Các thì trong giờ pháp là một trong những từ khóa được tìm kiếm các nhất trên top mạng tìm kiếm google về công ty đề những thì trong giờ pháp. Trong nội dung bài viết này, tiengphap.vn đã viết bài các thì trong giờ đồng hồ pháp cơ bản mà chúng ta nên biết

I.THÌ HIỆN tại ( PRÉSENT) :Formation: ( bí quyết thành lập)

Sujet+ Verbe +Nom

Exemple1.Je suis étudiant en droit de l’université de Cantho2.Vous êtes marié?

II.THÌ QUÁ KHỨ GẦN ( LE PASSÉ RÉCENT):Formation:Sujet+ Venir de + Infinitif

Exemple:1.Nous venons de chanter2..Il vient de nager3..Vous venez d’acheter une voiture

III.THÌ QUÁ KHỨ XA( LE PASSÉ COMPOSÉ)Formation:Sujet + Avoir / Être + Participe passé

bí quyết ra đời Participe passé:A.Những rượu cồn từ tận cùng bằng ER.1.Ta bỏ ER đi2 Ta thêm vào ÉExemple: Travailler ~~> Travaillé
Voyager ~~> Voyagé

B.Những cồn từ tận cùng bằng IR.Ta chỉ việc bỏ R đi là xong
Exemple: Finir ~~> Fini
Partir ~~>Parti

những động từ phân chia với Être(Verbes conjugués avec “ Être”): Là những động từ chỉ sự đi lại , tại ngoặc là Participe passé của những động từ ko thuộc phép tắc trên:Aller: Đi
Mourir: Chết
Rentrer: Đi về
Tomber: Đi lên
Entrer: Đi vào
Retourner: Quay trở lại
Venir: Đến
Descendre: Đi xuống
Passer: bước qua
Monter: Đi lên
Arriver: Đến
Partir: Đi
Rester: Ở lại

Chú ý: rượu cồn từ Courir có nghĩa là chạy nhưng không chia với Être
Chú ý: phân chia với Être thì rượu cồn từ , danh từ cần hòa hợp(L’accord)Exemple1.Vous êtes arrivé ma maison2.Nous sommes passés la place
Participe passé của một số động từ bỏ bất qui tắc( Participe passe’ verbes irre’guliers)Avoir: EuÊtre: Été
Pouvoir: Pu
Voir: Vu
Metter: Mis
Prenre: Pri
Comprenre: Compris
Lire: Lu
Faire: Fait
Venir: Venu
Ouvrir: Ouvert
Recevoir: Reçu
Boire: Bu
Répondre: Répondu
Attendre: Attendu
Vendre: Vendu
Perdre: Perdu:Từ nhận biết ( L’expression du temps): Hier: trong ngày hôm qua ( ive), Il y a: cách đây, L’anne’e dernie’re: Năm rồi

Có thể chúng ta quan tâm: biện pháp chia đụng từ Avoir ở bây giờ trong giờ đồng hồ Pháp mới nhất 2020

IV: THÌ TƯƠNG LAI GẦN ( LE FUTUR PROCHE)Formation:Sujet + Aller + Infinitif
Exemple:

1.Je vais chanter avec Panal2.vous allez voyager en France3..Nous allons rentrer4.Il vas arriver chez PanalV: THÌ TƯƠNG LAI XA ( LE FUTUR SIMPLE)Formation:Sujet+ Infinitif+Ngôi

Ta chèn vào theo ngôi như sau
Je+AITu+ASIl/Elle+ANous+ONSVous+EZIls/Elles+ONTExemple:1. Je travaillerai en Allemand2 Nous parlerons chinois3 Il chantera
Có một số động từ ko theo luật lệ trên ta cần thuộc lòng ơ đây chỉ ghi cách biến đổi nhớ vẫn buộc phải chia theo ngôi Khi nhưng mà đã biến đổi:Prendre Prendr

Aller~~~~>Ir
Faire ~~~~>Fer
Venir~~~> Viendr
Pouvoir~~~>Pourr
Avoir~~~> AurÊtre~~~~>Ser
Ví dụ: Je prendrai/ Nous prendrons
Ví dụ: J’irai
Ví dụ: Je ferai
Ví dụ: Je viendrai
Ví dụ: Il aura
Ví dụ: Il Pourra
Ví dụ: Vous serezVI: L’IMPARFAITFormation:

Sujet+Verbe phân chia ở thì l’imparfait
Để xây dựng động từ làm việc thì L’imparfait ta làm như sau:+ phân tách động từ đó ở ngôi Nous+ loại bỏ ONS nghỉ ngơi cuối rượu cồn từ+ Rồi thêm vào theo ngôi như sau:Je~~~>AISTu ~~~>AISIl/ Elle~~~> AITNous~~~>IONSVous~~~> IEZIls/ Elles~~~>AIENT

VII: LE CONDISIONNEL(mode)Formation:

Le conditionnel = radical du futur + terminaisons de l’imparfait* Radical du futur:+ Je pourrai chanter ~~~> radical: Pourr+ Vous chanterez une chanson de ce’line Dion ~~> chanter* Terminaisons de l’imparfait:+ Il travaillait beaucoup ~~~> terminaisons de l’imparfait: ait+ Les terminaisons de l’imparfait: ais, ait, ions, iez, aient.

Bạn đang xem: Các thì trong tiếng pháp và cách sử dụng

Exemple:1. Je voudrais un café2 Nous aurions le meme modèle, mais un peu plus grand.Emploi: cách dùng1. Un demande polie: một đề nghị sang trọng.2 Un souhait, une suggestion: một mơ ước, một đề nghị3 Le futur dans le passé: tương lai trong quá khứ.

VIII: PLUS QUE- PARFAIT

Formation:

Imparfait – Avoir/ Êtré + participe passé

* Ta thu thập l’imparfait của cồn từ Avoir hoặc cồn từ Être rồi cùng với participe passé lưu ý những động từ phân chia với Être tương tự ở thì passé composé
Exemple:Je( traivailler)- j’avais travaillé
Il( manger) – il avait mangé

có khả năng học thuộc công thức như sau:1. Sujet + avais + participe passé+ avais+ avait+ avions+ aviez+ avaientVIII: LE SUBJONCTIF (mode)Formation:+ Radical de la Troisième personne du pluriel du pre’sent: lấy radical của đụng từ phân tách ở thì hiện tại ngôi thứ 3 số nhiều
Ils/ Elles rồi bỏ ent đi.+ Terminaisons: e, es,e,ions,iez,ent: gắn thêm terminaisons này vào hễ từ theo ngôi.+ Có một vài động từ ko thuộc nguyên tắc trên đề nghị học ở trong lòng.

Exemple:1. Parler – Parlent (Chia ngôi thứ 3. – Parl(bỏ ent đi)- phân tách theo ngôi là- je parle– tu parles– il parle– nous parlions– vous parliez– ils parlent


Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy sát cánh cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy tín chất lượng nhất hiện nay nay. Với các khóa học lừng danh như: 

Tiếng pháp cơ bản

Tiếng pháp giao tiếp

Học giờ pháp miễn phí

Để thông thuộc hoặc giao tiếp được một ngôn ngữ, đều buộc phải tạo thành do 3 yếu tố: phân phát âm chuẩn Tiếng Pháp ngay từ ngày đầu học, tất cả vốn từ bỏ vựng phong phú, có nền tảng gốc rễ kiến thức ngữ pháp vững.

Chính bởi vì vậy chương trình đào tạo và huấn luyện ở Học giờ đồng hồ Pháp Cap France, tập trung vào 3 nguyên tố cốt lõi, vạc âm, tự vựng cùng ngữ pháp, giúp học viên hoàn thiện khả năng Tiếng Pháp, bốn tin giao tiếp với người phiên bản xứ.

Bài học của chúng ta hôm nay, cùng học giờ đồng hồ Pháp Cap France tổng hợp lại các chủ điểm ngữ pháp giờ Pháp trường đoản cú A1 cho B2 mà bạn cần phải biết.

A. Chuyên môn A1

1) Động trường đoản cú être cùng avoir sinh sống thì lúc này (Etre/avoir au présent)Ví dụ : Je suis, tu es, il/elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont ; J’ai, tu as, il/elle a, nous avons, vous avez, ils/elles ont

2) Cách chia động từ nhóm sản phẩm một làm việc thì hiện tại (Verbes du 1er groupe au présent -er) Ví dụ : aimer, chanter, donner, travailler, parler… Je parle, tu parles, il/elle parle, nous parlons, vous parlez…

3) Thì hiện tại tiếp tục (Le présent progressif : être en train de + infinitif) Ví dụ : Je suis en train de lire, tu es en train de regarder la télévision…

4) Thì quá khứ vừa mới xãy ra passé récent 

Cấu trúc: venir de + infinitif
Ví dụ: Je n’ai pas faim, je viens de manger.

5) Le Futur Proche – Thì tương lai ngay gần trong tiếng Pháp

Thì tương lai ngay sát cấu trúc: futur proche – aller + infinitif)Ví dụ: Cet après-midi, je vais aller à la piscine.

6) Thì vượt khứ passé composé với hễ từ AVOIR (Le passé composé avec l’auxiliaire « avoir »)Ví dụ : J’ai parlé, tu as fini, il a pris…

7) Động từ gồm động tự nguyên thể theo sau (Verbes + infinitifs : vouloir, pouvoir, savoir, devoir…)Ví dụ : Je dois travailler, tu dois étudier, il sait nager…

8) Les pronoms personnels sujets
Ví dụ : Je, tu, il/elle/on, nous, vous, ils/elles

9) Les pronoms personnels toniques
Ví dụ : Moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles

10) lý giải tự ra mắt trong tiếng Pháp (Les présentateurs)Ví dụ : Il y a, il est, c’est/ce sont, voilà…

11) Mạo từ khẳng định (Les articles définis)Ví dụ : le, la, l’, les

12) Mạo trường đoản cú không khẳng định (Les articles indéfinis)Ví dụ : un, une, des

13) Mạo từ thành phần (Les articles partitifs)Ví dụ : du, de la, de l’, des

14) Sự thiếu mạo trường đoản cú trong tiếng Pháp (Absence d’article)Ví dụ : Une robe à fleurs, être professeur

15) tương xứng và địa điểm của tính từ bỏ trong giờ Pháp (Les adjectifs : accord et place)Ví dụ : Un grand garçon/une grande fille ; une table ronde/des tables rondes

16) cân xứng giống đực/giống dòng ; số ít/số các của doanh từ (Les accords : masculin et féminin ; singulier et pluriel)Ví dụ : Un étudiant/une étudiante ; des étudiants/des étudiantes

17) Câu tủ định trong giờ Pháp (La négation simple : ne…pas)Ví dụ : Je ne parle pas français

18) Cách sử dụng mạo từ tiếng Pháp vào câu tủ định (Les articles dans la négation)Ví dụ : J’aime le chocolat/je n’aime pas de chocolat ; j’ai un chien/je n’ai pas de chien

19) Giới trường đoản cú chỉ nơi chốn trong giờ Pháp (Les prépositions de lieu +ville/pays – à, en, au, aux)Ví dụ : A Paris, au Vietnam, en France, aux Etats-Unis

20) Phó từ chỉ thời hạn trong giờ Pháp (Les adverbes de temps)Ví dụ : Hier, aujourd’hui, demain…

21) Phó tự chỉ con số trong giờ đồng hồ Pháp (Les adverbes de quantité)Ví dụ : Un peu (de), beaucoup (de), un kilo de, une bouteille de…

22) Phó tự chỉ độ mạnh trong giờ Pháp (Les adverbes d’intensité)Ví dụ : très, trop…

23) Câu trúc câu hỏi đơn trong tiếng Pháp (L’interrogation simple)Ví dụ : Tu as des enfants ? Est-ce que tu as des enfants ?

24) Đại từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Pháp (Les pronoms interrogatifs)Ví dụ : Où habitez-vous ? Que fais-tu ? Qui est cette personne ? Quand viens-tu ?

25) Tính từ mua trong tiếng Pháp (Les adjectifs possessifs)Ví dụ : Mon, ton, son, nos, leur…

26) Tính từ chỉ định trong giờ đồng hồ Pháp (Les adjectifs démonstratifs)Ví dụ : ce, cet, cette, ces

27) Động từ không ngôi trong giờ Pháp (La forme impersonnelle)VD : Il fait beau, il faut travailler…

B. Trình Độ A2

1) hướng dẫn bí quyết chia cồn từ đội 2 với 3 trong giờ Pháp (les verbes au présent du 2e et 3e groupes)Ví dụ : 2e groupe (-ir) : finir, choisir, grandir, grossir ; 3e groupe (-ir) : partir, ouvrir ; 3e groupe (-re) : prendre, vendre, boire ; 3e groupe (-oir) : voir, savoir, pouvoir, recevoir

2) Động tự tự phản cùng hỗ tương sinh sống thì hiện tại trong giờ Pháp (les verbes pronominaux et réciproques au présent)Ví dụ : se lever, s’habiller, se promener, se reposer, se rencontrer, se voir…

3) Thì quá khứ kép passé composé của cồn từ đi với ÊTRE và cồn từ tự phản nghịch (le passé composé avec ÊTRE et les verbes pronominaux)Ví dụ : je suis allé(e), tu es parti(e), il s’est levé, nous nous sommes vu(e)s, vous êtes sorti(e)(s)

4) Thì quá khứ l’imparfait trong giờ Pháp
Ví dụ : Il y avait, il était, il faisait, nous parlions…

5) so sánh thì tương lai solo và thì tương lai ngay gần trong tiếng Pháp (futur proche et futur simple)Ví dụ : Je vais prendre rendez-vous, je prendrai rendez-vous

6) Lối bổn phận trong câu che định trong tiếng Pháp (l’impératif + forme négative)Ví dụ : Prends le train ! Ne prenez pas l’avion !

7) Lối điều kiện (le conditionnel) sự lễ phép trong giờ đồng hồ Pháp (le conditionnel de politesse)Ví dụ : J’aimerais, nous voudrions, pourriez-vous… ?

8) Đại tự nhân xưng công ty ngữ, với trọng âm, phản thân (les pronoms personnels sujets, toniques et réfléchis)Ví dụ : je/moi/me, tu/toi/te, il/lui/se, elle/elle/se, nous…

9) Đại từ cài đặt trong giờ đồng hồ Pháp (les pronoms possessifs)Ví dụ : Le mien, la tienne, les nôtres…

10) Đại từ chỉ định trong tiếng Pháp (les pronoms démonstratifs)Ví dụ : Celui-ci, celle-là

11) Đại từ nghi vấn trong giờ Pháp (les pronoms interrogatifs)Ví dụ : lequel, laquelle…

12) Câu nghi ngờ phủ định, câu vấn đáp trong giờ Pháp (la phrase interro-négative et réponse)Ví dụ : – J’adore Paris ! Moi aussi / moi non. – Je n’aime pas le froid ! Moi non plus / moi si.

13) ba cách đặt câu hỏi trong tiếng Pháp (les trois formes d’interrogation)Ví dụ : Où allez-vous ? Où est-ce que vous allez ? Vous allez où ?

14) Câu bao phủ định trong giờ Pháp (la négation)Ví dụ : ne… pas, ne… plus, ne… rien, ne… personne, ne… jamais

15) Giới từ chỉ xứ sở trong tiếng Pháp (les prépositions de lieu)Vi dụ : à côté de, jusqu’à, chez, loin de…

16) Giới tự chỉ thời hạn trong giờ Pháp (les prépositions de temps)Ví dụ : de… à, à partir de, avant, après, dans…

17) Phó tự chỉ xứ sở trong tiếng Pháp (les adverbes de lieu)Ví dụ : ici, dehors, devant…

18) Phó từ bỏ chỉ thời hạn trong tiếng pháp (les adverbes de temps)Ví dụ : hier, demain, aujourd’hui, le lendemain, la veille, bientôt…

19) Cấp đối chiếu và cấp (so sánh) cao nhất (le comparatif et superlatif) trong giờ đồng hồ Pháp
Ví dụ : Il est plus grand que son frère. Elle est aussi grosse que toi. Je gagne autant d’argent que mon mari. Il est le plus fort.

20) một số từ nối 1-1 trong tiếng Pháp (quelques articulateurs logiques simples)Ví dụ : et, ou, alors, mais, donc, d’abord, puis, ensuite, parce que…

C. Trình Độ B1

1) Thì thừa khứ l’imparfait trong giờ đồng hồ Pháp
Ví dụ : je parlais, il jouait, nous faisions, vous preniez…

2) so sánh thì passé composé với l’imparfait trong giờ đồng hồ Pháp (l’utilisation du passé composé et de l’imparfait)Ví dụ : Hier, je suis allé au marché, il y avait beaucoup de monde.

Xem thêm: Giá Túi Xách Hello Kitty Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Túi Xách Hello Kitty Giá Tốt Tháng 8, 2023

3) le conditionnel présent trong giờ đồng hồ Pháp
VD : je parlerais, tu parlerais, il parlerait, nous parlerions…

4) L’impératif trong giờ Pháp
VD : Prends le train ! Ne prenez pas l’avion !

5) Le participe présent et le gérondif

Le gérondif (“gérondif” là một thể được tạo thành từ giới từ en và động tính từ hiện tại , đóng vai trò là trạng ngữ)

Ví dụ : Parlant / en parlant

6) l’accord du participe passé avec ÊTRE et AVOIR

Sự tương thích của phân từ thừa khứ đi cùng với ÊTRE cùng AVOIR trong giờ đồng hồ Pháp

Ví dụ : Elles sont parties… Les fleurs que tu m’as offertes…

7) le subjonctif présent
Ví dụ : Opinion : je pense + indicatif, je ne pense pas + subjonctif
Sentiment : je suis heureux/triste/mécontent que + subjonctif
Conjonctions : jusqu’à ce que, avant que, bien que + subjonctif

8) les pronoms relatifs simples
Ví dụ : la ville où je suis né… la ville qui est au bord de la mer… la ville que je préfère… la ville dont tu m’a parlée…

9) Les pronoms compléments)

Ví dụ : me/te/le/la/lui/les/leur…, en, y.

10) la place des doubles pronoms

Vị trí của nhì đại từ làm vấp ngã ngữ

Ví dụ : Je le lui donne. Il leur en donne.

11) so sánh le comparatif cùng superlatif trong giờ Pháp
Ví dụ: Il est plus grand que son frère. Elle est aussi grosse que toi. Je gagne autant d’argent que tháng mari. Il est le plus fort.

12) bí quyết nói âu lấp định trong tiếng Pháp (la négation et la restriction )Ví dụ : Sans, ni… ni, ne… que

13) L’expression du temps

Cách nói thành ngữ chỉ thời hạn trong giờ Pháp
Ví dụ : Depuis, pendant, pour, il y a, en, dans…

14) les adverbes de manière <-ment> trong giờ đồng hồ Pháp
Ví dụ : Il parle tranquillement, il faut agir calmement…

15) les adverbes de fréquence

Trạng tự chỉ gia tốc trong giờ Pháp
Ví dụ : rarement, toujours, parfois, quelque fois, souvent, jamais…

16) một số trong những từ nối trong giờ đồng hồ Pháp
Ví dụ : D’abord, puis, enfin… Premièrement, deuxièmement…

17) những từ liên kết hai câu đối kháng trong giờ đồng hồ Pháp (quelques articulateurs logiques simples)Ví dụ : donc, alors, comme, puisque…

D. Trình Độ B2

1. Thì vượt khứ Le plus-que-parfait trong tiếng Pháp
Ví dụ : J’avais parlé, il avait travaillé, nous étions partis…

2. Thì sau này futur antérieur trong tiếng Pháp

Ví dụ : J’aurai parlé, il aura travaillé, nous serons partis…

3. Le participe présent et le gérondif trong giờ Pháp
Ví dụ : chantant/en chantant ; mangeant/en mangeant ; finissant/en finissant

4. Le conditionnel présent et passé trong giờ Pháp

Ví dụ : Je travaillerais/ j’aurais travaillé ; nous finirions/ nous aurions fini ; ils partiraient/ ils seraient partis

5. So sánh Le subjonctif présent với le subjonctif passé trong giờ Pháp

Ví dụ : il faut que je travaille/ il faut que j’aie travaillé ; il faut qu’ils se lèvent/ il faut qu’ils se soient levés

6. Sự tương thích participe passé của être và avoir ở thì passé composé
Ví dụ : Les fleurs que j’ai achetées sont jolies ; les étudiants ont été diplômés ; ils se sont parlé (không tất cả S)

7. Thể nguyên chủng loại ở thừa khứ l’infinitif passé trong giờ Pháp
Ví dụ : avoir fini, être parti, s’être promené…

8. La forme passive Trong giờ Pháp
Ví dụ : Ce texte a été rédigé par un célèbre journaliste.

9. Le discours rapporté au présent trong giờ đồng hồ Pháp

Ví dụ : Tu peux venir ? -> Il me demande tê mê je peux venir.

10. Les conjonctions + subjonctif trong tiếng Pháp

Ví dụ : …jusqu’à ce que tu viennes. … bien que tu sois parti… de sorte que tu travailles. … afin que vous ayez un résultat.

11. Les adjectifs + prépositions à/de trong giờ đồng hồ Pháp

Ví dụ : Etre heureux de… Etre prêt à…

12. Les pronoms relatifs composés trong tiếng Pháp

Ví dụ : lequel, auquel, duquel, avec lequel…

13. La mise en relief trong giờ đồng hồ Pháp

Ví dụ : C’est Marc qui m’a dit ça. Ce que je préfère, c’est le foot.

14. Les adjectifs indéfinis trong tiếng Pháp

Ví dụ : Aucun, certain, quelque, plusieurs…

15. Đại từ bỏ les pronoms indéfinis trong giờ đồng hồ Pháp

Ví dụ : N’importe qui, chacun, tous…

16. Bí quyết dùng L’hypothèse avec « say đắm » trong tiếng Pháp

Ví dụ : tê mê je gagnais plus d’argent, je voyagerais plus. Ham mê tu viens demain, appelle-moi ! si nous avions ou, nous aurions aimé vous voir.

17. Les verbes + prépositions à/de trong giờ Pháp

VD : décider de, rêver de, penser à, apprendre à…

18. Les constructions impersonnelles trong giờ Pháp

Ví dụ : Il est possible que, il est nécessaire que, il est important que…

19. Les articulateurs logiques

Thành ngữ chỉ nguyên nhân, thời gian, mục đích, hậu quả với sự tương phản bội trong tiếng Pháp

Ví dụ : parce que, bien que, avant de, tellement de… que, comme

Học tiếng Pháp Cap France vừa cùng các bạn tìm hiểu xong về những chủ điểm ngữ pháp trong giờ Pháp. Bọn họ sẽ cùng tò mò kỹ hơn về những nội dung nghỉ ngơi những bài học ngữ pháp giờ Pháp tới.

Hy vọng những share của học Tiếng Pháp Cap France góp ích các bạn nhiều trong vấn đề học tiếng Pháp.

*

Hãy vào Cap France mỗi ngày để học những bài học giờ pháp hữu ích bằng bí quyết bấm coi những phân mục bên dưới: