Món này mình lấy phát minh từ món chả mực Hạ Long. Món này cách làm cũng rất đơn giản mà ngon. #bepvang #monchay #chả_mực_chay


partial-update#update" data-turbo="true" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/12513898-ch%E1%BA%A3-n%E1%BA%A5m-bao-ng%C6%B0-thi-la/bookmark"> Đã lưu giữ
popover#show mouseleave->popover#hide" class="block"> partial-update#update" data-turbo="true" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/12513898-ch%E1%BA%A3-n%E1%BA%A5m-bao-ng%C6%B0-thi-la/bookmark"> giữ Món
reactions#handle
Reaction" data-reactions-target="reaction" data-emoji="