"Key" không chỉ mang nghĩa chìa khóa, "water" không phải lúc nào cũng rất được dùng nhằm chỉ nước mà đều sở hữu nghĩa khác.

Bạn đang xem: Từ đa nghĩa trong tiếng anh

1. Key

- Nghĩa 1: Chìa khóa.

Ví dụ: I think I have lost my keys. (Tôi cho rằng tôi đã trở nên mất chìa khóa).

- Nghĩa 2: Chỉ điều gì đó cần thiết để có tác dụng hoặc để đạt được.

Ví dụ: The key to lớn learning English is practicing every day. (Chìa khóa của việc học giờ Anh là luyện tập mỗi ngày).

- Nghĩa 3: Phím máy đánh chữ hoặc sản phẩm công nghệ tính.

Ví dụ: I love typing without looking at the keys. (Tôi say đắm gõ nhưng không buộc phải nhìn vào những phím).

- Nghĩa 4 được áp dụng như một tính từ, có nghĩa là cực kỳ quan trọng, nhà chốt.

Ví dụ: He is a key worker in our company. (Anh ấy là công nhân công ty chốt của bạn chúng tôi).

2. Water

- Nghĩa 1: Nước.

Ví dụ: I love drinking water in the morning. (Tôi thích hợp uống nước vào buổi sáng).

- Nghĩa 2: Tưới nước, đổ nước lên đồ gia dụng gì đó; đến một con vật uống nước (động từ).

Ví dụ: Please, water my plants while I am in Spain. (Làm ơn, hãy tưới cây của tôi khi tôi nghỉ ngơi Tây Ban Nha).


LVW1m
Kjg
SQfn
Jyqg
Pw" alt="*">