Ngoài viết vẽ, bút chạm màn hình trên điện thoại của Samsung còn cần sử dụng được như chuột máy tính hay hoàn toàn có thể điều khiển, chăm sóc nội dung cấp tốc không phải chạm vào màn hình.

Bạn đang xem: Cách sử dụng bút spen note 4

Sử dụng như chuột của sản phẩm tính 


Q_cyri7KRS8MLd4p
Ty
Gw" alt="*">