĐôngPhượng Hoàng Thành
Tuyết sơn TâyPhượng Hoàng Thành
Tuyết đánh NamĐại Lý
Tuyết tô BắcThành Đô