*

Xuân vẫn về, xuân vẫn mơ màng, Trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang, Xuân đang về, xuân vẫn huy hoàng, trong gió ngàn đón nhận xuân sang...

Bạn đang xem: Xuân đã về xuân vẫn huy hoàng

Vui mùa xuân này gần nhau, Nhớ lúc xưa lúc ngây thơ, di động hỏi nhau ngẩn ngơ, Đến lúc nào đón xuân mơ?...

Xuân vẫn về, xuân vẫn mơ màng, Trong nắng nóng vàng, khắp chốn tiếng reo vang, Xuân đang về, xuân vẫn huy hoàng, vào gió ngàn đón nhận xuân sang...

Vui mùa xuân này gần nhau, Nhớ bao giờ lúc ra đi, di động cầm tay hẹn câu đợi nhau, Đến bến cầu, nắng nóng xuân sau...

Xuân vẫn về, xuân vẫn mơ màng, Trong nắng vàng, khắp vùng tiếng reo vang, Xuân đang về, xuân vẫn huy hoàng, vào gió ngàn tiếp nhận xuân sang...

== DẠO NHẠC ==

Xuân đang về, xuân vẫn mơ màng, Trong nắng nóng vàng, khắp chốn tiếng reo vang, Xuân đang về, xuân vẫn huy hoàng, trong gió ngàn tiếp nhận xuân sang...

Vui mùa xuân năm nay gần nhau, Nhớ khi nào lúc ra đi, di động cầm tay hẹn câu ngóng nhau, Đến bến cầu, nắng nóng xuân sau...

Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng, Trong nắng nóng vàng, khắp chốn tiếng reo vang, Xuân sẽ về, xuân vẫn huy hoàng, vào gió ngàn mừng đón xuân sang...

Vui mùa xuân năm nay gần nhau, Hát vang câu kính yêu nhau, di động cầm tay nhìn nhau cùng mơ, Ước mơ xuân cho bao lần...

Xuân sẽ về, xuân vẫn mơ màng, Trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang, Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng, trong gió ngàn chào đón xuân sang...

Xem thêm: Có Nên Rửa Mặt Bằng Bột Yến Mạch Rửa Mặt Bằng Yến Mạch, Có Nên Rửa Mặt Bằng Bột Yến Mạch Hàng Ngày

* Nâng phím đàn cùng hát ca vang, trong gió ngàn.. Mừng đón xuân sang, ** Mừng một ngày gần nhau, cùng mừng xuân mới......

== HẾT BÀI ==


1. Xuân vẫn về, xuân vẫn mơ màng,Trong nắng và nóng vàng, khắp chốn tiếng reo vang,Xuân vẫn về, xuân vẫn huy hoàng,Trong gió ngàn chào đón xuân sang...Vui mùa xuân này gần nhau,Nhớ lúc xưa thời gian ngây thơ,Cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ,Đến bao giờ đón xuân mơ?...2. Xuân sẽ về, xuân vẫn mơ màng,Trong nắng vàng, khắp vùng tiếng reo vang,Xuân sẽ về, xuân vẫn huy hoàng,Trong gió ngàn tiếp nhận xuân sang...Vui mùa xuân này gần nhau,Nhớ lúc nào lúc ra đi,Cầm tay hẹn câu hóng nhau,Đến bến cầu, nắng nóng xuân sau...3. Xuân sẽ về, xuân vẫn mơ màng,Trong nắng và nóng vàng, khắp vùng tiếng reo vang,Xuân đang về, xuân vẫn huy hoàng,Trong gió ngàn mừng đón xuân sang...Vui mùa xuân này gần nhau,Hát vang câu nâng niu nhau,Cầm tay chú ý nhau cùng mơ,Ước mơ xuân đến bao lần...Xuân sẽ về, xuân vẫn mơ màng,Trong nắng nóng vàng, khắp vùng tiếng reo vang,Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng,Trong gió ngàn tiếp nhận xuân sang...* Nâng phím đàn cùng hát ca vang,Trong gió ngàn chào đón xuân sang,Mừng một ngày ngay gần nhau, thuộc mừng xuân mới...

Xuân đang về xuân vẫn mơ màng
Trong nắng rubi khắp vùng tiếng reo vang
Xuân sẽ về xuân vẫn huy hoàng
Trong gió ngàn tiếp nhận xuân sang<Điệp Khúc: Như Quỳnh, Loan Châu>Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Nhớ lúc xưa thời điểm ngây thơ
Cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ
Đến khi nào đón xuân mơXuân vẫn về xuân vẫn mơ màng
Trong nắng đá quý khắp vùng tiếng reo vang
Xuân vẫn về xuân vẫn huy hoàng
Trong gió ngàn đón nhận xuân sang<Điệp Khúc: Thủy Tiên, Bảo Hân>Vui mùa xuân này gần nhau
Nhớ lúc nào lúc ra đi
Cầm tay hứa hẹn câu ngóng nhau
Đến bên cầu nắng và nóng xuân sauXuân vẫn về xuân vẫn mơ màng
Trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang
Xuân vẫn về xuân vẫn huy hoàng
Trong gió ngàn mừng đón xuân sang
Xuân vẫn về xuân vẫn mơ màng
Trong nắng quà khắp vùng tiếng reo vang
Xuân đã về xuân vẫn huy hoàng
Trong gió ngàn chào đón xuân sang<Điệp Khúc: Bảo Hân, Thủy Tiên>Vui mùa xuân này gần nhau
Nhớ bao giờ lúc ra đi
Cầm tay hứa hẹn câu đợi nhau
Đến bên cầu nắng và nóng xuân sau, Bảo Hân>Xuân đã về xuân vẫn mơ màng
Trong nắng xoàn khắp vùng tiếng reo vang
Xuân đang về xuân vẫn huy hoàng
Trong gió ngàn tiếp nhận xuân sang<Điệp Khúc: Loan Châu, Như Quỳnh>Vui mùa xuân năm nay gần nhau
Hát vang câu yêu thương nhau
Cầm tay quan sát nhau thuộc mơƯớc mơ xuân cho bao lần
Xuân sẽ về xuân vẫn mơ màng
Trong nắng kim cương khắp chốn tiếng reo vang
Xuân vẫn về xuân vẫn huy hoàng
Trong gió ngàn tiếp nhận xuân sang<Đoạn Kết: vớ cả>Nâng phím đàn cùng hát ca vang
Trong gió ngàn chào đón xuân sang
Mừng một ngày gần nhau, xuân mừng, xuân mừng mừng xuân
How to lớn Format Lyrics:

Type out all lyrics, even repeating song parts like the chorus
Lyrics should be broken down into individual lines
Use section headers above different tuy vậy parts like , , etc.Use italics (lyric) and bold (lyric
) to distinguish between different vocalists in the same tuy vậy part
If you don’t understand a lyric, use

To learn more, check out our transcription guide or visit our transcribers forum


*

duhocsimco.edu.vn is the ultimate source of music knowledge, created by scholars like you who nói qua facts and insight about the songs & artists they love.