*
Thay thế quyết định số 19/2006/QĐ-BTC
BỘ TÀI CHÍNH——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc—————
Số: 107/2017/TT-BTCHà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Căn cứ công cụ Kế toán s 88/2015/QH13 ngày trăng tròn tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm năm nhâm thìn của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của dụng cụ Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ chế độ Kế toán với Kim toán,

Bộ trưởng cỗ Tài chính phát hành Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Bạn đang xem: Quyết định 19 kế toán hành chính sự nghiệp

Chương I

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này phía dẫn hạng mục biểu mẫu mã và phương thức lập hội chứng từ kế toán tài chính bắt buộc; danh mục khối hệ thống tài khoản và cách thức hạch toán thông tin tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương thức lập sổ kế toán; hạng mục mẫu report và cách thức lập cùng trình bày report tài chính, báo cáo quyết toán chi tiêu của những đơn vị mức sử dụng tại Điều 2 Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này trả lời kế toán vận dụng cho: ban ngành nhà nước; đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, trừ những đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo an toàn chi tiếp tục và chi chi tiêu được áp dụng cơ chế tài thiết yếu như doanh nghiệp, áp dụng cơ chế kế toán doanh nghiệp lớn khi đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiện theo pháp luật hiện hành; tổ chức, đơn vị khác tất cả hoặc ko sử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước (sau đây call tắt là đơn vị hành chính, sự nghiệp).

2. Đối với những đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi thường xuyên và chi đầu tư chi tiêu được áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, nếu triển khai đơn đặt hàng của phòng nước hoặc có tiếp nhận viện trợ không trả lại của quốc tế hoặc gồm nguồn tầm giá được khấu trừ, còn lại thì đề nghị lập báo cáo quyết toán cơ chế tại Phụ lục 04 của Thông bốn này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Luật về chứng từ kế toán

1. Những đơn vị hành chính, sự nghiệp hồ hết phải áp dụng thống độc nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc loại đề xuất quy định trong Thông bốn này. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị ko được sửa đổi biểu mẫu triệu chứng từ thuộc nhiều loại bắt buộc.

2. Ngoài các chứng từ kế toán yêu cầu được chính sách tại Thông bốn này và các văn phiên bản khác, đơn vị hành chính, sự nghiệp được tự xây dựng mẫu bệnh từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mẫu triệu chứng từ tự thi công phải đáp ứng nhu cầu tối thiểu 7 nội dung biện pháp tại Điều 16 cách thức Kế toán, phù hợp với việc ghi chép cùng yêu cầu thống trị của đối chọi vị.

3. Đối với mẫu hội chứng từ in sẵn nên được bảo vệ cẩn thận, ko được nhằm hư hỏng, mục nát. Séc, Biên lai thu tiền và giấy tờ có giá nên được thống trị như tiền.

4. Danh mục, chủng loại và giải thích cách thức lập những chứng từ bỏ kế toán yêu cầu quy định trên Phụ lục số 01 tất nhiên Thông tư này.

Điều 4. Phép tắc về thông tin tài khoản kế toán

1. Thông tin tài khoản kế toán đề đạt thường xuyên, liên tục, có khối hệ thống tình hình về tài sản, mừng đón và áp dụng nguồn kinh phí do túi tiền nhà nước cấp và những nguồn ngân sách đầu tư khác; tình trạng thu, đưa ra hoạt động, kết quả vận động và các khoản không giống ở những đơn vị hành chính sự nghiệp.

2. Phân loại khối hệ thống tài khoản kế toán:

a) những loại tài khoản trong bảng gồm tài khoản từ các loại 1 đến các loại 9, được hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Thông tin tài khoản trong bảng dùng làm kế toán tình trạng tài chủ yếu (gọi tắt là kế toán tài chính tài chính), áp dụng cho toàn bộ các đối kháng vị, phản ánh thực trạng tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, bỏ ra phí, thặng dư (thâm hụt) của đơn vị trong kỳ kế toán.

b) Loại thông tin tài khoản ngoài bảng gồm thông tin tài khoản loại 0, được hạch toán 1-1 (không hạch toán cây bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Các tài khoản ngoại trừ bảng liên quan đến túi tiền nhà nước hoặc có nguồn gốc ngân sách đơn vị nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 014, 018) nên được phản chiếu theo mục lục giá cả nhà nước, theo niên độ (năm trước, năm nay, năm sau (nếu có)) với theo những yêu cầu cai quản khác của ngân sách chi tiêu nhà nước.

c) Trường phù hợp một nghiệp vụ kinh tế tài chủ yếu phát sinh liên quan đến tiếp nhận, sử dụng: nguồn ngân sách chi tiêu nhà nước cấp; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn giá thành được khấu trừ, vướng lại thì kế toán tài chính vừa bắt buộc hạch toán kế toán tài chính theo các tài khoản vào bảng, đồng thời hạch toán các tài khoản kế bên bảng, cụ thể theo mục lục giá cả nhà nước cùng niên độ phù hợp.

3. Lựa chọn áp dụng khối hệ thống tài khoản:

a) các đơn vị hành chính, sự nghiệp địa thế căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Thông bốn này nhằm lựa chọn tài khoản kế toán vận dụng cho đối kháng vị.

b) Đơn vị được bổ sung tài khoản kế toán trong những trường hòa hợp sau:

– Được bổ sung cập nhật tài khoản cụ thể cho những tài khoản sẽ được cách thức trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán tài chính (Phụ lục số 02) dĩ nhiên Thông tứ này để ship hàng yêu cầu quản lý của 1-1 vị.

– trường hợp bổ sung cập nhật tài khoản ngang cung cấp với các tài khoản vẫn được nguyên lý trong danh mục khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính (Phụ lục số 02) tất nhiên Thông bốn này thì nên được cỗ Tài chính đồng ý chấp thuận bằng văn bạn dạng trước khi thực hiện.

4. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán, lý giải nội dung, kết cấu và cách thức ghi chép thông tin tài khoản kế toán nêu trên Phụ lục số 02 cố nhiên Thông tư này.

Điều 5. Lao lý về sổ kế toán

1. Đơn vị hành chính, sự nghiệp đề nghị mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và giữ giữ tổng thể các nhiệm vụ kinh tế, tài chủ yếu đã tạo nên có liên quan đến đơn vị chức năng kế toán. Bài toán bảo quản, lưu trữ sổ kế toán tiến hành theo chính sách của lao lý về kế toán, những văn bạn dạng có liên quan và hình thức tại Thông tư này.

2. Đơn vị hành chính, sự nghiệp gồm tiếp nhận, sử dụng: nguồn ngân sách chi tiêu nhà nước cấp; mối cung cấp viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn tầm giá được khấu trừ, để lại nên mở sổ kế toán để theo dõi riêng rẽ theo Mục lục NSNN với theo các yêu cầu khác để phục vụ cho câu hỏi lập report quyết toán với túi tiền nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

3. Những loại sổ kế toán

a) Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một khối hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp cùng sổ kế toán đưa ra tiết.

Tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán cụ thể và triển khai đầy đủ, đúng nội dung, trình trường đoản cú và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu mã sổ kế toán.

Sổ kế toán ngân sách, chi phí được khấu trừ, để lại phản ánh chi tiết theo mục lục chi phí nhà nước để theo dõi việc sử dụng nguồn ngân sách chi tiêu nhà nước, nguồn phí tổn được khấu trừ để lại.

Sổ kế toán theo dõi thừa trình đón nhận và sử dụng nguồn viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài phản ánh chi tiết theo mục lục chi tiêu nhà nước làm cửa hàng lập report quyết toán theo nguyên lý của Thông bốn này và theo yêu cầu ở trong phòng tài trợ.

b) mẫu sổ kế toán tổng hợp:

– Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh theo trình tự thời gian. Trường hợp quan trọng có thể kết hợp việc ghi chép theo trình tự thời gian với bài toán phân loại, hệ thống hóa các nghiệp vụ ghê tế, tài chủ yếu đã phát sinh theo câu chữ kinh tế. Số liệu trên Sổ Nhật ký phản hình ảnh tổng số các chuyển động kinh tế, tài bao gồm phát sinh trong một kỳ kế toán.

– Sổ Cái dùng làm ghi chép các nghiệp vụ gớm tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế tài chính (theo tài khoản kế toán). Bên trên Sổ Cái rất có thể kết hợp việc ghi chép theo trình tự thời gian phát sinh với nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Số liệu bên trên Sổ cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn kinh phí đầu tư và tình hình sử dụng nguồn gớm phí.

c) mẫu mã sổ, thẻ kế toán đưa ra tiết:

Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng nhằm ghi cụ thể các nghiệp vụ kinh tế tài chủ yếu phát sinh tương quan đến các đối tượng người dùng kế toán theo yêu thương cầu cai quản mà Sổ chiếc chưa bội nghịch ánh bỏ ra tiết. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin cụ thể phục vụ cho việc quản lý trong nội bộ đơn vị và việc tính, lập các chỉ tiêu trong report tài chính và báo cáo quyết toán giá thành nhà nước.

Căn cứ vào yêu cầu làm chủ và yêu mong hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng biệt, đơn vị chức năng được phép bổ sung các tiêu chuẩn (cột, hàng) trên sổ, thẻ kế toán cụ thể để giao hàng lập report tài chính, report quyết toán theo yêu cầu quản lý.

4. Trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán

a) Sổ kế toán bắt buộc được thống trị chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá thể giữ và ghi sổ. Sổ kế toán giao cho nhân viên cấp dưới nào thì nhân viên cấp dưới đó phải phụ trách về ngôn từ ghi vào sổ vào suốt thời gian giữ với ghi sổ.

b) Khi có sự biến hóa nhân viên giữ và ghi sổ, kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán cần tổ chức chuyển giao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế toán tài chính giữa nhân viên cấp dưới kế toán cũ với nhân viên cấp dưới kế toán mới. Nhân viên cấp dưới kế toán cũ phải phụ trách về toàn thể những ngôn từ ghi trong sổ trong suốt thời gian giữ với ghi sổ, nhân viên cấp dưới kế toán bắt đầu chịu trách nhiệm từ ngày nhận bàn giao. Biên phiên bản bàn giao yêu cầu được kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán cam kết xác nhận.

c) Sổ kế toán buộc phải ghi kịp thời, rõ ràng, vừa đủ theo những nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán tài chính phải chính xác, trung thực, đúng với hội chứng từ kế toán tài chính tương ứng dùng làm ghi sổ.

d) việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi bên trên sổ kế toán của năm tiếp theo phải tiếp nối thông tin, số liệu ghi bên trên sổ kế toán của thời gian trước liền kề, đảm bảo liên tục từ khi mở sổ đến lúc khóa sổ.

5. Mở sổ kế toán

a) qui định mở sổ kế toán

Sổ kế toán đề nghị được mở vào vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khoản thời gian có quyết định thành lập và hoạt động và bắt đầu hoạt rượu cồn của đơn vị chức năng kế toán. Sổ kế toán được khởi đầu năm tài chính, túi tiền mới để nhảy số dư từ bỏ sổ kế toán năm cũ gửi sang với ghi ngay nghiệp vụ kinh tế, tài chính mới tạo ra thuộc năm mới từ thời điểm ngày 01/01 của năm tài chính, chi phí mới.

Số liệu trên các sổ kế toán theo dõi chào đón và sử dụng nguồn giá cả nhà nước sau ngày 31/12 được chuyển từ tài khoản năm nay sang tài khoản thời gian trước để liên tiếp theo dõi số liệu gây ra trong thời hạn chỉnh lý quyết toán, giao hàng lập report quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước theo quy định.

Đơn vị được mở thêm các sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý của đối chọi vị.

b) Trường hòa hợp mở sổ kế toán bằng tay thủ công (thủ công):

Đơn vị kế toán tài chính phải triển khai xong thủ tục pháp lý của sổ kế toán như sau:

– Đối với sổ kế toán đóng góp thành quyển:

+ không tính bìa (góc trên mặt trái) yêu cầu ghi tên đơn vị chức năng kế toán, thân bìa ghi tên sổ, ngày, tháng năm lập sổ, ngày, tháng, năm khóa sổ, bọn họ tên và chữ ký của người lập sổ, kế toán tài chính trưởng hoặc bạn phụ trách kế toán cùng thủ trưởng đơn vị chức năng ký tên, đóng góp dấu; ngày, tháng, năm dứt ghi sổ hoặc ngày chuyển giao sổ cho người khác.

+ các trang sổ kế toán phải đánh số trang từ trang một (01) đến khi kết thúc trang số cuối cùng, thân hai trang sổ phải đóng dấu liền kề lai của đơn vị kế toán.

+ Sổ kế toán sau thời điểm làm vừa đủ các thủ tục trên mới được xem như là hợp pháp.

– Đối cùng với sổ tờ rời:

+ Đầu từng sổ tờ rời yêu cầu ghi rõ tên đối kháng vị, số trang bị tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, chúng ta tên của bạn giữ sổ và ghi sổ kế toán.

+ các sổ tờ rời trước khi sử dụng phải được Thủ trưởng đơn vị chức năng ký xác nhận, đóng góp dấu với ghi vào sổ đk sử dụng thẻ tờ rời.

+ những sổ tờ tách phải sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán tài chính và nên đảm bảo bình an và dễ dàng tìm.

c) Trường vừa lòng lập sổ kế toán trên phương tiện đi lại điện tử:

Phải bảo đảm an toàn các yếu tố của sổ kế toán theo mức sử dụng của luật pháp về kế toán. Giả dụ lựa chọn lưu trữ sổ kế toán tài chính trên phương tiện điện tử thì vẫn yêu cầu in sổ kế toán tài chính tổng đúng theo ra giấy, đóng thành quyển và cần làm tương đối đầy đủ các giấy tờ thủ tục quy định nêu tại điểm b, khoản 5 Điều này.

Các sổ kế toán còn lại, còn nếu như không in ra giấy, mà triển khai lưu trữ trên các phương tiện năng lượng điện tử thì Thủ trưởng đơn vị chức năng kế toán phải phụ trách để bảo đảm an toàn an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu với phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.

6. Ghi sổ kế toán

a) việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán, phần lớn số liệu ghi trên sổ kế toán phải gồm chứng từ kế toán hội chứng minh; phải đảm bảo an toàn số với chữ rõ ràng, tiếp tục có hệ thống, không được viết tắt, không ghi chồng đè, ko được bỏ phương pháp dòng.

b) Trường phù hợp ghi sổ kế toán thủ công, buộc phải dùng mực không phai, không sử dụng mực đỏ để ghi sổ kế toán. Phải triển khai theo trình tự ghi chép và những mẫu sổ kế toán biện pháp tại Phụ lục số 03. Khi ghi hết trang sổ yêu cầu cộng số liệu của từng trang để sở hữu số cùng trang trước sang đầu trang kế tiếp, không được ghi xen thêm vào phía bên trên hoặc phía dưới. Nếu không ghi không còn trang sổ yêu cầu gạch chéo cánh phần ko ghi, ko tẩy xóa, cấm sử dụng chất hóa học nhằm sửa chữa.

7. Khóa sổ kế toán

Khóa sổ kế toán tài chính là việc cộng sổ nhằm tính ra tổng số phát sinh mặt Nợ, bên bao gồm và số dư thời điểm cuối kỳ của từng thông tin tài khoản kế toán hoặc tổng thể thu, chi, tồn quỹ, nhập, xuất, tồn kho.

a) Kỳ khóa sổ

– Sổ quỹ tiền phương diện phải tiến hành khóa sổ vào cuối mỗi ngày. Sau khi khóa sổ phải tiến hành đối chiếu thân sổ tiền khía cạnh của kế toán tài chính với sổ quỹ của thủ quỹ với tiền mặt tất cả trong két bảo đảm an toàn chính xác, khớp đúng. Riêng ngày cuối tháng phải lập Bảng kiểm kê quỹ chi phí mặt, sau khi kiểm kê, Bảng kiểm kê quỹ tiền mặt được lưu với sổ kế toán tiền khía cạnh ngày sau cùng của tháng.

– Sổ tiền gởi ngân hàng, kho bạc đãi phải khóa sổ vào cuối tháng để đối chiếu số liệu cùng với ngân hàng, kho bạc; Bảng so sánh số liệu với ngân hàng, kho tệ bạc (có chứng thực của ngân hàng, kho bạc) được lưu cùng Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bội bạc hàng tháng.

– Đơn vị kế toán đề xuất khóa sổ kế toán tại thời điểm thời điểm cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập report tài chính.

– ko kể ra, đơn vị chức năng kế toán cần khóa sổ kế toán trong các trường phù hợp kiểm kê bỗng nhiên xuất hoặc các trường hợp khác theo vẻ ngoài của pháp luật.

b) Trình từ khóa sổ kế toán

(1) Đối cùng với ghi sổ thủ công:

Bước 1: Kiểm tra, đối chiếu trước lúc khóa sổ kế toán

– thời điểm cuối kỳ kế toán, sau thời điểm đã phản ảnh hết những chứng từ kế toán gây ra trong kỳ vào sổ kế toán, triển khai đối chiếu thân số liệu trên giấy tờ kế toán (nếu cần) với số liệu sẽ ghi sổ, giữa số liệu của những sổ kế toán có liên quan với nhau để đảm bảo sự khớp đúng giữa số liệu trên giấy kế toán với số liệu sẽ ghi sổ với giữa các sổ kế toán với nhau. Triển khai cộng số tạo ra trên Sổ chiếc và những sổ kế toán chi tiết.

– Từ những sổ, thẻ kế toán cụ thể lập Bảng tổng hợp chi tiết cho những tài khoản phải ghi trên các sổ hoặc những trang sổ.

– triển khai cộng số gây ra Nợ, số vạc sinh tất cả của tất cả các thông tin tài khoản trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái bảo đảm an toàn số liệu khớp đúng và bởi tổng số phân phát sinh. Tiếp nối tiến hành đối chiếu giữa số liệu bên trên Sổ loại với số liệu bên trên sổ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp đưa ra tiết, giữa số liệu của kế toán với số liệu của thủ quỹ, thủ kho. Sau khi đảm bảo sự khớp đúng sẽ tiến hành khóa sổ kế toán. Ngôi trường hợp gồm chênh lệch phải xác minh nguyên nhân và xử trí số chênh lệch cho đến khi khớp đúng.

Bước 2: Khóa sổ

– lúc khóa sổ nên kẻ một đường ngang dưới loại ghi nghiệp vụ cuối cùng của kỳ kế toán. Sau đó ghi “Cộng số gây ra trong tháng” phía bên dưới dòng đang kẻ;

– Ghi tiếp mẫu “Số dư cuối kỳ” (tháng, quý, năm);

– Ghi tiếp mẫu “Cộng số tạo nên lũy kế các tháng trước” từ trên đầu quý;

– Ghi tiếp cái “Tổng cùng số tạo ra lũy kế từ đầu năm”;

Dòng “Số dư cuối kỳ” tính như sau:

Số dư Nợ cuối kỳ=Số dư Nợ đầu kỳ+Số gây ra Nợ vào kỳSố phát sinh có trong kỳ
Số dư bao gồm cuối kỳ=Số dư gồm đầu kỳ+Số phân phát sinh gồm trong kỳSố tạo nên Nợ trong kỳ

Sau khi tính được số dư của từng tài khoản, thông tin tài khoản nào dư Nợ thì ghi vào cột Nợ, thông tin tài khoản nào dư có thì ghi vào cột Có.

– cuối cùng kẻ 2 mặt đường kẻ lập tức nhau chấm dứt việc khóa sổ.

– Riêng một vài sổ cụ thể có kết cấu những cột tạo ra Nợ, vạc sinh có và cột “Số dư” (hoặc nhập, xuất, “còn lại” tuyệt thu, chi, “tồn quỹ”…) thì số liệu cột số dư (còn lại tốt tồn) ghi vào trong dòng “Số dư cuối kỳ” của cột “Số dư” hoặc cột “Tồn quỹ”, tốt cột “Còn lại”.

Sau lúc khóa sổ kế toán, tín đồ ghi sổ yêu cầu ký bên dưới 2 mặt đường kẻ, kế toán trưởng hoặc bạn phụ trách kế toán kiểm tra bảo đảm an toàn sự chủ yếu xác, bằng phẳng sẽ cam kết xác nhận. Tiếp nối trình Thủ trưởng đơn vị chức năng kiểm tra và ký kết duyệt để xác nhận tính pháp lý của số liệu khóa sổ kế toán.

(2) Đối cùng với ghi sổ trên máy vi tính:

Việc thiết lập cấu hình quy trình khóa sổ kế toán trên phần mềm kế toán cần đảm bảo an toàn và thể hiện những nguyên tắc khóa sổ đối với trường thích hợp ghi sổ kế toán thủ công.

8. Thay thế sửa chữa sổ kế toán

a) cách thức sửa trị sổ kế toán: triển khai theo pháp luật tại khoản 1, khoản 4 Điều 27 luật pháp Kế toán.

b) các tình huống thay thế sửa chữa sổ kế toán đối với một (01) năm tài chính

Đối với những bút toán đang ghi sổ thuộc năm tài chính, ngân sách chi tiêu năm N, trường hợp gồm sai sót hoặc có yêu ước của cơ quan tất cả thẩm quyền, việc điều chỉnh số liệu được giải pháp như sau:

(1) từ ngày 01/01 năm N cho ngày 31/12 năm N:

Trong thời gian từ ngày 01/01 năm N đến trước lúc khóa sổ kế toán vào ngày 31/12 năm N, kế toán thay thế sổ kế toán tài chủ yếu năm hiện tại theo phương pháp quy định tại máu a khoản 8 Điều này.

Đối với các bút toán liên quan đến quyết toán ngân sách nhà nước, đồng thời điều chỉnh các thông tin trên sổ kế toán chi tiết theo dõi ngân sách phù hợp với các bút toán tài chính đã sửa chữa.

Xem thêm: ' Trưởng Giả Học Làm Sang ', 'Trưởng Giả Học Làm Sang'

(2) từ thời điểm ngày 01/01 năm N + 1 đến trước lúc nộp report tài chủ yếu cho cơ quan nhà nước gồm thm quyền:

Trong thời hạn từ ngày 01/01 năm N + 1 đến trước khi nộp báo cáo tài chính cho phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền, kế toán thay thế sổ kế toán tài chủ yếu năm báo cáo theo phương pháp quy định tại tiết a khoản 8 Điều này.

Đối với các bút toán tương quan đến quyết toán chi tiêu nhà nước, đôi khi điều chỉnh các thông tin bên trên sổ kế toán cụ thể theo dõi túi tiền năm report phù phù hợp với các cây bút toán tài chính đã sửa chữa.

(3) sau khoản thời gian nộp báo cáo tài bao gồm cho ban ngành nhà nước có thẩm quyền:

– sau khi đã nộp báo cáo tài chính, so với sổ kế toán tài chính, kế toán thay thế sửa chữa sổ kế toán tài thiết yếu năm phát hiện nay theo phương thức quy định tại máu a khoản 8 Điều này, đồng thời thuyết minh trên báo cáo tài chính.

– Đối với những bút toán tương quan đến quyết toán giá thành nhà nước:

+ ngôi trường hợp report quyết toán ngân sách nhà nước không được duyệt, bên cạnh đó điều chỉnh những thông tin bên trên sổ kế toán chi tiết theo dõi giá thành năm báo cáo.

+ trường hợp report quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước đã làm được duyệt, bên cạnh đó điều chỉnh những thông tin trên sổ kế toán chi tiết theo dõi ngân sách năm vạc hiện và thuyết minh trên báo cáo quyết toán giá thành nhà nước.

9. Danh mục sổ kế toán, chủng loại sổ, hướng dẫn lập sổ kế toán tài chính nêu tại Phụ lục số 03 hẳn nhiên Thông bốn này.

Điều 6. Báo cáo quyết toán

1. Đối tượng lập report quyết toán

Đơn vị hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước buộc phải lập báo cáo quyết toán túi tiền đối với phần kinh phí do chi phí nhà nước cấp.

Trường hợp đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp gồm phát sinh các khoản thu, chi từ mối cung cấp khác, nếu tất cả quy định phải quyết toán như nguồn chi tiêu nhà nước cấp cho với cơ quan có thẩm quyền thì đề nghị lập báo cáo quyết toán so với các nguồn này.

2. Mục tiêu của report quyết toán

Báo cáo quyết toán giá cả nhà nước dùng để làm tổng vừa lòng tình hình chào đón và thực hiện nguồn ghê phí giá thành nhà nước của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp, được trình bày cụ thể theo mục lục giá thành nhà nước để cung ứng cho cơ quan cấp trên, cơ hòm chính cùng cơ quan có thẩm quyền khác. Tin tức trên report quyết toán giá thành nhà nước phục vụ cho việc đánh giá tình hình tuân thủ, chấp hành luật của pháp luật về giá thành nhà nước và những cơ chế tài chủ yếu khác mà đối chọi vị phụ trách thực hiện, là căn cứ đặc trưng giúp cơ sở nhà nước, đơn vị chức năng cấp trên và lãnh đạo đơn vị kiểm tra, tấn công giá, giám sát và đo lường và điều hành vận động tài chính, chi phí của đối chọi vị.

Báo cáo quyết toán nguồn khác phản ánh thực trạng thu – chi các nguồn không giống (ngoài nguồn túi tiền nhà nước) của đơn vị hành chính, sự nghiệp, theo luật pháp của quy định phải thực hiện quyết toán cùng với cơ quan cấp cho trên, cơ quan tài chính cùng cơ quan tất cả thẩm quyền khác. Tin tức trên báo cáo quyết toán nguồn khác ship hàng cho việc review tình hình triển khai cơ chế tài chính mà đơn vị chức năng áp dụng, là căn cứ đặc biệt giúp cơ quan cấp cho trên, cơ hậu sự chính, cơ quan bao gồm thẩm quyền khác với lãnh đạo đơn vị chức năng đánh giá kết quả của những cơ chế, chính sách áp dụng cho đơn vị.

3. Nguyên tắc, yêu cầu lập cùng trình bày report quyết toán

a) Nguyên tắc:

– việc lập report quyết toán phải địa thế căn cứ vào số liệu sau khoản thời gian khóa sổ kế toán.

– Đối với báo cáo quyết toán giá thành nhà nước:

+ Số quyết toán túi tiền nhà nước bao hàm số kinh phí đầu tư đơn vị đã nhận được và áp dụng từ nguồn túi tiền nhà nước cung cấp trong năm, bao gồm cả số liệu tạo nên trong thời gian chỉnh lý quyết toán theo phương tiện của luật pháp về chi phí nhà nước.

+ Số liệu quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước của đơn vị phải được đối chiếu, có xác thực của Kho tệ bạc nhà nước địa điểm giao dịch.

+ Số quyết toán chi giá cả nhà nước là số vẫn thực chi, có rất đầy đủ hồ sơ triệu chứng từ, riêng rẽ khoản chi thuộc nguồn buộc phải ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước thì chỉ quyết toán khi đã có thủ tục xác thực ghi thu – ghi chi vào giá cả nhà nước của cơ quan tất cả thẩm quyền.

– Đối với báo cáo quyết toán mối cung cấp khác: Số liệu quyết toán bao gồm số thu, chi từ nguồn không giống không thuộc túi tiền nhà nước mà đơn vị chức năng đã thực hiện từ đầu năm mới đến không còn ngày 31/12 sản phẩm năm.

b) yêu thương cầu:

Việc lập báo cáo quyết toán phải đảm bảo an toàn sự trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phản ảnh đúng tình trạng thu, chi so với từng nguồn kinh phí đầu tư của đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Báo cáo quyết toán đề xuất được lập đúng nội dung, phương pháp theo nguyên lý và được trình bày đồng bộ giữa các kỳ báo cáo. Hệ thống chỉ tiêu của report quyết toán ngân sách nhà nước phải phù hợp và thống độc nhất với chỉ tiêu dự trù năm được cơ quan tất cả thẩm quyền giao và mục lục giá cả nhà nước, bảo đảm có thể đối chiếu được thân số thực hiện với số dự toán và giữa các kỳ kế toán với nhau.

Trường hợp report quyết toán giá thành được lập có nội dung và cách thức trình bày không giống với những chỉ tiêu trong dự trù hoặc khác với báo cáo kỳ kế toán năm kia thì yêu cầu giải trình trong phần thuyết minh report quyết toán năm.

4. Kỳ báo cáo:

Báo cáo quyết toán giá cả nhà nước, report quyết toán nguồn không giống được lập báo cáo theo kỳ kế toán tài chính năm.

Số liệu lập report quyết toán chi phí nhà nước hàng năm là số liệu thu, bỏ ra thuộc năm ngân sách chi tiêu của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp, được tính đến hết thời hạn chỉnh lý quyết toán chi tiêu nhà nước (ngày 31/01 năm sau) theo khí cụ của luật pháp về giá thành nhà nước.

Số liệu lập báo cáo quyết toán là số thu, đưa ra thuộc nguồn khác của đơn vị hành chính, sự nghiệp, được xem đến ngày xong xuôi kỳ kế toán tài chính năm (ngày 31/12).

Trường hợp luật pháp có chế độ lập thêm báo cáo quyết toán theo kỳ kế toán khác thì ngoài report quyết toán năm đối kháng vị phải khởi tạo cả báo cáo theo kỳ kế toán tài chính đó.

5. Trách nhiệm của những đơn vị trong việc lập, nộp report quyết toán

a) nhiệm vụ của solo vị:

Đơn vị hành chính, sự nghiệp phải lập và nộp report quyết toán chi tiêu nhà nước, ngoài các mẫu biểu báo cáo quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước lao lý tại Thông tư này, còn phải lập các mẫu báo cáo phục vụ công tác làm việc quyết toán túi tiền nhà nước, những yêu ước khác về làm chủ ngân sách đơn vị nước theo dụng cụ của luật pháp về giá thành nhà nước.

Đơn vị hành chính, sự nghiệp gồm phát sinh thu – bỏ ra nguồn khác không thuộc chi phí nhà nước theo quy định buộc phải quyết toán với cơ quan cung cấp trên, cơ thùng chính cùng cơ quan có thẩm quyền không giống thì đối chọi vị phải tạo và nộp report quyết toán kinh phí nguồn khác theo công cụ tại Thông bốn này.

Đơn vị hành chính, sự nghiệp là đơn vị chức năng cấp trên cần tổng hợp báo cáo quyết toán năm của các đơn vị cung cấp dưới trực ở trong theo cách thức hiện hành.

b) trọng trách của cơ hòm chính, Kho bạc Nhà nước:

Các cơ cỗ ván chính, Kho bạc bẽo Nhà nước và những đơn vị khác bao gồm liên quan, tất cả trách nhiệm triển khai và phối hợp trong vấn đề kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh, hỗ trợ và khai quật số liệu về kinh phí đầu tư và sử dụng kinh phí, quản lý và sử dụng tài sản và các vận động khác có liên quan đến tình hình thu, chi chi tiêu nhà nước và các chuyển động nghiệp vụ trình độ chuyên môn của đơn vị hành chính, sự nghiệp.

6. Nội dung, thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm

a) Nội dung:

Đơn vị hành chính, sự nghiệp nộp báo cáo cho đối kháng vị dự trù cấp trên hoặc cơ hậu sự chính cùng cung cấp (trong ngôi trường hợp không có đơn vị dự trù cấp trên), gồm:

– Các báo cáo quyết toán năm phương pháp tại Thông bốn này.

– báo cáo khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền giao hàng công tác quyết toán chi phí nhà nước.

b) Thời hạn nộp report quyết toán năm của đơn vị hành chính, sự nghiệp có áp dụng kinh phí ngân sách chi tiêu nhà nước tiến hành theo lý lẽ của Luật ngân sách nhà nước và những văn phiên bản hướng dẫn lao lý về chi phí nhà nước.

7. Danh mục báo cáo, chủng loại báo cáo, giải thích cách thức lập báo cáo quyết toán chi tiêu nêu tại Phụ lục số 04, đương nhiên Thông bốn này.

Điều 7. Report tài chính

1. Đối tượng lập báo cáo tài chính

Sau khi dứt kỳ kế toán tài chính năm, các đơn vị hành chính, sự nghiệp nên khóa sổ cùng lập báo cáo tài bao gồm để giữ hộ cơ quan bao gồm thẩm quyền và những đơn vị có tương quan theo quy định.

2. Mục tiêu của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp tin về thực trạng tài chính, kết quả chuyển động tài bao gồm và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị, cung cấp cho người có liên quan để chu đáo và gửi ra những quyết định về các vận động tài chính, túi tiền của solo vị. Thông tin report tài chính hỗ trợ cho việc nâng cấp trách nhiệm giải trình của đơn vị về việc tiếp nhận và sử dụng những nguồn lực theo điều khoản của pháp luật.

Thông tin report tài chính của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp là tin tức cơ sở nhằm hợp nhất báo cáo tài bao gồm của đơn vị chức năng cấp trên.

3. Nguyên tắc, yêu ước lập report tài chính

a) Nguyên tắc:

Việc lập báo cáo tài bao gồm phải được địa thế căn cứ vào số liệu kế toán sau thời điểm khóa sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, cách thức theo nguyên lý và được trình bày nhất quán giữa những kỳ kế toán, ngôi trường hợp báo cáo tài chủ yếu trình bày khác nhau giữa những kỳ kế toán thì đề nghị thuyết minh rõ lý do.

Báo cáo tài chính phải bao gồm chữ ký kết của tín đồ lập, kế toán trưởng và thủ trưởng của đơn vị kế toán. Người ký report tài chính phải phụ trách về câu chữ của báo cáo.

b) yêu cầu:

Báo cáo tài chủ yếu phải được phản chiếu một cách trung thực, một cách khách quan về câu chữ và giá chỉ trị những chỉ tiêu báo cáo; trình bày theo một cấu tạo chặt chẽ, có khối hệ thống về tình trạng tài chính, kết quả vận động và những luồng chi phí từ hoạt động vui chơi của đơn vị.

Báo cáo tài chủ yếu phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định đối với từng loại hình đơn vị, trình diễn rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.

Thông tin, số liệu report phải được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ này phải kế tiếp số liệu của kỳ trước.

4. Kỳ lập báo cáo

Đơn vị phải lập report tài bao gồm vào cuối kỳ kế toán năm theo dụng cụ của luật pháp Kế toán.

5. Trách nhiệm của những đơn vị trong việc lập báo cáo tài chính

a) các đơn vị hành chính, sự nghiệp cần lập report tài bao gồm năm theo chủng loại biểu phát hành tại Thông tứ này; trường hợp đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp có hoạt động đặc thù được trình bày báo cáo theo chính sách kế toán do bộ Tài chính phát hành cụ thể hoặc gật đầu đồng ý chấp thuận.

b) những đơn vị hành chính, sự nghiệp lập báo cáo tài bao gồm theo biểu chủng loại đầy đủ, trừ các đơn vị kế toán bên dưới đây có thể lựa lựa chọn để lập báo cáo tài chính đơn giản:

(1) Đối với ban ngành nhà nước thỏa mãn các điều kiện:

– Phòng, cơ quan tương đương phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, chỉ được giao dự toán chi giá thành nhà nước chi thường xuyên;

– không được giao dự trù chi chi phí nhà nước chi đầu tư phát triển, chi từ vốn ko kể nước; ko được giao dự trù thu, ngân sách hoặc lệ phí;

– không có cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc.

(2) Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thỏa mãn các điều kiện:

– Đơn vị sự nghiệp công lập được cấp bao gồm thẩm quyền phân nhiều loại là đơn vị chức năng sự nghiệp do túi tiền nhà nước đảm bảo an toàn toàn cỗ chi tiếp tục (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp gồm thẩm quyền giao, không có nguồn thu, hoặc thu nhập thấp);

– ko được bố trí dự toán chi chi tiêu nhà nước chi đầu tư chi tiêu phát triển, đưa ra từ vốn kế bên nước; ko được giao dự toán thu, chi tiêu hoặc lệ phí;

– không có đơn vị trực thuộc.

c) Đơn vị kế toán cấp cho trên có các đơn vị cung cấp dưới chưa hẳn là đơn vị kế toán buộc phải lập report tài chính tổng hợp, bao hàm số liệu của đơn vị mình và cục bộ thông tin tài chính của các đơn vị cấp dưới, đảm bảo đã thải trừ tất cả số liệu tạo ra từ các giao dịch nội bộ giữa đơn vị chức năng cấp trên và đơn vị chức năng cấp dưới với giữa các đơn vị cấp dưới cùng nhau (các đơn vị cấp bên dưới trong quan liêu hệ thanh toán nội bộ này là các đơn vị hạch toán phụ thuộc vào và chỉ lập report tài thiết yếu gửi cho cơ quan cấp trên để tổng đúng theo (hợp nhất) số liệu, chưa hẳn gửi báo cáo tài chính cho những cơ quan bên ngoài).

6. Nội dung và thời hạn nộp báo cáo tài chính

a) Nội dung:

Đơn vị hành chính, sự nghiệp nộp report tài chính cho đơn vị kế toán cung cấp trên hoặc phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền các report tài thiết yếu năm theo lý lẽ tại Thông bốn này.

b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chủ yếu năm của đơn vị hành chính, sự nghiệp yêu cầu được nộp mang lại cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền hoặc đơn vị cấp bên trên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày xong xuôi kỳ kế toán năm theo qui định của pháp luật.

7. Công khai báo cáo tài chính

Báo cáo tài bao gồm được công khai minh bạch theo hiện tượng của pháp luật về kế toán và các văn bản có liên quan.

8. Danh mục báo cáo, mẫu báo cáo, giải thích phương pháp lập report tài chính solo giản, report tài chính không thiếu thốn nêu tại phụ lục số 04, hẳn nhiên Thông tứ này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Những Bộ, ngành, Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông tứ này tới những đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc phạm vi phụ trách hoặc quản ngại lý.

2. Vụ trưởng Vụ chính sách kế toán cùng kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Hành chính vì sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ giá thành Nhà nước, Chánh văn phòng bộ và Thủ trưởng những đơn vị tương quan thuộc bộ Tài chính phụ trách phổ biến, phía dẫn, chất vấn và thực hiện Thông bốn này./.

Nơi nhận:– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cơ quan chính phủ (để báo cáo);– Văn phòng chính phủ;– văn phòng và công sở Quốc hội;– Văn phòng quản trị nước;– văn phòng và công sở TW Đảng;– truy thuế kiểm toán Nhà nước;– những Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ;– ban ngành Trung ương của các đoàn thể;– tand nhân dân buổi tối cao;– Viện kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao;– UBND, Sở Tài chính những tỉnh, TP trực thuộc TW;– Cục soát sổ văn bạn dạng (Bộ tư pháp);– Công báo;– các đơn vị thuộc cỗ Tài chính;– Vụ Pháp chế – bộ Tài chính;– Website thiết yếu phủ, Website cỗ Tài chính;– Lưu: VT, Vụ CĐKT (300 bàn).KT. BỘ TRƯỞ
NGTHỨ TRƯỞ
NG
Đỗ vàng anh Tuấn
 

Trên phía trên là toàn bộ nội dung vấn đáp cho thắc mắc thay thế đưa ra quyết định số 19/2006/qđ-btc mà công ty chúng tôi cung cung cấp đến cho người tiêu dùng hàng. Giả dụ có bất kỳ vấn đề vướng mắc buộc phải giải đáp chũm thể, hãy tương tác với công ty luật ACC để được hỗ trợ:

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 19/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 mon 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

BỘ TRƯỞ
NG BỘ TÀI CHÍNH

Tài chính;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ cơ chế kế toánvà kế toán, Vụ trưởng Vụ Hành chính vì sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ giá cả nhà nướcvà Chánh văn phòng cỗ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Banhành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, gồm:

Phần sản phẩm Nhất: hệ thống Chứng tự kế toán;

Phần vật dụng Hai: hệ thống Tài khoản kế toán;

Phần thứ Ba: hệ thống Sổ kế toán và hình thứckế toán;

Phần sản phẩm Tư: Hệ thống báo cáo tài chính

Điều 2. Chếđộ kế toán tài chính hành chính sự nghiệp ban hành theo ra quyết định này, áp dụng cho:

- phòng ban nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chứccó áp dụng kinh tế chi tiêu nhà nước, gồm: Cơ quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm thu,chi giá thành nhà nước những cấp; văn phòng Quốc hội; Văn phòng chủ tịch nước;Văn phòng chính phủ; tandtc nhân dân cùng Viện Kiểm sát nhân dân những cấp; Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc chủ yếu phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dântỉnh, huyện; tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xã hội, tổ chức triển khai chính trị -xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – công việc và nghề nghiệp có sử dụngkinh phí chi phí nhà nước; Đơn vị sự nghiệp được ngân sách chi tiêu nhà nước đảm bảomột phần hoặc toàn cục kinh phí; Tổ chức cai quản tài sản quốc gia; Ban cai quản lýdự án chi tiêu có nguồn ghê phí ngân sách nhà nước; những Hội, cấu kết hội, Tổnghội, các tổ chức khác được chi phí nhà nước hỗ trợ 1 phần kinh tầm giá hoạtđộng;

- Đơn vị thiết bị nhân dân, kể cả tand quânsự và Viện kiểm sát quân sự (Trừ những doanh nghiệp trực thuộc lực lượng tranh bị nhândân);

- Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụngkinh phí ngân sách nhà nước (Trừ các đơn vị sự nghiệp bên cạnh công lập), gồm: Đơnvị sự nghiệp tự bằng phẳng thu, chi; các Tổ chức phi thiết yếu phủ; Hội, Liên hiệphội, Tổng hội tự cân đối thu chi; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệptự thu, trường đoản cú chi; tổ chức triển khai khác không áp dụng kinh phí chi tiêu nhà nước.

Các tổ chức có chuyển động đặc thù cần căn cứvào chính sách kinh tế phát hành theo đưa ra quyết định này nhằm sửa đổi, bổ sung lại chế độkế toán hiện nay hành cùng gửi cỗ Tài thiết yếu xem xét, đồng ý chấp thuận hoặc ban hành.

Điều 4. Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương phụ trách chỉ đạo,triển khai thực hiện cơ chế kế toán này tới các đơn vị hành chính vì sự nghiệptrên địa bàn.

Các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc Chínhphủ, các cơ quan liêu đoàn thể, những tổ chức khác phép tắc tại Điều 2 quyết định nàychịu trọng trách chỉ đạo, triển khai tiến hành ở những đơn vị thuộc phạm vi quảnlý.

Điều 5. Vụtrưởng Vụ chính sách kế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụtrưởng Vụ chi tiêu Nhà nước, Chánh văn phòng cỗ và Thủ trưởng những đơn vị liênquan thuộc bộ Tài chính phụ trách phổ biến, phía dẫn, chất vấn và thihành quyết định này./.

địa điểm nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cơ quan chính phủ (để báo cáo); - Văn phòng chính phủ; - công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - công sở TW Đảng; - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ; - phòng ban Trung ương của các đoàn thể; - tand nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm liền kề ND về tối cao; - UBND, Sở Tài chính những tỉnh, tp trực nằm trong TW; - Cục đánh giá văn bạn dạng (Bộ tư pháp); - Hội kinh tế tài chính và kế toán Việt Nam; - Hội kế toán tài chính viên hành nghề Việt Nam; - Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam; - Công báo; - các đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Vụ Pháp chế - cỗ Tài chính; - Lưu: VT, VỤ CĐKT.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG nai lưng Văn Tá

Phần thứ nhất :

HỆ THỐNGCHỨNG TỪ KẾ TOÁN

I- QUY ĐỊNH chung

1. Ngôn từ và mẫuchứng từ kế toán

Đơn vị hành chính vì sự nghiệp có những nghiệp vụkinh tế, tài bao gồm đặc thù chưa có mẫu hội chứng từ nguyên lý tại danh mục mẫu chứngtừ trong chính sách kế toán này thì áp dụng mẫu bệnh từ chính sách tại cơ chế kếtoán riêng trong số văn bản pháp luật khác hoặc nên được bộ Tài chính chấpthuận.

2. Khối hệ thống biểu mẫuchứng từ kế toán tài chính

Hệ thống biểu mẫu triệu chứng từ kế toán áp dụngcho các đơn vị hành chính vì sự nghiệp gồm:

- bệnh từ kế toán chung cho các đơn vị hànhchính sự nghiệp, tất cả 4 chỉ tiêu:

+ tiêu chí lao rượu cồn tiền lương;

+ tiêu chuẩn vật tư;

+ tiêu chuẩn tiền tệ;

+ chỉ tiêu TSCĐ.

- triệu chứng từ kế toán ban hành theo những văn bảnpháp vẻ ngoài khác (Các chủng loại và phía dẫn cách thức lập từng chứng từ được áp dụngtheo quy định những văn bạn dạng pháp điều khoản khác).

3. Lập hội chứng từ kếtoán

- Mọi nhiệm vụ kinh tế, tài bao gồm liên quanđến hoạt động vui chơi của đơn vị hành chính sự nghiệp đều phải tạo chứng từ kế toán.Chứng từ kế toán tài chính chỉ lập 1 lần mang lại một nhiệm vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh;

- Nội dung hội chứng từ đề xuất rõ ràng, trung thựcvới nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh;

- Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, khôngtẩy xóa, ko viết tắt;

- Số chi phí viết bằng văn bản phải khớp, đúng vớisố tiền viết bằng số;

- triệu chứng từ kế toán phải được lập đủ số liêntheo quy định cho mỗi chứng từ. Đối với triệu chứng từ lập các liên bắt buộc được lậpmột lần cho toàn bộ các liên theo cùng một nội dung sử dụng máy tính, sản phẩm chữ hoặcviết lồng bởi giấy than. Trường hợp quan trọng phải lập những liên mà lại khôngthể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì hoàn toàn có thể viết nhị lần tuy vậy nộidung toàn bộ các liên chứng từ yêu cầu giống nhau.

Các bệnh từ kế toán tài chính được lập bằng máy vitính phải bảo đảm an toàn nội dung luật pháp và tính pháp lý cho bệnh từ kế toán. Cácchứng tự kế toán cần sử dụng làm địa thế căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính phải có định khoảnkế toán.

4. Ký bệnh từ kếtoán

Mọi chứng từ kế toán phải có một cách đầy đủ chữ cam kết theochức danh quy định trên giấy tờ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điệntử phải gồm chữ ký kết điện tử theo hình thức của pháp luật. Toàn bộ các chữ ký kết trênchứng từ kế toán tài chính đều bắt buộc ký bởi bút bi hoặc cây bút mục, ko được ký bằng mựcđỏ, bởi bút chì, hoặc có thể dấu khắc sẵn chữ ký, chữ ký trên giấy kế toán cần sử dụng đểchi tiền phải ký theo từng liên. Chữ ký trên giấy tờ kế toán của một ngườiphải thống độc nhất vô nhị và đề xuất giống cùng với chữ ký kết đã đăng ký theo quy định, trường hợpkhông đăng ký chữ ký kết thì chữ ký kết lần sau đề xuất thống duy nhất với chữ ký các lầntrước đó.

Các đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp chưa xuất hiện chứcdanh kế toán tài chính trưởng thì yêu cầu cử bạn phụ trách kế toán để giao dịch thanh toán với KBNN,Ngân hàng, chữ ký kế toán trưởng được thay bằng chữ ký của bạn phụ trách kếtoán của đơn vị chức năng đó. Fan phụ trách kế toán tài chính phải triển khai đúng nhiệm vụ, tráchnhiệm cùng quyền cơ chế cho kế toán trưởng.

Chữ ký kết của Thủ trưởng đơn vị (hoặc fan đượcủy quyền), của kế toán trưởng (hoặc bạn được ủy quyền) và dấu đóng trên chứngtừ phải phù hợp với chủng loại dấu cùng chữ ký còn cực hiếm đã đk tại KBNN hoặc Ngânhàng. Chữ ký của kế toán tài chính viên trên giấy phải giống như chữ ký trong sổ đăng kýmẫu chữ ký. Kế toán tài chính trưởng (hoặc tín đồ được ủy quyền) không được cam kết “thừa ủyquyền” của Thủ trưởng 1-1 vị. Fan được ủy quyền ko được ủy quyền lại chongười khác.

Các đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp đề nghị mở sổđăng ký kết mẫu chữ ký của thủ quỹ, thủ kho, các nhân viên kế toán, kế toán trưởng(và bạn được ủy quyền), Thủ trưởng đơn vị chức năng (và bạn được ủy quyền). Sổ đăngký mẫu mã chữ ký yêu cầu đánh số trang, đóng dấu cạnh bên lai do Thủ trưởng đơn vị chức năng (hoặcngười được ủy quyền) cai quản để tiện đánh giá khi cần. Mỗi người phải ký bố chữký chủng loại trong sổ đăng ký.

Không được ký bệnh từ kế toán tài chính khi chưa ghihoặc không ghi đầy đủ nội dung bệnh từ theo trọng trách của fan ký. Bài toán phân cấpký trên giấy kế toán vì chưng Thủ trưởng đơn vị chức năng quy định phù hợp với quy định pháp,yêu mong quản lý, bảo đảm kiểm rà chặt chẽ, bình an tài sản.

5. Trình từ bỏ tuânchuyển cùng kiểm tra chứng từ kế toán

Tất cả các chứng từ kế toán tài chính do đơn vị lậphoặc từ phía bên ngoài chuyển đến hầu hết phải tập trung vào bộ phận kế toán đối chọi vị. Bộphận kế toán đề xuất kiểm tra toàn bộ chứng trường đoản cú kế toán kia và chỉ với sau khi kiểm tra,xác minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó nhằm ghi sổ kếtoán. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao hàm các bước sau:

- Lập, tiếp nhận, xử lý bệnh từ kế toán;

- kế toán viên, kế toán trưởng kiểm soát và kýchứng từ kế toán hoặc trình Thủ trưởng đơn vị ký chăm sóc theo quy định trong từngmẫu triệu chứng từ (nếu có);

- Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoảnvà ghi sổ kế toán;

- lưu lại trữ, bảo vệ chứng từ tởm doanh..

Trình từ kiểm tra chứng từ kế toán.

- soát sổ tính rõ ràng, trung thực, đầy đủcủa các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên giấy tờ kế toán;

- bình chọn tính phù hợp pháp của nghiệp vụ kinhtế, tài chính phát sinh vẫn ghi trên giấy kế toán; Đối chiếu triệu chứng từ kếtoán với những tài liệu khác gồm liên quan;

- kiểm tra tính chính xác của số liệu, thôngtin trên chứng từ kế toán.

Khi kiểm tra triệu chứng từ kế toán trường hợp phát hiệncó hành vi vi phạm chính sách, chính sách các dụng cụ về quản lý kinh tế, tàichính ở trong phòng nước, phải lắc đầu thực hiện (xuất quỹ, thanh toán, xuất kho…)đồng thời report ngay bởi văn bạn dạng cho Thủ trưởng đơn vị chức năng biết để xử lý kịpthời theo đúng điều khoản hiện hành.

Đối với những bệnh từ kế toán lập không đúngthủ tục, văn bản và chữ số không cụ thể thì người chịu trách nhiệm kiểm trahoặc ghi sổ đề xuất trả lại, yêu mong làm thêm giấy tờ thủ tục và điều chỉnh sau đó mới làmcăn cứ ghi sổ.

6. Dịch triệu chứng từ kếtoán ra giờ Việt

Các chứng từ kế toán tài chính ghi bằng tiếng nướcngoài, khi sử dụng để ghi sổ kế toán ở nước ta phải được dịch ra giờ Việt.Những hội chứng từ ít tạo nên hoặc những lần tạo ra nhưng tất cả nội dung khônggiống nhau thì cần dịch toàn bộ nội dung triệu chứng từ kế toán. Những bệnh từ phátsinh những lần, gồm nội dung tương đương nhau thì bản đầu tiên bắt buộc dịch toàn cục nộidung, từ bạn dạng thứ hai trở đi chỉ dịch số đông nội dung hầu hết như: Tên bệnh từ,tên đơn vị và cá nhân lập, tên đơn vị và cá thể nhận, nội dung tài chính củachứng từ, chức danh của tín đồ ký trên triệu chứng từ. Bạn dịch buộc phải ký, ghi rõ họtên và chịu trách nhiệm về ngôn từ dịch ra tiếng Việt. Bạn dạng chứng trường đoản cú dịch ratiếng Việt phải đính kèm với bạn dạng chính bằng tiếng nước ngoài.

7. Sử dụng, quản ngại lývà in biểu mẫu hội chứng từ kế toán

Tất cả các đơn vị hành chính vì sự nghiệp đềuphải áp dụng thống duy nhất mẫu triệu chứng từ kế toán thuộc loại đề xuất quy định trongchế độ kế toán tài chính này. Trong quy trình thực hiện, các đơn vị không được sửa đổibiểu mẫu bệnh từ thuộc nhiều loại bắt buộc. Đối với mẫu hội chứng từ kế toán tài chính thuộc loạihướng dẫn thì ngoài các nội dung nguyên lý trên mẫu, đơn vị chức năng kế toán hoàn toàn có thể bổsung thêm tiêu chuẩn hoặc cố đổi bề ngoài mẫu biểu cho phù hợp với việc ghichép cùng yêu cầu làm chủ của 1-1 vị.

Mẫu bệnh từ in sẵn đề xuất được bảo quản cẩnthận, ko được nhằm hư hỏng, mục nát Séc và giấy tờ có giá bắt buộc được quản ngại lýnhư tiên.

Đối với các biểu mẫu chứng từ kế toán, cácđơn vị rất có thể mua hoặc tự xây dựng mẫu (Đối cùng với những chứng từ kế toán tài chính hướngdẫn), từ bỏ in, tuy nhiên phải đảm bảo an toàn các nội dung đa số của hội chứng từ quy định tại Điều 17 nguyên tắc Kế toán và hình thức về chứng từ trong chế độ kếtoán này.

8. Những đơn vị hànhchính sự nghiệp có áp dụng chứng từ năng lượng điện tử cho vận động tàichính và ghi sổkế toán thì phải tuân hành theo quy định của những văn phiên bản pháp pháp luật về triệu chứng từđiện tử.

II- DANH MỤC CHỨNG TỪKẾ TOÁN

STT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

BB

HD

1

2

3

4

5

A

Chứng trường đoản cú kế toán phát hành theo ra quyết định này

I

Chỉ tiêu lao hễ tiền lương

1

Bảng chấm công

C01a-HD

x

2

Bảng chấm công có tác dụng thêm giờ

C01b-HD

x

3

Giấy báo có tác dụng thêm giờ

C01c-HD

x

4

Bảng giao dịch tiền lương

C02a-HD

x

5

Bảng giao dịch thanh toán thu nhập tăng thêm

C02b-HD

x

6

Bảng thanh toán học bổng (Si

Bài viết liên quan