Mua tài khoản download Pro để thưởng thức website Download.vn KHÔNG quảng cáo & tải toàn bộ File cực nhanh chỉ với 79.000đ.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 5 học kì 1


Tuyển tập 52 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 giúp những em học sinh lớp 5 nuốm vững cấu trúc đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài bác thi cho phải chăng để đạt kết quả cao vào kỳ thi học kì một năm 2022 - 2023.


Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để sản xuất đề thi học tập kì một năm 2022 - 2023 cho học viên của mình. Ngoài ra, tất cả thể đọc thêm đề thi học tập kì 1 môn tiếng Việt, lịch sử - Địa lý, Khoa học. Mời thầy cô và các em cùng sở hữu miễn phí:


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5

UBND THÀNH PHỐ……TRƯỜNG TH…….Lớp 5..................................

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I LỚP 5NĂM HỌC 2022 - 2023(Thời gian làm bài 60 phút)

* Khoanh tròn vào chữ cái trước giải đáp đúng hoặc tuân theo yêu cầu.

Câu 1 (1 điểm)

a. Phân số làm sao dưới đó là phân số thập phân?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

b. Trong các thập phân 423,15 phần thập phân là:

A. 15 B.

*
C.
*
D.
*

Câu 2 (1 điểm)

a. Láo số viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 8,99 B. 8,990C. 8,09D. 8,099

b. Số thập phân 718,45 tăng lên bao nhiêu lần nếu ta dịch rời dấu phẩy sang yêu cầu một chữ số:

A. 10 lần B. 100 lần C. Gấp đôi D. Không ráng đổi

Câu 3 (1 điểm): Một miếng ruộng hình tam giác bao gồm đáy nhiều năm 24,8m và độ cao kém đáy 12,5dm. Diện tích s mảnh ruộng kia là:


A. 152,52m B. 152,52m2 C. 152,52dm2D. 292,02m2

Câu 4 (1điểm): tác dụng biểu thức:

*
là:

A. 30,36 B. 3,036 C. 303,6 D. 3036

Câu 5 (1điểm): Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống

a. 12,5% của 480 kg là: 60 kg ☐

b. 75% của 800 ha là: 60 ha ☐

Câu 6 (1 điểm): Điền vết (>; 2 ……… 23450 m 2 b. 155m 5cm ……….1555dmc. 56 km 2 ……. 560 ha d. 5cm 2 7mm 2 = .......... Milimet 2

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a. 4,25 1,3b. 9,1 : 2,8

Câu 8 (1 điểm): search X

a. X × 0,6 = 1,8 × 10 b. X : 9,5 - 1,5 = 16

Câu 9 (1 điểm): Một tấm biển lớn quảng cáo hình chữ nhật bao gồm chu vi 18,4m chiều dài hơn chiều rộng lớn 4,2m. Hỏi cần bao nhiêu ki-lô-gam sơn để sơn tấm hải dương đó? hiểu được mỗi ki-lô-gam sơn, đánh được 5m2 biển quảng cáo?

Câu 10 (1 điểm): Một cửa hàng bán văn phòng và công sở phẩm định giá cả của cái cặp là 48000 đồng, như vậy shop đã lãi 20% chi phí vốn của chiếc cặp đó. Hỏi tiền vốn của mẫu cặp đó là bao nhiêu tiền?

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 là bộ đề Toán lớp 5 học tập kì 1 tất cả đáp án chi tiết kèm theo. Đề thi học kì 1 lớp 5 này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài xích tập sẵn sàng cho bài thi cuối học tập kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho những thầy cô lúc ra đề cho những em học sinh ôn tập.


các đề thi sau đây chuẩn mức độ theo Thông tứ 22 các biểu điểm để những em học viên nắm được kết cấu đề thi chuẩn bị cho các bài thi học kì đạt hiệu quả cao. Mời các em học viên cùng tham khảo.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tứ 22

1.1. Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2022 Số 1

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

TT

chủ thể

nấc 1

nút 2

nút 3

nút 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

01

05

02

Câu số

1,2

4

5

7

8

9

Số điểm

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

3

6

Số điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Số điểm

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

07

03

Tổng số

02

02

03

03

10

Tổng số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

3 điểm

10 điểm


UBND THÀNH PHỐ……

TRƯỜNG TH…….

Họ cùng tên:

Lớp 5..................................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC: 2022 - 2023

Môn: TOÁN 5.Thời gian: 40 phút(Không kể thời hạn giao đề)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ để trước đáp án đúng(Trắc nghiệm số học mức 1)

a) Số thập phân nào màn biểu diễn đúng một trăm linh ba solo vị, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số nhỏ xíu nhất trong những số dưới đây là số nào?

A. 0,18

B. 0,178

C. 1,087

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng đúng. (Trắc nghiệm số học mức 1)

Tìm biểu thức hoặc số có giá trị không giống nhất

A. 84,36 x 10

B. 84,36 :0,1

C. 84,36 x 0,1

D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số phù hợp để điền vào chỗ chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng mức 2)

a. 400 dm2 = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7 tấn 23 kg =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải việc sau: (Tự luận số học mức 1)

Mẹ mua một bao gạo 50 kg một số loại 15% tấm. Hỏi trong bao gạo đó bao gồm bao nhiêu kg tấm? ........................................................................................................................................


........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Xem thêm: Tường Thuật Trực Tiếp Việt Nam Gặp Uae, 23H45 Ngày 15/6, Tường Thuật Trực Tiếp Việt Nam Gặp Uae

Câu 5: (1 điểm) Điền những số 0,3; 0,7 và 1 vào khu vực trống để sở hữu biểu thức đúng (Trắc nghiệm số học mức 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng mức 3)

Viết lại các số đo: 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 mét vuông và 25 dm2 theo vật dụng tự tăng dần.

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học mức 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền kết quả chất nhận được tính sau: (Trắc nghiệm số học mức 4)

Tháng 10, một lượng vàng có giá là 55000000 đồng, mon 11 giá kim cương tăng 5%, mang đến tháng 12, giá quà lại bớt 5%. Như vậy, mon 12 giá của 1 lạng vàng là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) bà bầu đi nhà hàng siêu thị mua sắm. Vì lúc này siêu thị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá 7% nên khi mua hộp mứt 35000 đồng thì người mẹ được miễn phí do giá hộp mứt bằng với số tiền giảm giá. Hỏi từ bây giờ mẹ sẽ trả cho nhà hàng bao nhiêu tiền? (Tự luận số học tập mức 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học tập mức 4)


Hãy tính diện tích s của hình tam giác ko tô đậm

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Số một trăm linh cha phẩy không trăm linh bảy được viết như vậy nào?

B. 103,007

b) Số bé xíu nhất trong những số dưới đó là số nào?

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) HS khoanh đúng được 1 điểm.

C. 84,36 x 0,1

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm.

a) C. 4 m2;

b) A. 7,023 tấn

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng từng ý được 0,25 điểm.

Lượng tấm trong bao gạo là:

50x15:100=7,5(kg)

Đáp số: 7,5 kilogam tấm

Câu 5: (1 điểm) học sinh điền đúng cả 4 địa chỉ mới gồm điểm

1 x (0,7 + 0,3) = 1 (Có thể đổi địa chỉ giữa 0,3 và 0,7)

Câu 6: (1 điểm)

Viết lại các số đo: 2,5 ha; 0,15 km2 ; 1500 mét vuông và 25 dm2 theo vật dụng tự tăng dần.

1500 mét vuông ; 25 dm2 ; 2,5 ha; 0,15 km2 (0,5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng ý được 0,25 điểm.

Câu 8: (1 điểm)

60637500

Câu 9: (1 điểm):

Số tiền mẹ đã sở hữu là:(0,25) đ

35000 : 7x100 = 500 000 (đồng)0,5 đ

Đáp số: 500000 đồng 0,25 đ

(HS hoàn toàn có thể giải theo rất nhiều cách)

Câu 10: (1 điểm)

Chiều cao của hình tam giác là: (0,25 đ)

(31,54 x 2) : 8,3 = 7,6 (cm) (0,25 đ)

(m2) (0,25 đ)

Diện tích hình tam giác không tô đậm là (kg) (0,25 đ)

( 14,2 x 7,6): 2= 53,96(cm2) (0,25 đ)

Đáp số: 53,96 cm2

1.2. Đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2022 Số 2

I. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: Số “Ba phẩy mười bốn” được viết là:

A. 31,4

B. 3,14

C. 314,0

D. 0,314

Câu 2: Số mập nhất trong các số 4,39; 4,02; 4,35; 4,17 là:

A. 4,17

B. 4,02

C. 4,39

D. 4,35

Câu 3: Số thập phân gồm tía mươi hai đối chọi vị, sáu phần ngàn được viết là:

A. 32,60

B. 32,06

C. 32,006

D. 32,600

Câu 4: Giá trị của chữ số 7 trong số thập phân 174,92 là:

A. 70

B. 7

C.

*

D.

*


Câu 5: Số thập phân 9,46 được viết thành phân số thập phân là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6: Số thích hợp để điền vào nơi chấm 49,2 = … % là:

A. 492

B. 4920

C. 49,2

D. 4,92

Câu 7: Kết quả của phép tính 39,20 + 59,13 là:

A. 95,27

B. 96,43

C. 97,56

D. 98,33

Câu 8: Số phù hợp để điền vào vị trí chấm 16ha = …m2 là:

A. 160000

B. 16000

C. 1600

D. 160

Câu 9: Kết quả của phép tính 82,491 x 10 là:

A. 824910

B. 82491

C. 8249,1

D. 824,91

Câu 10: Chu vi hình tam giác gồm độ dài bố cạnh lần lượt là 28,19cm; 18,41cm cùng 20cm là:

A. 62cm

B. 65,5cm

C. 60cm

D. 66,6cm

Câu 11: Diện tích hình chữ nhật tất cả chiều dài 1,2m với chiều rộng 0,8m là:

A. 0,72m2

B. 0,96m2

C. 0,84m2

D. 1,44m2

Câu 12: Số thoải mái và tự nhiên x thỏa mãn 183,2

A. 182

B. 183

C. 184

D. 185

II. Phần từ luận (4,0 điểm)

Câu 13 (1,0 điểm): tìm kiếm x, biết:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

Câu 14 (2,0 điểm): Câu lạc cỗ sinh hoạt của phường có 40 bạn làm việc sinh, trong đó số học viên nam chỉ chiếm 40%, còn lại là học viên nữ. Hỏi câu lạc bộ sinh hoạt của phường có bao nhiêu bạn học viên nữ?

Câu 15 (1,0 điểm): Tính cực hiếm của biểu thức:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 Số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

C

A

D

B

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

D

A

D

D

B

C

II. Phần tự luận

Câu 13:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

x – 28,13 = 6,3

x = 6,3 + 28,13

x = 34,43

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

100 – x = 58,15

x = 100 – 58,15

x = 41,85

Câu 14:

Số bạn học viên nam vào câu lạc bộ là:

40 x 40 : 100 = 16 (bạn)

Số bạn học viên nữ trong câu lạc bộ là:

40 – 16 = 24 (bạn)

Đáp số: 24 bạn làm việc sinh.

Câu 15:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,16) + 2021

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × 0 + 2021

A = 0 + 2021

A = 2021.

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn khác


3. Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 lớp 5

Ngoài đề thi môn Toán bên trên, các em học viên hoặc quý phụ huynh còn tồn tại thể đọc thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, giờ đồng hồ Việt, tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ giáo dục và những dạng bài ôn tập môn Toán 5.