Chi máu hình ảnh về hình địa mẫu vị website coedo tổng hợp cùng biên soạn. Dường như còn có các hình hình ảnh liên quan mang lại mẹ diêu trì địa mẫu, tượng bà bầu địa mẫu, hình phật địa mẫu, hình phật mẫu diêu trì, địa chủng loại chơn kinh, hình hình ảnh mẹ diêu trì địa mẫu, tượng diêu trì địa mẫu, hình ảnh mẹ địa mẫu, tranh địa mẫu, hình ảnh địa mẫu mã chơn kinh, tượng địa mẫu, hình ảnh phật mẫu mã diêu trì, diêu trì kim mẫu mã – cao đài, tượng mẹ diêu trì địa mẫu, bìa địa chủng loại chơn kinh, địa mẫu, diêu trì kim mẫu, hình phật mẫu xem chi tiết bên dưới.

Bạn đang xem: Hình ảnh mẹ địa mẫu


hình địa mẫu

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Chi tiết với hơn 73 về hình phật mẫu mã coedocomvn #63
Toggle

I, Phật bà bầu Địa Mẫu:2, Công đức Địa Mẫu:3, gia thế Địa Mẫu:II, Phật chủng loại chân kinh:III, Đền thờ Phật mẫu:

1, Địa mẫu mã là ai?

*
*

Theo ngoài trái đất Quan, trong thời kỳ Hỗn có khi chưa tồn tại Trời Đất, vào vũ trụ chỉ có một hóa học khí đương láo lếu độn, mờ mờ mịt mịt, âm thầm lặng lẽ vô vi, thanh trược láo lếu hợp, nhưng mà vô thuộc huyền diệu, điện thoại tư vấn là Khí lỗi Vô (còn gọi là hỏng Vô bỏ ra Khí xuất xắc Tiên Thiên hư Vô bỏ ra Khí).

Khí hỏng Vô ấy lần lần ngưng kết rồi nổ ra một tiếng thật lớn, sinh ra một khối Đại Linh Quang, cũng call là Thái Cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên đổi mới vạn hóa, vô tận vô cùng, quyền bính thống cả Càn khôn Vũ trụ.

Vũ trụ tự đây bắt đầu có một ngôi Thái Cực, duy nhứt, và Đấng Thống quản ngại ấy được hotline là Ngọc thánh thượng Đế mà chúng ta thường điện thoại tư vấn là Đức Chí Tôn.

Đức Chí Tôn phân Thái cực ra Lưỡng Nghi : Dương Quang với Âm Quang. Đức Chí Tôn chưởng cai quản Khí Dương Quang, còn Khí Âm Quang chưa có ai chưởng quản, do Càn khôn Vũ trụ lúc bấy giờ chỉ có một mình Đức Chí Tôn mà thôi. Đức Chí Tôn new hóa thân ra Đức Phật mẫu mã để chưởng quản lí Khí Âm Quang.

Vậy, nguồn gốc của Đức Phật Mẫu là 1 hóa thân trước tiên của Đức Chí Tôn để làm chủ Khí Âm Quang, núm phân nửa quyền lực tối cao của Đức Chí Tôn và luôn luôn tùng theo mạng lệnh của Đức Chí Tôn.

Vũ trụ tiếp đây đã tất cả 2 khối chất khí vĩ đại là Dương Quang cùng Âm Quang, và có 2 Đấng đầu tiên cầm quyền Càn khôn ngoài trái đất là Đức Chí Tôn và mẹ Phật Mẫu.

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Tivi Tích Hợp Dvb _T2 Giá Tốt Tháng 7, 2023

Sau đó, Đức Phật chủng loại vâng lệnh Đức Chí Tôn, thâu lằn sanh quang đãng của ngôi Thái Cực, rồi lấy Âm quang quẻ phối hợp với Dương quang để chế tác hóa ra những từng Trời, các quả Tinh ước và các Địa cầu, chế tác thành Càn khôn Vũ trụ.

Tiếp theo, Đức Phật Mẫu chế tạo hóa ra Vạn linh nơi cõi thiêng liêng Vô hình. (Vạn linh có đủ chén bát hồn : Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cụ hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn).

Rồi Đức Phật mẫu lại mang lại Vạn linh đầu kiếp xuống những Địa mong tạo thành Vạn vật, có nghĩa là Chúng sanh. (Chúng sanh gồm : Kim thạch, Thảo mộc, Thú cầm, Nhơn loại).

Đức Phật mẫu mã được thế giới tôn xưng bởi nhiều danh từ không giống nhau, tùy thuộc vào tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc bản địa và địa phương, nói ra như tiếp sau đây :

– Đức Phật Mẫu, bởi là bà mẹ thiêng liêng của toàn cả Vạn linh và chúng sanh.

– Phật Diêu Trì Địa Mẫu bởi vì Đức Phật mẫu ngự tại Diêu Trì Cung.

– Kim Bàn Phật Mẫu, bởi vì Đức Phật mẫu mã chưởng cai quản Kim Bàn khu vực Diêu Trì Cung.

– Cửu Thiên Huyền Nữ, bởi vì Đức Phật chủng loại rất huyền diệu, ngự tại từng Trời chế tác Hóa Thiên là từng lắp thêm 9 vào Cửu Trùng Thiên.