I. Câu đối chữ Việt01. Sắc tướng vốn không, nương cảnh huyễn độ người mê muội;Tử sanh như thế nào có, mượn thuyền từ vớt kẻ trầm luân.(Phụng điếu Đức Tăng Thống mê say Tịnh Khiết miếu Tường Vân-Huế năm 1972)02. Một ít giận, hai chút tham, lận đận cả đời ri cũng khổ;Trăm điều lành, ngàn điều nhịn, đàng hoàng tấc dạ cố mà vui.(Tặng Giảng đường Từ Đàm-Huế)03. Tánh yên Đất Trời chung một cỏi;Tâm không gió trăng trải muôn phương.04. Hải dương ái bao phủ bằng, Tịnh độ trở về đâu mấy chốc;Sông mê tát cạn, niết bàn an trú vốn không xa.(Tặng tháp Thượng tọa Thiện Lộc chùa Thuyền Tôn-Huế)05. Ngộ thấu nguôn chơn, trung tâm danh lợi trôi theo giòng nước;Rõ cùng lý đạo, niệm thị phi bay lẫn chòm mây.06. Cảnh Phật trang nghiêm, mõ mau chóng gõ tung hồn mộng ảo;Cửa chùa thanh tịnh, chuông chùa ngân vọng tiếng từ bi.07. Lặng chú ý trăng sáng sủa nước trong, đèn chén nhã chiếu chảy niềm tục;Lắng nghe kinh xoàn kệ ngọc, giờ Từ bi gõ thức tình thương.08. Rũ sạch sẽ lòng trần, giọt nước cam lồ, rưới mọi phiền não chín cõi;Mở tròn tuệ giác, soi đèn chén bát nhã, hiển bày tướng tá hảo tía thân.09. Cá biết về mối cung cấp thăm nghĩa cội;Chim mặc dù xa tổ nhớ ơn cây.10. Tấc cỏ ngậm ngùi, khói hương tỏ lòng bé cháu thảo;Ba xuân yêu mến nhớ, phệ khôn nhờ đức tổ tông hiền.11. đôi mắt trí rạng ngời, đèn vô vàn chiếu tung niềm tục;Tay trường đoản cú tế độ, nước dương đưa ra gội không bẩn lòng trần.12. Cỏi Ta bà mê muội trầm luân, trống gửi âm vang lời giác ngộ;Cửa Tam quan tình thương rộng mở, chuông khua đồng vọng giờ từ bi.13. Liu riu gió thổi đầu cành, ko thấy,thấy ko tùy đôi mắt ngắm;Vằng vặc trăng soi đáy nước, thật hư, hư thật hỏi lòng xem.(Tặng miếu Thanh Phước -Huế)14. Giờ đồng hồ chuông Linh mụ vọng về đâu, sáu nẻo luân hồi bọn chúng sanh ước ao tế độ;Cội cả tòng lâm đà té xuống, hai hàng mê ngộ đệ tử xót bơ vơ.(Điếu Hòa Thượng ưa thích Đôn Hậu)15. Sạch mát phiền não, không còn tham sân, cửa Phật trên đây rồi thôi tìm kiếm;Phá mê say mê, trừ nghiệp chướng, đường trần kia mặc hết rong tìm.16, cửa Không trống dậy mấy hồi, đọc kinh chú xua chảy mộng ảo;Cỏi Phật chuông đưa vài chập, niệm nam mô xóa sạch mát não phiền.17. Lặng nhìn mây trắng núi xanh, hương giải thoát xông lừng cây cỏ;Vẳng giờ thông reo chim hót, gió từ bỏ bi thổi mát khu đất trời.18. Mây núi chập chùng, trăng chén nhã lồng soi vũ trụ;Cỏ hoa tươi tốt, gió trường đoản cú bi thổi non sinh linh.19. Đây chùa đây Phật, trên đây mõ sớm chuông chiều, nhắn nhủ khách trằn về nẻo giác;Này trăng này gió, này kinh rubi kệ ngọc, khuyên răn răn tín đồ tục bỏ đường mê.20. Phật đạo gồm gì đâu, thả chiếc thuyền Từ hóng kẻ giác;Pháp môn không nói xiết, khêu đèn chén bát nhã đón tín đồ mê.21. Vô minh tham ái buộc ràng, đối cảnh sinh tình thêm lụy tục;Bát nhã từ bỏ bi giải thoát, xem ghê mở trí rạng lòng chơn.22. Đạo tổ sáng hoài cây trồng đượm nhuần mưa pháp;Chùa xưa new mãi con cháu con tiếp tục đèn thiền.23. Dứt sạch mê tình, nhắm trực tiếp một con đường lên bờ giác,Trù không nghiệp chướng, giương cao đèn tuệ thừa sông mê.24. Cảnh Phật trang nghiêm, mõ nhanh chóng gõ chảy hồn mê muội;Cửa miếu thanh tịnh, chuông chiều khua tung mộng cha sinh.25. Ko là sắc, sắc là không, chổi buộc lông rùa quét sạch ba ngàn vậy giới;Phật tức tâm, vai trung phong tức Phật, mõ khua sừng thỏ tỉnh giấc hồn ức triệu sinh linh.26. Lặng nhìn trăng sáng sủa nước trong, đền chén bát nhã soi thuộc vũ trụ;Lắng nghe kinh quà kệ ngọc, giờ Từ bi dội khắp non sông.27. Lặng chú ý trăng sáng sủa nước trong, hương thơm giải thoát xông tan niềm tục;Lắng nghe kinh vàng kệ ngọc; giờ Từ bi gõ thức tình thương.28. Cỏi Ta bà mê muội trầm luân; trống đưa âm vang lời Giác ngộ;Cửa Tam bảo đạo tình mở rộng, chuông khua đồng vọng tiếng Từ bi.28. Mười hiệu Phật, vài câu kinh, đánh thức ngàn năm mê muội;Một hồi chuông mấy nhịp mõ, gõ tan bao kiếp trầm luân.29. Bạn nương pháp, pháp nương người, rượu cồn tịnh theo duyên tiêu nghiệp cũ;Phật tức tâm, trọng tâm tức Phật, xưa nay chẳng không giống rõ lời chơn.30. Cảm tác
Năm mon phù sinh diệt kiếp người,Cuộc đời như thể án mây trôi;Buông tay mộng huyển về theo Phật,Chín phẩm đài sen tỏa sáng sủa ngời.II. Câu đối chữ Hán:01. Nhập môn nghi xả dung thường tánh;Đáo trường đoản cú ưng sinh hoan tin vui tâm.Dịch
Vào cổng (Chùa) đề nghị bỏ tánh trung bình thường
Đến chùa, hãy sinh tâm hoan hỷ02. Kim địa Tòng lâm, cô nguyệt, quang quẻ hàn, ko tức sắc;Sơn đầu bảo sát, quần loan thúy lan cổ vì chưng kim.Dịch
Đất báu Tòng lâm, trăng đơn, ánh lạnh, không tức sắc;Non cao miếu Phật, núi phơi color biếc, cổ như kim.(Tăng Tòng lâm Lam sơn ngơi nghỉ đồi Lam Sơn, làng Lựu Bảo, Huế-1986)03. Hồ bạn khởi thiền quan, giáo điển chơn thừa, tuyệt nhất tánh viên minh hoàn bản Tế;Sơn đầu khai win hội, thính lai thuyết pháp, thâm tâm tín nhạo ngộ thiền căn.Dịch
Bên hồ nước dựng miếu thiền, diễn dạy chơn thừa, một tánh viên minh về nơi bắt đầu cội;Đầu núi khai hội pháp, nghe thuyền chánh pháp, toàn trung ương hỷ tín ngộ căn xưa.( khuyến mãi ngay Chùa hồ nước Sơn vì tổ Tế Căn lập tại mặc dù hòa kiến tạo lại năm 1984)04. Hàm long tái ngọ, đàm gớm phò hình thức xuất chân thuyên, ứng thiết bị khúc trần, huề đăng thựcc địa;Báo quốc trùng quang, chén bát hỏa ma chăm truyền tổ đạo, đương cơ trực chỉ bất lạc kỳ đồ.Dịch
Núi Hàm Long quay lại giữa trưa, giảng gớm phò trì Giới Luật, nêu rõ lý mầu, ứng theo hoàn cảnh mà trình bảy quanh co nhằm mục đích dìu dắt bước tới đất thật;Chùa Báo Quốc trở lại rạng quang, bươi lửa mài gạch nhằm truyền tổ đạo, ngay vào căn duyên chỉ thẳng, né rơi lạc con đường chia.(Câu đối bàn thờ ổ chùa Báo Quốc sau khi kiến tạo lại năm 1969)05. Khiêm nhẫn hữư dư, phạt ý viên thành Tam tụ giới;Trí bi vô ngại, tầm thường thân bất thối Tứ hằng tâm.Dịch
Khiêm nhẫn bao gồm dư, một niệm tròn thành Tam tụ giới;Trí bi vô ngại, trọn đời chẳng thối Tứ hoằng tâm.(Câu đối sống tháp Hòa Thượng thích hợp Thanh Trí chùa Báo Quốc-Huế)06. Chỉ vật dụng kiến tánh, ngôn hạ tri quy, thùy thị can đầu tấn bô;Bát thảo tham huyền, thanh chi phí ngộ chỉ năng chổ chính giữa nội thừa đương.Dịch
Trỏ vật hình nhằm mục đích thấy tánh thật, ngay lập tức lời biết khu vực quay về, ai là fan đầu sào tiến bước ?
Khêu cỏ ngốc để tra cứu cơ huyền, ứng giờ thông khu vực ý chí, mới thiết yếu kẻ tự nội quá đương.( Câu đối nghỉ ngơi tháp chùa Báo Quốc-Huế và bàn thờ cúng Tổ sinh hoạt Long tô Nha Trang)07. Quảng đại hạnh, phạt thâm tâm, bát thác mê vân,bất quyện hối nhân bồi Phật chủng;Cứu nhơn không, nghiên diệu chỉ, xung khai tuệ nhật, phùng ngôi trường trác tích chấn tông phong.Dịch
Quảng khai đại hạnh, phấn phát tâm sâu, vén giảm mây mê, stress chẳng nề, dạy người vun Phật chủng;Thẩm cứu vãn chân không, thâm nám nghiên ý diệu, xuất hiện thêm vầng tuệ, ngay khu vực duyên thuận, dưng gậy chấn tông phong.(Tặng tháp Hòa Thượng ham mê Trí Thủ chùa Báo Quốc-Huế)08. Ngự lãnh thanh phong, phất diện vấn thùy năng tác Phật;Bình tiền khô mộc, đãi nhơn tri ngộ vị khai hoa.Dịch
Gió lành trên đỉnh Ngự, phe phất xung quanh hỏi ai đâu sắplàm Phật ?
Cây thô trước Ngự Bình, chờ tín đồ tri ngộ để họ nở hoa.(Tặng Khuôn hội Phật giáo Ngự Bình-Huế)09. Tức tục nhi nhơn, xứ xứ tận thành Hoa tạng giới;Bội trần hiệp giác, tâm tâm viên nhiếp Đại quá môn.Dịch
Tức tục cơ mà chơn: chỗ nơi rất nhiều thành Hoa tạng giới;Trái trần hiệp giác, chổ chính giữa tâm viên nhiếp Đại quá môn.(Tặng tháp Hòa Thượng thích hợp Mật Nguyện, miếu Trúc Lâm-Huế)10. Quảng khai phương tiện môn, thiện xiển tần già phổ kiến pháp tràng vu xứ xứ;Hương đổi thay trang nghiêm đọ, tứ bồi đạo lâu cao tiêu đức bổn ư trùng trùng.Dịch
Mở rộng cửa phương tiện, khéo xiển tần già dựng xây pháp tràng mọi chốn;Huân ướp đức trang nghiêm, bồi đắp đạo cả, tỏ nơi bắt đầu đức hạnh ở chỗ nơi.(Tặng Hòa Thượng say đắm Trí Thủ năm 1970)11. Bội giác hiệp trần, mộng ý na tri thân thị huyễn;Quy nguyên đắc chỉ, định trung hay chiếu Phật do tâm.Dịch
Trái giác hiệp trần, trong mộng chẳng giỏi thân là huyễn;Về nguồn đặng gốc, thời điểm định thường thấy Phật tại tâm.(Tặng miếu Hương Sơn-Huế)12. Bảo ấn trông phong “Chỉ đồ vật truyền tâm” tốt nhất cú thoại đầu chơn liểu ngộ;Tịnh quang quẻ cao đức, Tùy duyên hóa đạo “Huyền nhai tán thủ” tận quang thông.Dịch
Tông phong bảo ấn, “Chỉ vật nhằm truyền tâm”, một câu thoại đầu tâm liẽu ngộ;Cao đức tịnh quang, tùy duyên hóa đạo, buông tay chỗ vật thẳm trí dung thông.(Tặng miếu Bảo
Tịnh Phú Yên)13. Tục đoạn khởi thần bình thường thức đắc triêm trần bất trước nhãn;Vinh khô thành mộng huyễ giác lai quả đât tổng duy tâm.Dịch
Tiếp xong tiếng chuông mai, rõ được bụi hồng không nhắm mắt;Tươi khô cơn mơ huyễn, tốt rằng thế giới chỉ là tâm.(Tặng miếu Tây Thiên-Huế)14. Nhơn y pháp, pháp y nhơn, hễ tĩnh tùy duyên tiêu cựu nghiệp;Phật tức tâm, vai trung phong tức Phật, cổ kim bất nhị hòa hợp chơn tông.Dịch
Người nương pháp, pháp nương người, động tĩnh tùy duyên tiêu nghiệp cũ;Phật tức Tâm, trung ương tức Phât, xưa nay chẳng khác vừa lòng chơn tông.(Tặng một số trong những Chùa)15. Hậu yêu quý hải, tiền bích giang, thủy nguyệt tía quang tương ánh nguyệt;Triêu kin kinh, chiêu tập ngọc kệ, cổ tầm thường thanh hưởng cùng diêu hưng.Dịch
Sau đại dương rộng, trước sông xanh, trăng nước chấp chới cơn sóng vỗ;Sáng tởm vàng, chiều kệ ngọc, trống chuông vang vọng tiếng xa gần.16. Hoa bảo phiệt phiến tự hàn, bạt tế ái hà danh lợi khách;Diễn kim kinh, tuyên diệu kệ, hoán hồi khổ hải mộng mê chơn.Dịch
Thả bè báu, dong thuyền từ, vớt khách lợi danh trên biển khơi ái;Diễn khiếp vàng, tuyên kệ diệu, gọi bạn mơ mộng giữa sông mê.(Tặng Khuôn hội Phật giáo An Dương-Huế)17. Phạm vũ biến trang nghiêm, nhật phóng trùng tân cảnh sắc;Liên đài thường xuyên xán lạn, vân khai hiển hiện nay tường quang.Dịch
Chùa Phật trang nghiêm, ảnh nhật linh linh như cảnh sắc;Đài sen vắng tanh lặng, vần mây hiển hiện tại tường quang.18. Kiều thọ lăng không thất bảo trang nghiêm quang đãng Phật sát;Tòng lâm túng tú, tứ đánh loan bích ánh thiền quan.Dịch
Cây vút tầng không, báy báu trang nghiêm cỏi Phật;Rừng tùng xanh tốt, bốn bề non biếc của thiền.19. Thiên bách ức kim, giáo pháp tuyên dương, nhiếp bọn chúng sanh vu giác địa;Tam thập nhị bảo tướng từ quang biếng chiếu cứu vớt vạn nhiều loại xuất mê đồ.Dịch
Trăm nghìn ức kim thân, Chánh pháp tuyên dương, nhiếp hóa chúng sanh về nẻo giác;Ba mươi nhì bảo tướng, ánh trường đoản cú chiếu khắp, dìu dắt muôn chủng loài thoát mặt đường mê.(Ba cặp đối trên tặng ngay chùa chén bát Nhã Phú Yên)20. Cảnh trị u thâm, dã thảo nhàn hoa vong tuế nguyệt;Sơn cư khoán hoạt thần tầm thường mộ cổ liễu sắc không.Dịch
Gặp cảnh rạm u cỏ nội hoa đồng quên năm tháng;Ở non khoán hoạt, chuông chiều mõ mau chóng rõ nhan sắc không.21. Tuệ nhật cao huyền, phổ chiếu chúng sanh vu giác đạo;Từ phong phổ phiến, tề tư vạn nhiều loại xuất mê tân .Dịch
Tuệ nhật treo cao, chiếu mọi quần sanh trên đường giác;Gió trường đoản cú phơ phấp, mát cùng vạn các loại khỏi bến mê.22. Tận thôn Tham, Sân, Si, đương thử độ nhi vi Tịnh độ;Viên tu Giới, Định, Tuệ, tức phàm trung khu hóa tác Thánh tâm.Dịch
Bỏ hết Tham , Sân, Si, bao gồm tại đó là Tịnh độ;Tu tròn Giới, Định, Tuệ, ngay phàm trung khu là Thánh tâm.(Tặng cho Chùa Diêu Bình Quảng Trị)23. Khánh trị u thâm, chiêu mộ cổ thần tầm thường vong lụy kiếp;Sơn cư khoán hoạt, đàng hoàng hoa dã thảo liễu tam sanh.

Bạn đang xem: Câu đối phật giáo hay

Dịch
Gặp cảnh u thâm, mõ sớm chuông chiều tiêu lũy kiếp;Ở vị trí khoán hoạt, hoa đồng cỏ nội ngộ tía sinh.(Tặng miếu Khánh Sơn-Huế)24. Bái thủ chú đàn hương, tam thiên giới kiết tường vân, phụng Như Lai liên tọa thượng;Tín trọng điểm trì Phật hiệu, bách bát thanh thành chánh niệm, kỳ sinh Tịnh độ bảo liên trung.Dịch
Tay sạch đốt mùi hương đàn, thhế giưói cha ngàn kết mây lành, dâng hiến Như Lai trên bảo tọa;Tâm thành trì hiệu Phật, trăm lẻ tám lần thành niệm chánh, ước sanh tịnh thổ giũa hoa sen.25. Chi phí lục thủy, hậu thanh sơn, phạm vũ huy hoàng Phật quang trở nên chiếu;Mộ kim kinh, triêu ngọc kệ, trần trung ương địch tận chánh niệm phân minh.Trước nước biếc, sau non xanh, phạm vũ huy hoàng Phật quang biến đổi chiếu;Chiều tởm vàng, sáng sủa kệ ngọc, lòng trằn gột sạch, chánh niệm phân minh.(Tặng chùa Hải Ấn Nha Trang)26 . Phật bất ly tâm, cồn tịnh tùy duyên tiêu cựu nghiệp;Chí tồn đại đạo, khứ lai vô hổ hang ngộ thiền cơ.Dịch
Phật chẳng lìa tâm, cồn tĩnh tùy duyên tiêu nghiệp cũ;Chí vị trí đạo cả, cho đến lúc vô mắc cỡ ngộ cơ thiền.27. Trí tuệ tâm khai, lũy kiếp mê man tùng tiệt đoạn;Từ bi niệm khởi, nhiều sanh nghiệp chướng trường đoản cú tiêu vong.Dịch
Tâm trí tuệ mở bày, vạn kiếp mê man liền dứt sạch;Niệm từ bi dấy khởi, các đời nghiệp chướng trường đoản cú tiêu vong.28. Chấp té chấp chơn, kiến sắc đẹp văn thanh, thành thừa hoạn;Tu bi tu trí, cử trọng điểm động niệm, nhậm há dung thông ?
Dịch
Chấp vấp ngã chấp chơn, thấy dung nhan nghe thanh gần như tội lỗi ?
Tu bi tu trí, khởi trung tâm động niệm thảy dung thông.(Tặng Khuôn hội Phật giáo An Bằng-Huế)29. Ly tứ cú, tuyệt bách phi, tự demo vong ngôn, chân hưu đạo;Triền lục căn, tam tịnh nghiệp, chỉ ư tức niệm triệu chứng vô sanh.Dịch
Dứt trăm quấy, lìa bốn câu, tự vị trí vong ngôn mới thật đạo;Xoay sáu căn, sạch ba nghiệp, chính nơi ngừng niệm ấy vô sanh.30. Tùy kỳ thiện nguyện, tiếp độ vi sư, trông nom chúng trọng điểm ư đại đạo;Thí vô nguyên từ, tác bất thỉnh hữu, phá nghi võng ư u đồ.Dịch
Theo thiện nguyện nó, tiếp độ cho làm thầy, chổ chính giữa chúng được vui trong đạo lớn;Thí vô duyên từ, có tác dụng người bạn không thỉnh, lưới nghi phá sạch, giữa đường mê.31. Làm phản vọng quy chơn, nhất niệm hồi đầu tức bỉ ngạn;Tâm ngưu bỏng tích, tam quan lại tham thấu nhập không môn.Dịch
Bỏ vọng về chơn, một niệm xoay đầu là bến giác;Tìm trâu hỏi dấu, ba quan (cửa ải) tham thấu tới cửa ngõ không.(Tặng miếu Kim Quang-Huế)32. Pháp phiên bản như như, mê chi giả vị sắc đẹp vị thanh, ngộ chị đưa phi không phi hữu;Tâm nguyện tịch tịch, tức hồ nước thủ vi thiện vi lạc ly hồ thử thị khổ thị ưu;Dịch
Gốc pháp như như, fan mê nó thì bảo là dung nhan là tiếng, người ngộ nó thì chẳng ko chẳng có;Nguồn trung tâm lặng lặng, tức nơi đây là lành là vui, lìa khu vực đây thì khổ thì lo.(Tặng miếu Bảo Lộc Lâm Đồng)33. Pháp thủy trường lưu xứ xứ nhuận tiêu khô, túng thiếu ngộ thạch bàn, bất đoạn Tào Khê cam lồ mạch;Từ phong phổ phiến, thời thời thôi nhiệt độ não, thiết tao lam khí, cơ mà hội liên trì giải thoát hương.Dịch
Dòng nước pháp tan dài, chốn chốn tưới nhuần tươi thô hạn, dẫu gặp đá bàn vẫn không xong xuôi mạch Tào Khê cam lộ;Ngọn gió từ bỏ thổi khắp, thời xa xưa nhiệt đẩy sầu lo, mặc dù vào khí chướng mà lại cứ nồng hương
Giải thoát Liên trì.34. Kỷ độ cần lao trường hạo nguyệt;Nhất sanh kỳ khí túng thiếu cao phong.Dịch
Mấy độ công trạng dài cùng trăng sáng;Một đời kỳ khí chết giả tận núi cao.35. Test địa hửu dưyên tang tịnh cốt;Giá tô đắc dự ngộchân nhân.Dịch
Đất ấy duyên may chôn tịnh cốt;Núi nấy vinh dụ gặp mặt chân nhân.(Câu đối nghỉ ngơi tháp Hòa Thượng mê say Thiện Minh chùa Thuyền Tôn-Huế)36. Trúc thanh, tùng thanh, tầm thường khánh thanh thanh vô ngại;Sơn sắc, thủy sắc, yên ổn hà sắc, sắc sắc giai không.Dịch
Tiếng trúc, giờ tùng, giờ đồng hồ khánh chuông, giờ đồng hồ tiếng đa số chẳng ngại;Màu non, màu nước, màu sắc mây khói,màu màu cũng vẫn không.37. Tích nhật dĩ tằng vi hiếu tử, vi minh quân, làng mạc mạng thí thân, cứu độ chúng sanh xuất mê thiết bị khổ thú;Kim sinh hựu phục khí quốc thành, khí trân bảo, mặt hàng ma gần kề tặc, viên thành chánh trái khai giác lộ thiền môn.Dịch
Xưa ấy từng làm con hiếu, làm cho vua hiền, xóm mạng, vứt thân, giúp bọn chúng sanh khỏi con đường mê lối khổ;Đời nầy lại vứt Quốc gia, quăng quật của báu, sản phẩm ma, giết thịt tặc, thành chánh quả khai nẻo Giác cửa ngõ thiền.38. Thị chúng sanh như xích tử, khải ngộ trừ mê, bi cức tam luân khuých ngũ vượt nhi thùy phạm;Đỗ pháp giới nhược không hoa, chi phí căn tuyệt tướng, trí viên thập lực đào vạn tượng dĩ nghiêm quy;Dịch
Xem bọn chúng sanh như nhỏ đỏ, khai ngộ trừ mê, lòng xót tam luân, mở ngũ thừa nhưng mà ban khôn phép;Ngắm pháp giới tợ hoa không, tỏ căn chấm dứt tướng, trí tròn thập lục, suy vạn tượng để tập nghiêm quy.39. Phạn thực dĩ nhiều thì, chỉ đò con kiến tánh ngôn hạ tri quy, bách xích cac đầu trùng tấn bộ;Tảo tri đăng thị hỏa, chén thảo mtham huyền thinh tiền ngộ chỉ, tốt nhất luân minh nguyệt dạ truyền y.Dịch
Cơm chín vẫn từ lâu, tỏ tranh hình thấy trung tâm tính, lời hoàn thành biết ngay nơi về, đấu sào trăm thước còn cất bước;Sớm tốt đèn là lửa, trừ cỏ rối, tham diệu huyền, giờ đồng hồ truyền ngộ lập tức ý chỉ, trăng sáng sủa một vầng, tối truyền y.40. Chén bát nhã bổn vô ngôn, ly tứ cú, tốt bách phi, ứng hóa tùy duyên thuyết vô lượng vô hạn diệu pháp;41. Nhân tình đề tiên hữu nguyện, triệu chứng tam minh, cầm cố ngũ nhãn, câu viên phước quả thành đại hùng lực từ tôn.Dịch
Bát nhã vốn không lời, rời bốn vế, trừ trăm khôn, ứng hóa tùy duyên, giảng diệu pháp vô lượng vô biên;Bồ đề cần phải có nguyện, hội chứng tam minh, đầy đủ năm mắt, tròn đầy trái phúc, thành từ bỏ tôn đại hùng đại lực.41. Chí đạo bất ngại ngôn ngôn thuyên, tức tục tức chơn, đốn ngộ khẳng quá đương, vận thủy băng sài giai diệu dụng;Nghi tình tốt nhất phiên xét nghiệm phá, phi trung khu phi vật, bổn lai chon diện mục, ma chăm thụ bỏ ra tổng thiền cơ.Dịch
Đạo rốt ráo đâu chỉ có thuyết đàm, là tục, là chơn, ngộ ngay tắp lự vẫn vậy, gánh nước nôi, chựac củi nè phần đông là diệu dụng;Tình nghi nan một khi đi khám phá, chẳng tâm, chẳng vật, khía cạnh mũi xuă nay, mài ngói gạch, giơ ngón taycũng chỉ thiền cơ.(Tặng chùa Thuyền Tôn-Huế)42. Vĩnh khí tà bốn quy hướng Phật đà tăng phước lạc;Quang tê mê vạn tượng trượng bằng tuệ nhật phá sảnh si.Dịch
Mãi quăng quật ý tà, qui phía Phật đà, thêm phước lạc;Bao bao gồm vạn vật, nương theo vầng tuệ, phá sảnh si.43. Nhập giải bay môn, thiết đoạn tham sân say đắm mạn hữu lậu nghiệp;Chứng Tam bảo địa, hay hành từ bỏ bi hỷ xả vô lượng tâm.Dịch
Vào cửa ngõ giải thoát, nghiệp hữu lậu tham sâm đắm đuối mạn đề xuất quyết dứt trừ;` chứng miền Tam bảo, trung tâm vô lượng từ bỏ bi tin vui xả cần luôn luôn thực hiện.(Tặng miếu Vĩnh Quang)44. Lý giỏi lưỡng biên tức chổ chính giữa tức vật;Đạo vô đốn tiệm phi thiệt phi quyền
Dịch
Lý kết thúc hai bên, là trung ương là vật;Đạo không mau chậm, chẳng thật chẳng quyền.45. Về già lam nhi thanh tịnh;Hộ Phật pháp dĩ trường tồn.Dịch
Giúp già lam thành thanh tịnh;Hộ Phật Pháp được trường tồn.46. Chân tục hỗ dung chăm chú đệ nhất nghĩa;Tự tha kiêm lợi nhập bất nhị ngôn.Dịch
Chân tục những thông, nêu nghĩa đệ nhất;Ta bạn cùng lợi vào cửa ngõ không hai.47. Bảo địa trang nghiêm, nhan sắc hương bất dị;Phật ngôn quảng đại, xuất nhập tùy duyên.Dịch
Đất báu trang nghiêm, dung nhan hương không khác;Cửa Phật quảng đại, ra vào tùy duyên.48. Nhập test môn tham sân mê say mạn;Đăng thị địa, hữu hùng lực tự bi.Dịch
Vào cửa đây không tham sân ham mê mạn;Lên đất nầy tất cả hùng lực từ bỏ bi.49. Phước huệ viên tu chơn phật tử;Trí bi tuy nhiên vận đại trường đoản cú tôn.Dịch
Phước huệ tròn tu chính fan phật tử;Trí bi không hề thiếu ấy bậc đại từ.50. Cứu giúp khổ tầm thanh quán Tự Tại;Từ bi nguyện lưc Diệm Nhiên Vương.Dịch
Quán từ Tại search tiếng kêu cứu vãn khổ nạn;Diệm Nhiên vương theo sưc nguyện tỏ từ bỏ bi.(Câu đối khuyến mãi Chùa Già Lam TP hồ Chí Minh)51. Đại trường đoản cú đại bi mẫn bọn chúng sanh, ứng hóa tùy duyên thân kỳ thân nhi kỳ địa;Đại hỷ đại xả tế hàm thức, oai vệ đức tự tại thánh trung, thánh nhi, thiên trung thiên.Dịch
Đại từ đại ai oán xót bọn chúng sanh, theo duyên ứng hóa, thân với thân như đất với đất;Đại hỷ đai xả tế vạn loài, oách đức từ bỏ tại, thánh trong thánh như trời trong trời.52. Từ nhãn quán bọn chúng sanh ư trí ư gàn thị nhất quán tử;Tôn phong thành phạm vũ thị không thị nhan sắc nhập bất nhị mon.Dịch
Mát thường nhìn chúng sanh, kẻ trí kẻ ngu hồ hết là bé cả;Tông phong xây miếu Phật, ấy ko ấy sắc vào của ko hai.(Tặng miếu Từ Tôn Biên Hòa)53. Hai bài kệ thỉnh chuong U minh:Nguyện thử phổ biến thinh cực kỳ pháp giới,Thiết vi mờ mịt tức giai văn,Văn trằn thanh tịnh triệu chứng viên thông,Nhất thiết chúng sanh thành chánh giác.Dịch
Nguyện giờ chuông nầy lan mọi nơi,Tận cùng hang thẳm cho muôn loài,Nghe chuông lóng sạch lòng ô trược,Hưởng cảnh an vui giữa cuộc đời.54. Kệ nghe chuông:Văn bình thường thinh, Phiền óc khinh,Trí tuệ trưởng, ý trung nhân đề sinh,Ly địa ngục, Xuất hỏa khanh,Nguyện thành Phật, Độ chúng sanh.Dịch
Nghe giờ chuông, Phiền não nhẹ,Trí tuệ lớn, bồ đề sinh,Lìa địa ngục, thoát hầm lửa,Nguyện thành Phật, Độ chúng sinh.55. Đạo lâu hoa khai hương thơm mãn kỉnh;Tùng lâm nguyệt hiện nay điểu qui sào.Dịch
Cây đạo nở hoa đường hương ngập;Rừng thiền trăng sáng sủa tổ chim về.(Tặng Sư Bà Diệu ko nhân này mừng lâu 85 tuổi)56. Tham thiền tu thấu ông cha quan, văn tự hề vi trọng tại niêm hoa vi tiếu;Diệu ngộ yếu hèn cùng trung tâm lộ tuyệt, ngữ ngôn hà dụng toàn bởi khẩu chỉ tam thanh.Dịch
Tham thiền đề nghị lọt qua cửa Tổ, Văn từ đâu cần, lúc nêu hoa mĩm miệng;Ngộ đạo cần kết thúc tuyệt con đường tâm, ngữ ngôn như thế nào kể, dịp tay khẩy bố lần.(Viết đến Chùa Linh tô Pháp Bao ở Nha Trang Khánh Hòa)57. Hoằng thí đại nguyện, ngọc chất giáng hoàng cung, phún thủy cửu long tề mộc dục;Vi độ Quần sanh, kim thân tu tuyết lãnh, hàm hoa bách điểu cạnh triêu tham.Dịch
Rộng thi nguyện lớn, hóa học ngọc giáng cung vua, chín rồng phun nước tắm;Nhằm độ quần sanh, thân kim cương tu núi tuyết, trăm chim ngặm hoa chầu.(Tặng chùa Vô Ưu TP. Hồ nước Chí Minh)58. Vạn pháp độc nhất vô nhị như tức tục tức chơn qui giác đại;Đức đồng pháp giới đàm ko đàm hữu chuyển mê tâm.Dịch
Muôn pháp độc nhất vô nhị như, là tục là chân, qui đường giác;Đức tròn pháp giới, bàn ko bàn tất cả chuyển chổ chính giữa mê.(Tặng chùa Vạn Đức TP. Hồ nước Chí Minh).Vanhoa
Phatgiaophapbao
Phật giáo thị nhập vậy nhi phi yếm thế
từ bị nãy gần kề sanh dĩ độ bọn chúng sanhsưu tầm**************************CÂU ĐỐI THIỀN MÔN (phần 2)Bên hồ nước dựng chùa thiền, diễn dạy dỗ chơn thừa, một tánh viên minh về cội cội;Đầu núi khai hội pháp, nghe truyền chánh pháp, toàn vai trung phong hỷ tín ngộ căn xưa.Mở rộng cửa phương tiện, khéo xiển tần già dựng xây pháp tràng mọi chốn;Huân ướp đức trang nghiêm, bồi đắp đạo cả, tỏ gốc đức hạnh ở nơi nơi.Người nương pháp, pháp nương người, đụng tĩnh tùy duyên tiêu nghiệp cũ;Phật tức tâm, trung tâm tức Phât, xưa ni chẳng khác hợp chơn tông.Sau đại dương rộng, trước sông xanh, trăng nước chập chờn cơn sóng vỗ;Sáng khiếp vàng, chiều kệ ngọc, trống chuông vang vọng giờ đồng hồ xa gần.Thả bè báu, dong thuyền từ, vớt khách hàng lợi danh trên biển ái;Diễn gớm vàng, tuyên kệ diệu, gọi tín đồ mơ mộng thân sông mê.Chùa Phật trang nghiêm, hình ảnh nhật linh linh như cảnh sắc;Đài sen vắng ngắt lặng, vần mây hiển hiện tại tường quang.Trăm ngàn ức kim thân, Chánh pháp tuyên dương, nhiếp hóa chúng sanh về nẻo giác;Ba mươi nhì bảo tướng, ánh trường đoản cú chiếu khắp, dìu dắt muôn loài thoát con đường mê.Gặp cảnh thâm u cỏ nội hoa đồng quên năm tháng;Ở non khoán hoạt, chuông chiều mõ nhanh chóng rõ sắc đẹp không.Bỏ không còn Tham , Sân, Si, chính tại đây là Tịnh độ;Tu tròn Giới, Định, Tuệ, ngay phàm trung ương là thánh tâm.Gặp cảnh u thâm, mõ mau chóng chuông chiều tiêu lũy kiếp;Ở chỗ khoáng đạt, hoa đồng cỏ nội ngộ cha sinh.Phật chẳng lìa tâm, rượu cồn tĩnh tùy duyên tiêu nghiệp cũ;Chí vị trí đạo cả, đến đi vô hổ thẹn ngộ cơ thiền.Tâm trí thông minh mở bày, vạn kiếp hôn mê liền dứt sạch;Niệm từ bi dấy khởi, nhiều đời nghiệp chướng tự tiêu vong
Đất báu trang nghiêm, sắc hương không khác;Cửa Phật quảng đại, ra vào tùy duyên.Tham thiền đề xuất lọt qua cửa ngõ Tổ, văn trường đoản cú đâu cần, khi niêm hoa mĩm miệng;Ngộ đạo cần chấm dứt tuyệt đường tâm, ngữ ngôn làm sao kể, dịp tay khẩy cha lần.Rộng thi nguyện lớn, chất ngọc giáng cung vua, chín rồng phun nước tắm;Nhằm độ quần sanh, thân tiến thưởng tu núi tuyết, trăm chim ngậm hoa chầu.Muôn pháp nhất như, là tục là chân, qui đường giác;Đức tròn pháp giới, bàn không bàn có chuyển trung ương mê.**************************Câu đối và Hoành phi花朝日暖青鸞舞柳絮風和紫燕飛Hoa triêu nhật noãn thanh loan vũ.Liễu nhứ phong hòa tử yến phi.Sớm hoa ngày nóng loan xanh múa.Liễu bông gió thuận én biếc bay.度花朝適逢花燭憑月老試步宮Độ hoa triêu thích phùng hoa chúc.Bằng nguyệt lão thí cỗ nguyệt cung.Độ hoa mau chóng đúng tiếng hoa đuốc.Nguyệt lão se sánh bước cung trăng.花月新粧宜學柳雲窗好友早裁蘭Hoa nguyệt tân trang nghi học tập liễu.Vân tuy nhiên hảo hữu tảo tài lan.Trăng hoa vẻ mới bắt buộc tìm liễu.Cỏ thơm bạn xuất sắc sớm trồng lan.蕭吹夜色三更韻粧點春容二月花Tiêu suy dạ sắc tam canh vận.Trang điểm xuân dung nhị nguyệt hoa.Tiếng tiêu nói chuyện suối tía canh.Vẻ xuân trang trí hoa hai tháng.汗濕紅粧花帶露雲堆綠鬢柳拖煙Hãn rẻ hồng trang hoa đới lộ.Vân đôi lục mấn liễu đà yên.Hoa nặng trĩu sương đêm áo đẫm nước.Liễu tuôn khói sớm tóc vờn mây.花朝春色光花竹柳絮奇姿畫柳眉Hoa triêu xuân sắc đẹp quang hoa chúc.Liễu nhứ kỳ tứ hoạ liễu my.Hoa sớm dung nhan xuân rạng đuốc hoa.Liễu trông vẻ lạ tô ngươi liễu.**************************Lầu gió trở về bóng sắc đẹp không.2. Hiên ngang cưỡi gió đè mây, nêu đường bao gồm giác;Đường bệ nhóm trời đánh đấm đất, trấn cõi Niết bàn.Câu đối nôm Tam quan miếu Ngọc hồ (Phố Nguyễn Khuyến - Hà Nội)1.Cuộc doanh trả đương củi quế gạo châu, cấp của làm duyên, call chút được tròn trái phúc;Chốn thành phố cũng non Bồng nước Nhược, lên miếu lễ Phật, kìa ai quí cảnh chiền già.(Làm duyên = có tác dụng phúc; chiền già: tức miếu chiền. Vì chữ Hán: Già Lam tức nhà chùa. Câu đối này đắp bằng vữa xi măng, khoảng đời Nguyễn, lối chữ 6 phần Lệ, 3 phần Khải, một phần Triện, hết sức đep. Hại rằng sau thời gian dài, đánh sửa lại những sẽ hỏng. Rất rất đáng tiếc)Câu đối Nôm cổng chùa Quang Hoa (bên hồ Thiền quang quẻ - Hà Nội)1. Lúc mây quang, thời gian mưa hoa, xưa nay cầm cố giới;Sáng vừng ô, tối bóng thỏ, mở đóng góp càn khôn.(Câu này hết sức hào sảng, mà lại vẫn rõ ý Vô Thường của phòng Phật)**************************Thạch kính hữu trằn phong tự tảo;Thiền môn vô tỏa nguyệt hay lâm.石徑有塵風自掃;禪門無鎖月常臨。(Ngõ đá bao gồm bụi thì gió lại từ bỏ quét đi;Cửa thiền không khoá, phải trăng thường vẫn đến)Câu đối cổng chùa Đồng quang - Đống Đa HN:同歸來萬善;光普被群生。ĐỒNG quy lai vạn thiện;QUANG phổ bị quần sinh.(Cùng về bên với muôn điều thiện;Sáng soi khắp phần nhiều chúng sinh)Hai câu này chỉ là một đôi lau láu ngắn (5 chữ) nhưng vẫn đang còn 2 chữ đầu lấy 2 chữ tên của chùa .Câu đối cổng chùa Thiền quang - HN:禪門廣大真常樂;光景慈悲法界觀。THIỀN môn quảng đại chân thường lạc;QUANG cảnh từ bỏ bi pháp giới quan.(Cửa thiền rộng thoải mái thật là chỗ thường lạc thực sự;Quang cảnh từ bi là phong cảnh nơi cõi Pháp)Đặc biệt câu đối cổng miếu Quang Hoa (lại chùa Quang Hoa) bên hồ Thiền quang đãng - Hà Nội, nhì chữ tên chùa này còn thấy trọng điểm câu, chứ chưa hẳn đầu câu nữa. Gắng thể có thể xem qua những câu sau:Câu đối Nôm:QUANG cảnh tốt tươi, cửa Phật tiêu dao fan tám cõi;HOA hương thơm ngào ngạt, lối trần hoan hỉ khách mười phương.Câu đối Hán:蓮座光生長引金繩開覺路;池塘花映接來寶筏渡迷津。Liên tọa quang sinh, ngôi trường dẫn kim thằng khai giác lộ;Trì đường HOA ánh, tiếp lai bảo phiệt độ mê tân.無邊光景一時新,山水縈迴成畫本;不盡花香三界舊,竹松幽雅獲清修。Vô biên quang quẻ cảnh độc nhất thời tân, sơn thủy oanh hồi thành họa bản;Bất tận HOA hương tam giới cựu, trúc tùng u nhã hoạch thanh tu.僧到佛來,光被萬家千古燭;地靈天寶,花開十仗四辰蓮。Tăng đáo Phật lai, quang quẻ bị vạn gia thiên cổ chúc;Địa linh thiên bảo, HOA khai thập trượng tứ thời liên.**************************1. “Thiền thiên khải thánh (Trời thiền sinh thánh)2. “Chiêu Thiền tự” (Chùa Chiêu Thiền)3. “Tuệ nhật” (Ánh tuệ - mặt trời trí tuệ)Trí tuệ Phật rất có thể chiếu sáng đa số chỗ đen tối ở nuốm gian. Bởi vậy trí tuệ đó như phương diện trời.4. “Từ vân” (Mây lành)Lòng từ bi quảng đại của đức phật như đám mây lành bảo vệ cho chúng sinh.5. “Long Hoa hội” (Hội Long Hoa)Khi đức Di lặc thành Phật, ngài ngồi ở dưới gốc cây long hoa, cánh hoa như đầu rồng nên người ta gọi là long hoa. Ngày 8 tháng tư những chùa thiết trai đem nước ngũ mùi hương tắm Phật, tổ chức triển khai hội Long Hoa đại diện cho vấn đề đức Di lặc hạ sinh.6. “Nguyệt đưa ra hằng” (Trăng trường thọ - Nguyệt tròn đầy)7. “Vi bỏ ra hiển” (Màu nhiệm rõ ràng)8. “Kỷ sinh tu đáo” (Mấy kiếp tu nên)9. “Chí tai khôn nguyên” (Lớn cố kỉnh đức mẹ)10. “Tổ ấn trùng quang” (Nếp tổ lại sáng sủa ngời)11. “Lý triều thánh đế” (Thánh đế Lý triều)12. “Thánh cung vạn tuế” (Chúc thánh muôn năm)13. “Hiển đế hóa thân” (Vĩnh hiển làm cho vua, chuyển đổi nên thần)14. “Thánh đức nan tư” (Đức độ của thánh khôn lường)15. “Thần công mạc trắc” (Công lao của thần cực nhọc mà tính được)16. “Khâm phúc tứ dân” (Ban phúc đến dân)17. “Túc ung” (Nghiêm túc hài hòa)18. “Tĩnh khiết” (Tĩnh lặng, trong sạch)19. “Thiền quynh nhật lệ” (Cửa thiền ngày đẹp)20. “Phật tức tâm” (Phật là tâm)21. “Tục lữ tiêu” (An niềm tục lụy)22. “Không thị sắc” (Không là sắc)Không và sắc là thuật ngữ của Phật giáo. Không tức là trống không, không có thật. Tất cả các sự trang bị trong tam giới đều không phải là thật. Phân biệt điều đó tức là Không. Phật giáo cho hết thảy cái gì có hình gồm tướng số đông gọi là Sắc.23. “Tĩnh tâm trần” (Lắng vết mờ do bụi lòng)24. “Thất tịnh hoa” (Bảy hoa sen thanh tịnh)25. “Khai kim nắm giới” (Cõi quà rộng mở)26. “Diệu nhan sắc thân” (Diệu dung nhan (Surùpa) phiên âm theo giờ Phạn là Tô thọ ba. Nhan sắc tướng báo thân báo độ của Phật tốt diệu tất yêu nghĩ bàn).27. “Vô dữ đẳng” (Không gì sánh kịp)28. “Kim ngọc thọ đài” (Lâu đài tiến thưởng ngọc)29. “Diệu giác khế thiền tâm, Lý đại Bạch Liên tiêu quánh tuyển,Xuân dương khai chiến thắng hội, sử dụng nham Bích cồn đối linh quang”(Diệu giác phù hợp lòng thiền, triều Lý Bạch Liên ngôi sáng sủa tỏ,Xuân dương mừng hội lớn, núi Thầy Bích Động ánh linh thiêng).Diệc giác: Sự giác ngộ kỳ diệu. Thuật ngữ Phật giáo nhằm chỉ từ mình thức tỉnh (tự giác) cùng giác ngộ cho những người khác (giác tha).Xuân dương: chỉ mùa xuân.30. “Nghĩa đại tiêm cừu, Tô lịch trường lưu thiên thủy bích,Cơ diệu huyền hóa, sử dụng nham di tích lịch sử thạch đài hương.”(Nghĩa bự báo thù, Tô kế hoạch chảy xuôi dòng nước biếc,Mưu thần kỳ diệu, núi sử dụng lưu mãi đá rêu hương).31. “Sài Lĩnh hưởng truyền kim cổ độc,Tô Giang phái dẫn thủy thiên trường”(Tiếng vọng núi Thầy xưa nay tất cả một
Nước xuôi sông Tô tan mãi ko cùng).32. “Tự hữu huy hoàng nghiêm thánh tượng
Phật tiền thí xả độ quần sinh.”(Trước Phật bọn chúng sinh ơn tế độ
Bên chùa tượng Phật dáng uy nghi).33. “Sài tô thanh hóa, đế trụ chi phí thân, Lạc Việt thiên thu tồn hiển tích.Thiên từ linh quang, thiền môn thắng cảnh, Long Thành vạn cổ test danh lam”(Sài đánh hóa thánh, kiếp trước của vua, Lạc Việt nghìn thu lưu tích cũ;Chùa trời linh ứng, chiến hạ cảnh thiền môn, Long Thành muôn thuở khu đất danh lam).34. “Đống vụ nguy nguy hiển ứng trường chiêu thần tình thuật,Môn quynh đăng đãng ngưỡng chiêm như loài kiến Phật chân kinh.”(Lầu năng lượng điện nguy nga, phép diệu thần thông soi tỏ mãi
Cửa thiền lồng lộng ngước chú ý như thấy Phật chân kinh).35. Không không dung nhan sắc thiên thu Phật
Hóa hóa sinh sinh thượng đẳng Thần(Không không sắc sắc nghìn thu Phật
Hóa hóa sinh sinh thượng đẳng Thần.)36. “Bát diệp giang sơn thanh hạc mộng
Thiên thu phàn tử ấp long môn”(Tám lá non sông trong mộng hạc
Ngàn thu xóm ấp phía long môn).Bát diệp: Chỉ tám hoánh vua triều Lý.37. “Sinh hóa hà niên tiên thị đếAnh linh thử địa thánh nhi thần”(Sinh hóa năm làm sao tiên hóa đếAnh linh cõi ấy thánh mặt thần).38. “Học đạo Tây thiên, sử dụng Lĩnh thiên thu truyền Phật tích,An dân nam địa, Lý triều tái núm hiện vương vãi thân.”(Học đạo Tây thiên, sử dụng lĩnh ngàn thu truyền Phật tích,An dân đất Việt, Lý triều tái thế hiện vương vãi thân).39. “Không không sắc đẹp sắc đoàn tuệ quả ư bát đan, An Lãng từ bỏ di dung vạn kỷ thanh linh chiêm đưa kính,Hóa hóa sinh sinh thoát hấp thụ y nhi cổn miện, Phật Tích tô cổ rượu cồn thiên thu truyền cam kết ngưỡng di cao.”(Không không dung nhan sắc, tròn quả phúc ở chén bát đan, miếu An Lãng di tích nơi đây, tiếng rất thiêng muôn đời chiêm bái,Hóa hóa sinh sinh, cởi cà sa núm cổn miện, núi Phật Tích đụng xưa còn đó, chuyện thần kỳ nghìn thuở giữ danh).Bát đan: Vật để đỡ lót sinh sống dưới chén bát đựng thức ăn của các nhà sư.Nạp y: Áo cà sa.Cổn miện: Lễ phục đơn vị vua.40. “Nhàn thú thị Tiên, bất tất Bồng Lai, Hải đảo,Tâm thành tức Phật, hà tu Tây Trúc, Thiên Thai.”(Nhàn thú là tiên, chẳng cứ Bồng Lai, Hải đảo;Tâm thành tức Phật, đề xuất chi Tây Trúc, Thiên Thai).41. “Ngũ giới chân truyền khải địch hậu nhân thâm tự hải,Nhất thành trai bạt kiều chiêm Bắc đẩu trọng như sơn).(Ngũ giới còn truyền răn bảo fan sau sâu tựa biển,Nhất thành trai bạt ngấc xem Bắc đẩu nặng nhường non).Ngũ giới: chỉ năm điều cấm của các người theo đạo Phật: không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói càn, uống rượu.42. “Khởi thị thuyết hoang đường, thần thánh đản sinh giai thực lục,**************************假作真時真亦假,無為有處有還無.GIẢ TÁC CHÂN THỜI, CHÂN DIỆC GIẢ;VÔ VI HỮU XỨ, HỮU HOÀN VÔ .Nghĩa:Giả nghĩ thành chân, chân cũng giả,Trong không có có, tất cả lại không.**************************青春有限志無限歲月無情人有情Thanh xuân hữu hạn chí vô hạn
Tuế nguyệt vô người thương hữu tình.Tuổi xanh có hạn chí vô hạn,Năm tháng vô tình người dân có tình**************************Thiên khả đạc, Địa khả lường,Duy hữu nhân trung khu bất khả phòng.Họa hổ họa so bì nan họa cốt,Tri nhân tri diện bất tri tâm.Nghĩa là:Trời rất có thể đo, Đất rất có thể lường,Duy gồm lòng tín đồ thì quan trọng phòng được.Vẽ cọp vẽ da khó khăn vẽ xương,Biết tín đồ biết mặt chả biết lòng.

Bàn thờ Phật luôn có chân thành và ý nghĩa sâu sắc với được thu xếp ở vị trí trang trọng nhất vào gia đình. Thường thì đều xếp trên bàn thờ tổ tiên Gia tiên. Qua đó cho thấy , mức độ tác động của Thần Phật vào đời sống trung ương linh của nhỏ người. Để góp phần trang trọng, trên bàn thờ Phật luôn luôn có đầy đủ câu đối có ý nghĩa sâu sắc rất sâu sắc và đem về sự an bình hạnh phúc cho từng gia đình. Ngày nay có rất nhiều cơ sở cung cấp mẫu cuốn thư và câu đối dành riêng cho bàn cúng Phật. Cửa hàng chúng tôi có tham khảo trên internet các mẫu cấu đối bàn thờ tổ tiên Phật ý nghĩa sâu sắc và trưng bày nhiều nhất trong các gia đình người Việt.


I.Bàn cúng Phật thờ hồ hết vị thần phật nào?

Bàn cúng Phật được thờ các vị Thần và Phật vào nhân gian.

Những vị Thần Phật được thờ tự là:Phật say đắm Ca, A Di Đà Phật,Phật Di Lặc,đức quán Âm,Quán Âm người yêu Tát, nuốm Chí tình nhân Tát,Phật điện,đức Vi Đà hộ pháp,Vi Đà bồ Tát sinh sống Phổ Đà,Thiên Vương sống Phổ Đà,Quan Đế, Tam cụ Phật (Đức A Di Đà, Đức Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni, Đức Di Lặc, hoặc Đức Dược Sư giữ Ly, Đức Bổn Sư mê say Ca Mâu Ni, Đức Di Lặc), hoặc tây thiên Tam Phật (Đức A Di Đà, Đức Quán nỗ lực Âm, Đức Đại nạm Chí), hoặc chỉ đơn giản và dễ dàng là tranh tượng Đức Bổn Sư phù hợp Ca Mâu Ni và mẹ Quán chũm Âm bồ Tát…

Thờ Phật trong nhà gia chủ cần có cái trọng điểm không ngay cạnh sinh , yêu cầu làm đầy đủ lễ nghĩa làm sao cho thể hiện được tấm lòng thành kính của chính mình đối cùng với Thần phật.

Ngoài ra rất cần được hết sức chú ý cách sắp xếp vị trí của bàn thờ cúng Phật sinh hoạt trên cao, sao cho chuẩn chỉnh thước lỗ ban. Thường thì bàn bái gia tiên phía dưới hoàn toàn có thể được làm cho bằng bàn thờ cúng đứng hoặc bàn thờ cúng treo, còn bàn thờ cúng Phật đơn giản treo bên buộc phải ,hoặc sinh sống giữa phía trên cao, được làm băng trang bái treo nhỏ vừa , tiết kiệm diện tích s mà vẫn lịch sự trang nhã.

Những mẫu bàn thờ Phật tại nhà đẹp được nhiều người lựa chọn:


*
Mẫu bàn thờ treo 1-1 giản bé dại gọn đặt trên bàn thờ đứng hiện tại đại" width="920" height="518">

Mẫu bàn thờ treo đơn giản nhỏ gọn đặt lên bàn bái đứng hiện nay đại


*
Mẫu bàn thờ cúng đứng tinh tế và sắc sảo gọn nhẹ" width="920" height="670">

Mẫu bàn thờ tổ tiên đứng tinh tế và sắc sảo gọn nhẹ


Hai bên là nhì câu đối bàn thờ Phật ý nghĩa.

II.Câu đối bàn thờ cúng Phật tại gia chân thành và ý nghĩa nhất

Bạn sẽ tìm mẫu cấu đối treo bàn thờ tổ tiên Phật, thì nên xem thêm tìm ra mẫu câu đối phù hợp với bàn thờ mái ấm gia đình nhà mình , đồng thời bọn chúng có ý nghĩa lớn , mang về sự im bình thanh nhàn cho gia đình.

Chúng tôi đọc được đôi mươi mẫu câu đối bàn thờ Phật , bạn có thể tùy ý chọn lựa để đặt bàn thờ cúng cho mái ấm gia đình một cách tương xứng nhất.

Xem thêm: Trực Tiếp Tottenham Vs Ajax Bán Kết Lượt Đi Cúp C1 Champions League

*
Câu đối bàn thờ Phật trên gia ý nghĩa nhất" width="920" height="663">

1.Bảo các phú thập hư, uyển nhược không hàm vạn tượng,

Phân thân thay đổi trần sát, trực đồng nguyệt ấn thiên giang

(Gác báu rợp mười phương, tương đồng hư không cất muôn hình tượng,

Phân thân khắp cõi trần, nào khác vầng trăng in bóng ngàn sông)2.Tế độ vô phương, lân y thể nhất,

Tân lương võng trắc, mẫn bỉ mê thâm.

(Tế độ khôn ngằn, xót chúng sanh vốn và một thể,

Bến bờ như thế nào thấu, thương thơ mộng mê muội sâu xa)

3.Thệ nguyện hoằng thâm, thập phương cộng tán

Từ bi quảng đại, cửu giới đồng quy

(Thệ nguyện rộng sâu, mười phương thuộc khen ngợi,

Từ bi rộng lớn lớn, chín giới phần đa nương về)3)Thản phúc tiếu dung nhiếp hải chúng,

Phân thân tán ảnh thị thời nhân.

(Bụng rộng lớn mặt cười nhiếp hải chúng,

Phân thân hiện tại bóng dạy tín đồ đời)

4)Yến tọa đẳng nhân lai, dự nhiếp Long Hoa hội lý hữu duyên đưa ra bối

Phùng cơ dĩ tiếu ứng, viên chương đại đỗ so bì trung vô sở bất dung

(Ngồi yên đợi tín đồ đến, nhiếp sẵn hạng hữu duyên vào hội Long Hoa,

Gặp nền tảng bèn cười, phô trọn bụng lớn tưởng không gì chẳng chứa)

5)Lâu các môn khai, viên chương pháp giới tu nhân sự,

Từ bi nguyện phổ, dự nhiếp Long Hoa chứng quả nhân

(Cửa lâu những mở, trọn bày sự tu nhân chỗ pháp giới,

Từ bi nguyện khắp, nhiếp sẵn người chứng trái hội Long Hoa)Hữu cảm tức thông, thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt,6.Vô cơ bất bị, vạn lý vô vân vạn lý thiên.

(Có cảm gì ngay tắp lự thông, nghìn sông in bóng nước nghìn trăng,

Không căn như thế nào chẳng ứng, vạn dặm không mây vạn dặm trời)7.Triệt bệnh Nhất Chân pháp giới, Tam Hoặc tận nhi nhị tử vong, đức khôn cùng Thập Địa,

Phổ linh cửu một số loại thánh phàm, Ngũ Uẩn không nhi lục độ cụ, đạo kế Đại Hùng.

(Chứng tột nhất Chân pháp giới, Tam Hoặc hết, nhị tử6tiêu, đức khôn cùng việt hàng Thập Địa,

Khiến khắp chín một số loại thánh phàm, Ngũ Uẩn không, lục độ trọn, đạo vượt kế đấng Đại Hùng)8)Nhất è bất lập, đắc chân viên thông, hiện tùy một số loại trục hình đưa ra thân, tầm thanh cứu khổ,

Ngũ uẩn giai không, triệu chứng đại tịch diệt, y tức trung tâm tự tánh chi đạo, thuyết pháp độ sanh.

(Mảy trằn chẳng lập, đắc chân viên thông, tùy loại theo như hình hiện thân, tầm thanh cứu vãn khổ,

Ngũ uẩn gần như không, hội chứng đại tịch diệt, nương đạo từ tánh vị trí tâm, thuyết pháp độ sanh)

9)Vân khởi trường đoản cú môn, mẫn bỉ mê tình bất dị ngộ,

Ba đằng nguyện hải, lấn y Phật tánh liễu vô thù!

(Mây dấy cửa ngõ từ, thương đồng minh mê tình chưa dễ ngộ,

Sóng trào biển lớn nguyện, xót thế Phật tánh khác đưa ra đâu)

10)Từ bi chổ chính giữa thiết, tuy cứu vãn khổ dĩ tầm thanh, thường trụ Lăng Nghiêm đại định,

Dữ bạt tình ân, túng thiếu đậu cơ nhi thuyết pháp, viên chương tịch khử chân tông.

(Tâm từ bi tha thiết, tuy hay cứu vãn khổ khoảng thanh, vẫn hay nhập Lăng Nghiêm đại định,

Lòng cứu vãn vớt ân cần, dẫu thuận nền tảng gốc rễ thuyết pháp, cứ trọn bày tịch khử chân tông)

11)Chiếu loài kiến ngũ uẩn giai không, thuyết pháp độ sanh, thụ cùng tam tế

Chứng rất nhất quá thật tướng, tầm thanh cứu vớt khổ, hoành thay đổi thập phương

(Soi thấy năm uẩn rất nhiều không, thuyết pháp độ sanh, dọc thuộc tột ba đời,

Chứng cực nhất thừa thật tướng, trung bình thanh cứu vãn khổ, ngang trọn mọi mười phương)

12)Thệ nguyện hoằng thâm, xứ xứ hiện nay thân thuyết pháp

Từ bi quảng đại, thời thời cứu giúp khổ khoảng thanh

(Thệ nguyện rộng lớn sâu, vùng chốn hiện nay thân thuyết pháp

Từ bi rộng lớn, luôn luôn luôn cứu giúp khổ khoảng thanh)

13)Pháp pháp viên thông, rứa danh từ bỏ Tại

Đầu đầu hợp đạo, nhân hiệu Phổ Môn

(Pháp nào cũng viên thông, cho nên tên tự Tại,

Chuyện gì thảy phù hợp đạo, bởi vậy hiệu Phổ Môn)

4)Từ khởi vô duyên, ân châu thiết bị loại,

Bi hưng đồng thể, đạo khải đa môn

(Dấy lòng tự vô duyên, rộng lớn ban ân muôn loại,

Vận lòng bi đồng thể, mở mọt đạo các môn)

15)Bổn nguyện bất vi, nhiếp niệm Phật nhân quy Tịnh Độ,

Phân thân vô lượng, cư rất Lạc quốc biến hóa thập phương

(Chẳng trái bổn nguyện, nhiếp bạn niệm Phật sinh về Tịnh Độ,

Phân thân vô lượng, ngự cõi cực Lạc trọn mọi mười phương)

16)Đô nhiếp lục căn, hoạch đại tịch diệt,

Đơn đề nhất niệm, triệu chứng chân viên thông.

(Nhiếp trọn sáu căn, đắc đại tịch diệt,

Chỉ khởi một niệm, hội chứng chân viên thông)

17)Dĩ trí huệ quang, phổ chiếu độc nhất vô nhị thiết,

Thừa viên thông đạo, quảng độ chúng sanh.

(Dùng trí huệ quang chiếu khắp không còn thảy,

Nương viên thông đạo rộng lớn độ bọn chúng sanh)

18.Chứng chư Phật bổn diệu giác tâm, tùng tư an trụ Tịch Quang, hưởng chân thường chi pháp lạc,

Mẫn bọn chúng sanh mê Như Lai tạng, cố phục hiện tại thân è cổ sát, tác đắc độ đưa ra nhân duyên

(Chứng trung ương vốn diệu giác của chư Phật, tự đấy an trụ Tịch Quang tận hưởng pháp lạc chân thường,

Thương chúng sanh mê tạng tánh Như Lai, đề nghị lại hiện nay thân trần cạnh bên làm nhân duyên đắc độ)

19.Minh hiển hàm gia, ân du phụ mẫu

Thánh phàm phổ lợi, đức mại khung thương

(Ngầm lẫn hiển đa số gia hộ, ân hơn phụ vương mẹ,

Thánh cùng phàm rất nhiều lợi khắp, đức quá trời cao)

20.Bồ Tát hóa thân, phụ chánh tồi tà hoằng thánh giáo,

Đồng chân nhập đạo, an bang hộ quốc, độ quần mê.

(Bồ Tát hóa thân, góp chánh dẹp tà, hoằng dương thánh giáo,

Đồng chân nhập đạo7, im cõi vững bờ, rộng lớn độ quần mê)

Hãy mang đến với công ty chúng tôi để được tứ vấn thiết kế nội thất chuyên nghiệp và cài mẫu thiết kế bên trong phòng thờ quality cao. Quý khách hàng cần hỗ trợ tư vấn về những mẫu bàn thờ tổ tiên, nội thất đồ thờ phụng đẹp, phù hợp với không khí sống công ty mình nhưng vẫn chuẩn chỉnh phong thủy, vui lòng tương tác với công ty chúng tôi để được các chuyên gia tư vấn rất tốt nhé!duhocsimco.edu.vn chuẩn bị tư vấn kiến tạo cho mọi người sử dụng trên toàn quốc. Phần đông thông tin cụ thể vui lòng contact với công ty chúng tôi theo địa chỉ cửa hàng sau:Công ty bản vẽ xây dựng – thiết kế bên trong duhocsimco.edu.vnVPTK: Số 61 đường nguyễn xiển – thanh xuân – thành phố hà nội – Việt Nam