từ bỏ vựng cùng thuật ngữ tiếng anh chăm ngành viễn thông là trong những chuyên ngành được nhiều bạn nam thân thiện hiện nay. Vày thế, để giúp các bạn đọc phát âm tài liệu chuyên ngành một cách thuận tiện và hiệu quả nhất thì lúc này Dịch thuật ADI xin reviews đến chúng ta list từ bỏ vựng vấp ngã ích, phổ cập nhất.


Bạn đang xem: Tiếng anh chuyên ngành viễn thông song ngữ

anologue (analog) transmission: truyền dẫn tương tự

cabinet (cross connection point): tủ đấu dây (tủ đấu nhảy)

cable: cáp cable

tunnel : cống cáp

circuit: mạch coaxial

cable: cáp đồng trục

cross-bar type: hình trạng ngang dọc

data: dữ liệu, số liệu

digital switching: đưa mạch số

digital transmission: truyền dẫn số

distribution point (DP): tủ phân phối

district/main switching centre (DSC/ MSC): trung tâm chuyển mạch khu vực/ bao gồm duct n ống cáp

electromechanical exchange :tổng đài cơ năng lượng điện group

switching centre (GSC): trung trung ương chuyển mạch nhóm

interexchange junction: kết nối liên tổng đài

international gateway exchange : tổng đài tất cả cổng quốc tế

junction circuit: mạch chế tác kết nối

junction network n mạng sự chuyển tiếp giữa local network: mạng nội hạt

main distribution frame (MDF):giá phối dây chính

main/trunk network: mạng chính/trung kế

(Từ vựng và thuật ngữ tiếng anh siêng ngành viễn thông thông dụng)

Học thêm phần đa từ vựng với thuật ngữ giờ anh siêng ngành viễn thông thông dụng không giống :

muiti-pair cable: cáp các đôi

muiti-pair cable :cáp nhiều đôi

multi-unit cable: cáp nhiều sợi

national network: mạng quốc gia

non-local call: cuộc điện thoại tư vấn đường dài

open-wire line: dây sạc cáp trần primary centre n trung vai trung phong sơ cấp (cấp I)

primary circuit : mạch sơ cấp

pulse code modulation (PCM): pha trộn xung mã

radio link :đường vô tuyến

remote concentrator: bộ tập trung xa

remote subscriber switch (RSS): chuyển mạch mướn bao xa/ tổng đài vệ tinh

secondary centre: trung trọng điểm thứ cung cấp (cấp II)

secondary circuit: mạch thiết bị cấp

subscriber :thuê bao

subscriber circuit : mạch mướn bao

tandem exchange : tổng đài vượt giang

tertiary centre : trung tâm cấp

install :lắp đặt

traffic : giữ lượng

transit network n mạng gửi tiếp

transit switching centre (TSC) : trung trung khu chuyển mạch gửi tiếp/ quá giang

transmission: truyền dẫn

2.TỪ VỰNG VÀ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG MỞ RỘNG

Electric power nguồn system: khối hệ thống điện (HTĐ)

Electric network/grid :mạng (lưới) điện

low voltage grid:lưới hạ thế

medium voltage grid:lưới trung thế

high voltage grid:lưới cao thế

extra high voltage grid:lưới khôn cùng cao thế

extremely high voltage grid: lưới cực cao thế

Electricity generation: phát điện

Power plant: nhà máy sản xuất điện

Thermal power nguồn plant: nhà máy sản xuất nhiệt điện

Hydroelectric power nguồn plant: nhà máy điện

Wind power plant: nhà máy điện gió

Tidal power nguồn plant: xí nghiệp điện thủy triều

Electricity transmission: truyền download điện

transmission lines: con đường dây truyền tải

Electricity distribution: triển lẵm điện

(Từ vựng liên quan đến vấn đề tiêu thụ năng lượng)

Từ vựng cùng thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành viễn thông liên quan đến vấn đề tiêu thị năng lượng :

Consumption : tiêu thụ

consumer: hộ tiêu thụ

Load: phụ thiết lập điện

load curve: biểu vật dụng phụ tải

load shedding: loại trừ phụ tải

unblanced load: phụ mua không cân nặng bằng

peak load: phụ sở hữu đỉnh, cực đại

symmetrical load: phụ sở hữu đối xứng

Power: công suất

power factor : hệ số công suất

reactive power: công suất phản kháng

apparent power: hiệu suất biểu kiến

Frequency : tần số

frequency range: Dải tần số

Từ vựng với thuật ngữ tiếng anh chăm ngành viễn thông tương quan đến việc quản lý :

System diagram : Sơ đồ hệ thống điện

System operational diagram : Sơ đồ vận hành hệ thống điện

Power system planning : Quy hoạch khối hệ thống điện

Interconnection of nguồn systems: Liên kết khối hệ thống điện

Connection point : Điểm đấu nối

National load dispatch center : Trung vai trung phong điều độ khối hệ thống điện Quốc gia

Steady state of a power nguồn system : cơ chế xác lập của hệ thống điện

Transient state of a power nguồn system : chính sách quá độ của hệ thống điện

Operation regulation : Tiêu chuẩn vận hành

Synchronous operation of a system : vận hành đồng bộ khối hệ thống điện

Hydraulic generator: trang bị phát điện thủy lực

Synchronous generator: lắp thêm phát đồng bộ

Từ vựng với thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành viễn thông về hệ thống từ :

Exitation system : hệ thống kích từ

Separately excited generator: sản phẩm công nghệ phát điện kích tự độc lập

Series generator: đồ vật phát kích từ nối tiếp

Shunt generator: sản phẩm phát kích từ dạng song song

Brushless exitation system: hệ thống kích từ không tồn tại chổi than

Excitation switch (EXS): công tắc nguồn kích từ ( mồi từ)

Governor : cỗ điều tốc

Centrifugal governor: cỗ điều tốc ly tâm

Turbine governor: cỗ điều tốc tuabin

Synchronizing (SYN): Hòa đồng bộ

Auto synchronizing device (ASD): sản phẩm công nghệ hòa đồng hóa tự động

Synchronizing lamp (SYL): Đèn hòa đồng bộ

(Thuật ngữ tiếng anhliên quan mang lại việc cung cấp Điện)

Từ vựng và thuật ngữ tiếng anh siêng ngành viễn thông tương quan đến việc hỗ trợ Điện:

Service reliability : Độ tin cậy cung cấp điện

Service security : Độ bình an cung cấp cho điện

Economic loading schedule : Phân phối kinh tế phụ tải

Balancing of a distribution network : Sự cân đối của lưới phân phối

Load stability : Độ định hình của tải

Overload capacity : khả năng quá tải

Load forecast : đoán trước phụ tải

System demand control : kiểm soát điều hành nhu cầu hệ thống

Management forecast of a system : Dự báo quản lý của hệ thống điện

Reinforcement of a system : tăng cường hệ thống điện

ừ vựng cùng thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành viễn thông về Máy phát triển thành áp (Transformer) :

Bài viết hôm nay sẽ cung cấp cho chính mình những từ vựng tiếng Anh siêng ngành năng lượng điện tử cơ bạn dạng và phổ cập nhất. Hãy note ngay lại và ôn tập tìm hiểu chúng để nâng cao vốn từ bỏ vựng tức thì nhé!

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành năng lượng điện tử

*

Adding: Thêm vào
Actual case: Trường vừa lòng thực tếActive-region: Vùng khuếch đại
Ammeter: Ampe kếApplication: Ứng dụng
Amplifier: Bộ/mạch khuếch đại
Bridge rectifier: Bộ/mạch chỉnh lưu lại cầu
Bipolar: Lưỡng cực
Boundary: Biên
Biasing: (Việc) phân cực
Bias stability: Độ bất biến phân cực
Bias circuit: Mạch phân cực
Bode plot: Giản đồ (lược đồ) Bode
Bypass: Nối tắt
Bandwidth: đường dẫn (dải thông)Current source: mối cung cấp dòng
Current divider: Bộ/mạch phân dòng
Current gain: thông số khuếch đại (độ lợi) loại điện
Cascade: Nối tầng
Concept: Khái niệm
Common-mode: chính sách cách chung
Charging: hấp thụ (điện tích)Capacitance: Điện dung
Common-emitter: cực phát chung
Characteristic: Đặc tính
Cutoff: Ngắt (đối với BJT)Comparison: Sự so sánh
Consideration: xem xét
Constant base: chiếc nền không đổi
Current mirror: Bộ/mạch gương mẫu điện
Compliance: Tuân thủ
Constructing: Xây dựng
Common collector: cực thu chung
Coupling: (Việc) ghép
Current limits: những giới hạn dòng điện
Convention: Quy ước
Closed loop: Vòng kín
Consumption: Sự tiêu thụ
Calculation: (Việc) tính toán, phép tính
Converting: chuyển đổi
Differential-mode: chính sách vi không đúng (so lệch)Diffential amplifier: Bộ/mạch khuếch tán vi sai
Differentiator: Bộ/mạch vi phân
Diode: Đi-ốt (linh kiện chỉnh lưu 2 cực)Descriptio:(Sự) tế bào tả
Depletion: (Sự) suy giảm
Diagram: Sơ đồ
Distortion: Méo dạng
Discrete: rời rạc
Dual-supply: nguồn đôi
Deriving: (Việc) rút ra (công thức, côn trùng quan hệ, …)Diode-based: (Phát triển) bên trên nền đi-ốt
Definition: Định nghĩa
Drawback: Nhược điểm
Dynamic: Động
Data: Dữ liệu
Efficiency: Hiệu suất
Emitter: cực phát
Effect: Hiệu ứng
Enhancement: (Sự) tăng cường
Equivalent circuit: Mạch tương đương
Emitter follower: Mạch theo năng lượng điện áp (cực phát)Error model: mô hình sai số
Feedback: Hồi tiếp
Four-resistor: Bốn-điện trở
Fixed: vắt định
Flicker noise: Nhiễu hồng, nhiễu 1/f
Fall time: thời hạn giảm
Fan-out: kỹ năng kéo tải
Ground terminal: cực (nối) đất
Gain: thông số khuếch đại (HSKĐ), độ lợi
Governing: bỏ ra phối
Grounded-emitter: rất phát nối đất
Half-wave: Nửa sóng
High-pass: Thông cao
Hybrid: Lai
High-frequency: Tần số cao
Half-circuit: Nửa mạch (vi sai)Ideal: Lý tưởng
Input: Ngõ vào
Inverting: Đảo (dấu)Integrator: Bộ/mạch tích phân
Inverse voltage: Điện áp ngược (đặt lên linh kiện chỉnh lưu)Imperfection: Không hoàn hảo
Instrumentation amplifier: Bộ/mạch khuếch đại nguyên lý (trong đo lường)Interference: Sự nhiễu loạn
Ideal case: Trường phải chăng tưởng
Junction: mọt nối (bán dẫn)Johnson noise: Nhiễu Johnson
Linear: tuyến tính
Load: Tải
Load-line: Đường download (đặc tuyến tải)Loaded: có mang tải
Low-pass: Thông thấp
Low-frequency: Tần số thấp
Loading effect: Hiệu ứng để tải
Loudspeaker: Loa
Large-signal: biểu lộ lớn
Logic family: bọn họ (vi mạch) luận lýLogic gate: Cổng luận lýMagnitude: Độ lớn
Model: tế bào hình
Metal-Oxide-Semiconductor: bán dẫn ô-xít kim loại
Multiple: nhiều (đa)Mid-frequency: Tần số trung
Microwave: Vi ba
Microphone: Đầu thu âm
Mesh: Lưới
Manufacturer: bên sản xuất
Notation: bí quyết ký hiệu
Negative: Âm
Noninverting: Không đảo (dấu)Numerical analysis: so với bằng cách thức số
Nonideal: ko lý tưởng
Nonlinear: Phi tuyến
Noise: Nhiễu

Xem thêm: Công thức tính điểm tốt nghiệp 2020 (dự kiến), cách tính điểm xét tốt nghiệp thpt năm 2020

Node: Nút
Noise performance: tính năng nhiễu
Noise figure: Chỉ số nhiễu
Noise temperature: ánh nắng mặt trời nhiễu
Noise margin: Biên chống nhiễu
Ohm’s law: Định hiện tượng Ôm
Output: Ngõ ra
Open-circuit: hở mạch
Operational amplifier: bộ khuếch đại thuật toán
Operation: Sự hoạt động
Oven: Lò
Philosophy: Triết lýPower gain: thông số khuếch đại (độ lợi) công suất
Power supply: mối cung cấp (năng lượng)Power conservation: Bảo toàn công suất
Phase: Pha
Piecewise-linear: con đường tính từng đoạn
Peak: Đỉnh (của dạng sóng)Pinch-off: Thắt (đối với FET)Protection: Bảo vệ
Performance: Hiệu năng
Pull-up: Kéo lên
Propagation: delay Trễ lan truyền
Qualitative: Định tính
Quantitative: Định lượng
Quantity: Đại lượng
Resistance: Điện trở
Relationship: mọt quan hệ
Reference: Tham chiếu
Response:Đáp ứng
Rejection Ratio: Tỷ số khử
Regulator: Bộ/mạch ổn định
Rectifier: Bộ/mạch chỉnh lưu
Ripple: Độ nhấp nhô
Region: Vùng/khu vực
RC-coupled: Ghép bằng RCRise time: thời hạn tăng
Superposition: (Nguyên tắc) xếp chồng
Small-signal: biểu hiện nhỏ
Signal source: nguồn tín hiệu
Slew rate: vận tốc thay đổi
Signal-to-noise ratio: Tỷ số tín hiệu-nhiễu
Summer: Bộ/mạch cộng
Simultaneous equations: Hệ phương trình
Sensor: Cảm biến
Saturation: Bão hòa
Secondary: lắp thêm cấp
Structure: Cấu trúc
Self bias: tự phân cực
Single-pole: Đơn rất (chỉ bao gồm một cực)Simplified: Đơn giản hóa
Shot noise: Nhiễu Schottky
Short-circuit: Ngắn mạch
Static: Tĩnh
Specification: tiêu chuẩn kỹ thuật
Transconductance: Điện dẫn truyền
Transresistance: Điện trở truyền
Tolerance: Dung sai
Transistor: Tran-zi-to (linh kiện tích cực 3 cực)Triode: linh phụ kiện 3 cực
Transfer: (Sự) truyền (năng lượng, bộc lộ …)Uniqueness: Tính độc nhất
Uncorrelated: không tương quan

*

Từ vựng tiếng Anh siêng ngành điện tử viễn thông

Anologue: Truyền dẫn tương tự
Circuit: Mạch
Cable: Cáp
Cross-bar type: loại ngang dọc
Cabinet: Tủ đấu dây
Coaxial cable: Cáp đồng trục
Cable tunnel: Cổng cáp
Data: Số liệu
Digital switching: đưa mạch số
Duct: Ống cáp
Distribution point: Tủ phân phối
Digital transmission: Truyền dẫn số
Electromechanical exchange: Tổng đài cơ điện
Main: Trung trung khu chuyển mạch khu vực vực
Main: Trung chổ chính giữa chuyển mạch khu vực vực
Multi-pair cable: Cáp các đôi
Main distribution frame: giá chỉ phối dây chính
Multi-pair cable: Cáp những đôi
Multi-unit cable: Cáp các sợi
Non-local call: Cuộc điện thoại tư vấn đường dài
National network: Mạng quốc gia
Local network: Mạng nội bộ
Trunk network: Mạng chính
Primary circuit: Mạch sơ cấp
Junction network: Mạng đưa tiếp
Junction circuit: Mạch kết nối
Interexchange junction: liên kết liên tổng đài
Primary center: Trung tâm sơ cấp
International gateway exchange: Tổng đài cổng quốc tếGroup switching centre: Trung chổ chính giữa chuyển mạch nhóm
Open-wire line: dây sạc cáp trần
Primary center: Trung trung ương sơ cấp
Pulse code modulation: Điều chế xung mã
Prmary circuit: Mạch sơ cấp
Remote concentrator: Bộ tập trung xa
Radio link: Đường vô tuyến
Remote subscriber switch: chuyển mạch thuê bao xa
Secondary center: Trung trọng điểm thứ cấp
Secondary circuit subscriber: Mạch thứ cung cấp thuê bao
Transmission: Truyền dẫn
Traffic: lưu lại lượng
Transmission: Truyền dẫn
Transit network: Mạng gửi tiếp
Tandem exchange: Tổng đài vượt giang
Tertiary center: Trung tâm cấp III