Hoàng Du sau khoản thời gian rời khỏi Ngự thư phòng li&#x
EA;̀n đi đ&#x
EA;́n Bạch Trà Vi&#x
EA;̣n.

Đó là nơi ở của Ngự phu nh&#x
E2;n. Kh&#x
F4;ng lớn bằng Đ&#x
F4;ng Cung tuyệt T&#x
E2;y Cung nhưng nói đ&#x
EA;́n đ&#x
F4;̣ bày trí sang chảnh thì kh&#x
F4;ng nơi nào bằng.

Có người nói nàng ta quanh năm su&#x
F4;́t tháng nằm tr&#x
EA;n giường. Bày trí như v&#x
E2;̣y th&#x
E2;̣t hoang phí. Nhưng Hoàng Du kh&#x
F4;ng b&#x
E2;̣n t&#x
E2;m. Ai bảo nàng ta cũng là ái phi m&#x
F4;̣t thời của hắn ta cơ chứ.

Bạn đang xem: Trùng sinh 3 kiếp chàng có yêu ta

Ngự phu nh&#x
E2;n được coi là mỹ nh&#x
E2;n thì hạ th&#x
E2;́p nhan sắc của nàng ta. Đ&#x
F4;i mắt to, hàng ngươi dài, làn da trắng, khu&#x
F4;n mặt nhỏ, đ&#x
F4;i m&#x
F4;i h&#x
F4;̀ng h&#x
F4;̀ng, vóc dáng nhỏ người. Đặc bi&#x
EA;̣t tr&#x
EA;n vai nàng ta có v&#x
EA;́t bớt như hoa trà n&#x
EA;n Hoàng Du sau khi đón nàng ta v&#x
EA;̀ thì li&#x
EA;̀n ban Bạch Trà Vi&#x
EA;̣n, phong làm phu nh&#x
E2;n nhưng kì lạ là nàng ta cả 3 năm theo Hoàng Du &#x
E2;n sủng như th&#x
EA;́ nhưng chưa được thị t&#x
E2;̉m.

- Bái ki&#x
EA;́n Đại vương.

Ngự phu nh&#x
E2;n từ tr&#x
EA;n giường kh&#x
F4;̉ sở ng&#x
F4;̀i d&#x
E2;̣y, ho vài ti&#x
EA;́ng.

- Nàng cứ ng&#x
F4;̀i tr&#x
EA;n giường đi. Kh&#x
F4;ng c&#x
E2;̀n hành l&#x
EA;̃.

- Đại vương nửa đ&#x
EA;m đ&#x
EA;́n tìm th&#x
E2;̀n thi&#x
EA;́p là vì sao?

- Ta có chút nhớ nàng.

Ngự phu nh&#x
E2;n đang đưa vạt áo che mặt ho nhẹ vài ti&#x
EA;́ng, nghe lời này của Hoàng Du mà sửng sờ, ngước mặt l&#x
EA;n nhìn.

- Đại vương th&#x
E2;̣t bi&#x
EA;́t nói đùa.

- Ta kh&#x
F4;ng đùa. Lời ta nói là th&#x
E2;̣t t&#x
E2;m.

Hoàng Du đứng l&#x
EA;n, ti&#x
EA;́n đ&#x
EA;́n b&#x
EA;n giường, ng&#x
F4;̀i cạnh Ngự Nhi&#x
EA;n.

- Nàng theo ta bao năm. Ta ban đ&#x
E2;̀u &#x
E2;́n tượng là sự th&#x
F4;ng minh đ&#x
F4;́i đáp của nàng khi đ&#x
EA;́n thăm phủ cha nàng. Sau đó là vì tài ngh&#x
EA;̣ đàn ca của nàng mà đưa nàng v&#x
EA;̀ h&#x
E2;̣u cung. Nhưng ta cảm giác, nàng vào h&#x
E2;̣u cung này như chim trong l&#x
F4;̀ng mà đau &#x
F4;́m tri&#x
EA;̀n mi&#x
EA;n.

- Đại vương, người đừng nói v&#x
E2;̣y. Được Đại vương &#x
E2;n sủng là h&#x
F4;̀ng phúc của th&#x
E2;̀n thi&#x
EA;́p. Có trách là trách ph&#x
E2;̣n thi&#x
EA;́p mỏng, kh&#x
F4;ng th&#x
EA;̉ thụ hưởng &#x
E2;n trạch này.

Hoàng Du mĩm cười. Đ&#x
E2;̉y vai Ngự phu nh&#x
E2;n &#x
F4;m vào lòng, nhẹ nhàng vén tóc nàng ta ra sau tai. Ngự Nhi&#x
EA;n vì hành đ&#x
F4;̣ng ngọt ngào này mà m&#x
E2;́t cảnh giác, kh&#x
F4;ng phát hi&#x
EA;̣n ra nam nh&#x
E2;n &#x
F4;m mình vào lòng đ&#x
F4;i mắt như rực lửa nhìn vào vành tai tr&#x
F4;́ng trải m&#x
E2;́t đi m&#x
F4;̣t chi&#x
EA;́c hoa tai.

Hoàng Du đ&#x
E2;̉y nhẹ nàng ta ng&#x
F4;̀i d&#x
E2;̣y. Nở nụ cười có ph&#x
E2;̀n gượng ép, vu&#x
F4;́t nhẹ tóc b&#x
EA;n tai còn lại.

Phát hi&#x
EA;̣n ra rằng, b&#x
EA;n tai này cũng kh&#x
F4;ng đeo hoa tai.

Hoàng Du cười th&#x
E2;̀m.

Quả nhi&#x
EA;n là ái phi của Hoàng Du. Th&#x
F4;ng minh quá đ&#x
F4;̃i, th&#x
E2;̣m chí nàng ta có khi bi&#x
EA;́t trước Hoàng Du ghé qua kh&#x
F4;ng chừng.

- Th&#x
F4;i, nàng nghỉ sớm. Ta v&#x
EA;̀ Ngự thư phòng. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đ&#x
EA;m lạnh r&#x
F4;̀i.

- Th&#x
E2;̀n thi&#x
EA;́p đã rõ. Cung ti&#x
EA;̃n Đại vương.

Hoàng Du g&#x
E2;̣t đ&#x
E2;̀u, ti&#x
EA;́n thẳng ra cửa. Ngự Nhi&#x
EA;n b&#x
E2;́y giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

May là bản th&#x
E2;n bi&#x
EA;́t suy tính. V&#x
EA;̀ đ&#x
EA;́n phòng phát hi&#x
EA;̣n ra m&#x
E2;́t chi&#x
EA;́c hoa tai li&#x
EA;̀n tháo cả chi&#x
EA;́c tê ra. Nhưng mà "kim vào bọc cũng có ngày lòi ra."

Kh&#x
F4;ng được.

- Cát Cát, Cát Cát.

- Dạ, có n&#x
F4; tỳ.

- Mau đem chi&#x
EA;́c khuy&#x
EA;n này, cùng lá thư này, cả l&#x
EA;̣nh bài của ta, đi ra cửa phía Nam, vào vào thành đặt m&#x
F4;̣t chi&#x
EA;́c hoa tai y như v&#x
E2;̣y. 1 ngày phải làm đến xong.

- N&#x
F4; tỳ đã rõ. N&#x
F4; tỳ đi ngay.

Khi bóng Ti&#x
EA;̉u Cát đi khu&#x
E2;́t r&#x
F4;̀i, Ngự Nhi&#x
EA;n mới an t&#x
E2;m mà nằm xu&#x
F4;́ng giường.

Khi nào mà chưa có đủ m&#x
F4;̣t đ&#x
F4;i khuy&#x
EA;n tai thì khi đó v&#x
E2;̃n chưa an toàn.

"Cạch". Từ cửa s&#x
F4;̉ phát ra ti&#x
EA;́ng đ&#x
F4;̣ng.

- Đại Ung, chàng chưa đi sao?

- Ta sợ hắn bi&#x
EA;́t chuy&#x
EA;̣n sẽ làm hại đ&#x
EA;́n nàng.

- Hắn ta chưa bi&#x
EA;́t, chỉ là đang nghi ngờ th&#x
F4;i. Nhưng th&#x
E2;̣t lạ. Chỉ là m&#x
F4;̣t n&#x
F4; tỳ, hắn ta b&#x
E2;̣n t&#x
E2;m làm gì?

- Ta kh&#x
F4;ng bi&#x
EA;́t. Nhưng mà ti&#x
EA;̉u nha đ&#x
E2;̀u đó là người h&#x
E2;̀u b&#x
EA;n cạnh hắn sao?

- Kh&#x
F4;ng phải. Hình như là người h&#x
E2;̀u của người đó.

- Người đó?

Mắt Ngự phu nh&#x
E2;n như sáng l&#x
EA;n. Nhớ ra đi&#x
EA;̀u gì đó.

- Là vị c&#x
F4;ng tử ở Ngự thư phòng của Hoàng Du. Vị nam nh&#x
E2;n bạch y.

- V&#x
E2;̣y à. Khi&#x
EA;́n hắn b&#x
E2;̣n t&#x
E2;m th&#x
EA;́ thì quả nhi&#x
EA;n kh&#x
F4;ng phải người bình thường. Ta sẽ đi dò thám v&#x
EA;̀ người đó. Còn v&#x
EA;̀ chi&#x
EA;́c hoa tai. Nàng n&#x
EA;n c&#x
E2;̉n trọng.

- Thi&#x
EA;́p bi&#x
EA;́t r&#x
F4;̀i. Chàng đi mau đi.

- Ta đi đ&#x
E2;y. Bảo trọng.

Cửa s&#x
F4;̉ đóng lại. Ngự phu nh&#x
E2;n ng&#x
F4;̀i xu&#x
F4;́ng gh&#x
EA;́. Mơ h&#x
F4;̀ nhớ lại khu&#x
F4;n mặt vị nam giới nh&#x
E2;n &#x
E2;́y.

Khu&#x
F4;n mặt nhỏ, đ&#x
F4;i m&#x
F4;i đỏ, mái tóc đen dài, bạch y trắng mu&#x
F4;́t.

Mỹ nam giới trong thi&#x
EA;n hạ kh&#x
F4;ng thi&#x
EA;́u, nhưng sao người này lại có mị lực đ&#x
EA;́n th&#x
EA;́.~~~~~~~~~~Hoàng Du trở v&#x
EA;̀ Ngự thư phòng thì Ngụy Ch&#x
E2;u đã ngủ. Hắn ta ng&#x
F4;̀i trước ngọn đèn mà v&#x
E2;n v&#x
EA; chi&#x
EA;́c hoa tai.

Ngự Nhi&#x
EA;n, hoa tai này là tr&#x
E2;̃m tặng nàng ngày nàng nh&#x
E2;̣p cung.

Hoa tai ngọc trai, cả nh&#x
E2;n gian này khó tìm được m&#x
F4;̣t cặp thứ nhì như v&#x
E2;̣y.

Su&#x
F4;́t nhi&#x
EA;̀u năm nàng lu&#x
F4;n với tr&#x
EA;n người. Ta chưa từng th&#x
E2;́y nàng tháo ra. V&#x
E2;̣y sao h&#x
F4;m nay lại.....

Hoàng Du lắc đ&#x
E2;̀u, mang lại chi&#x
EA;́c khuy&#x
EA;n tai vào chi&#x
EA;́c h&#x
F4;̣p r&#x
F4;̀i cố y phục nằm l&#x
EA;n giường mà trằn trọc suy tư.

Là bởi ta quá b&#x
E2;̣n r&#x
F4;̣n tri&#x
EA;̀u chính kh&#x
F4;ng đ&#x
EA;̉ t&#x
E2;m h&#x
E2;̣u cung.

Hay là h&#x
E2;̣u cung của ta quá th&#x
E2;m s&#x
E2;u, nguy hi&#x
EA;̉m mà ta kh&#x
F4;ng hi&#x
EA;̉u h&#x
EA;́t được.

Nữ nh&#x
E2;n kh&#x
F4;ng có t&#x
E2;m cơ thì khó s&#x
F4;́ng.

Nữ nh&#x
E2;n quá nhi&#x
EA;̀u t&#x
E2;m cơ lại là họa.

Hoàng Du thở dài, sẽ luân phiên người nhìn người nằm b&#x
EA;n cạnh.

Hắn vu&#x
F4;́t lọn tóc trước mặt y.

"Ngụy Ch&#x
E2;u, ta kh&#x
F4;ng phải là kh&#x
F4;ng tin ngươi. Ta nh&#x
E2;́t mực tin tưởng ngươi. Ngươi mu&#x
F4;́n báo thù đến Ti&#x
EA;̉u Ngư. Ta đ&#x
F4;̀ng ý. Nhưng kh&#x
F4;ng phải là b&#x
E2;y giờ. Cái quan tiền trọng b&#x
E2;y giờ là bảo v&#x
EA;̣ ngươi. Di&#x
EA;̣t trừ cả n&#x
F4;̣i gián trong hoàng cung này. Có như v&#x
E2;̣y ta với ngươi mới có th&#x
EA;̉ bình an mà b&#x
EA;n nhau. Hãy đợi ta."

Dứt c&#x
E2;u, hắn h&#x
F4;n nhẹ l&#x
EA;n trán y r&#x
F4;̀i nặng nhọc nhắm đ&#x
F4;i mắt mà chìm vào gi&#x
E2;́c ngủ.

Truyện đam mỹ trọng sinh là thể nhiều loại nhân vật thiết yếu có cơ hội một đợt tiếp nhữa sống lại sau thời điểm kiếp sống trước tiên của nhân vật thiết yếu bị hãm hại, chịu đựng tủi nhục, nhức khổ, đặc biệt là về tình cảm.

Trọng sinh trở lại thời thừa khứ, có tác dụng lại cuộc đời, kiếm tìm đến cuộc sống đời thường an yên với một tín đồ thật lòng thương yêu mình. Hãy thuộc duhocsimco.edu.vn Comics tìm hiểu Top đôi mươi truyện đam mỹ trọng sinh hay với khá nhiều tình tiết đặc sắc mà các bạn hủ nàng nhất định đề xuất đọc!


1. Chú Mèo Thượng Tiên Của Ta – Qiange

Tác giả: Qiange & Jinhebieyan
Tình trạng: hoàn (Đã Full)Đánh giá: 4/5

Đường đường là 1 trong những Thượng tiên, con trai của dần dần Hổ Thần quan lại lại không giữ nổi hình bạn chỉ do pháp lực bị phong ấn, sức khỏe thiên tiên giờ chỉ từ thuộc hàng võ trả bình thường. Quý Như Thần tưởng chừng chuẩn bị đầy đủ mang lại chuyến kế hoạch kiếp, vừa xuống đến phàm trần vẫn bắt ngay lập tức tín hiệu bạn ứng kiếp gặp gỡ nguy hiểm, thân thể lập cập xuất thủ trợ giúp nhưng lại không lường được pháp lực đổi thay mất, thay đổi lại bằng hình dáng một con mèo mũi nhọn tiên phong đao kiếm.

Như vậy, Quý Như Thần đã gặp gỡ gỡ Hàn Tinh Diệc – bạn ứng kiếp của mình, cũng là 1 trong kẻ sở hữu tướng mạo xuất chúng, võ công cao vút nhưng ẩn dấu sau gương mặt đạo mạo đó chính là một thân cuồng mao.

*
Quý Như Thần và Hàn Tinh Diệc trong Chú Mèo Thượng Tiên Của Ta

Ngày đầu tỉnh giấc lại, tiểu miêu Thần Thần bị Hàn Tinh Diệc sờ soạng trêu chọc nhưng không tồn tại cách nào phòng cự. Tối đến Hàn Tinh Diệc phát hiện chân thân của Quý Như Thần, cốt là mèo tiên, từ bỏ đó cuộc sống của Thượng tiên linh cảm khắp vùng giang hồ cùng fan ứng kiếp, giải thuật tất thảy đông đảo điều kỳ lạ.

Tình huyết trong truyện đam mỹ trọng sinh công sủng thụnày được miêu tả hài hước xen lẫn trong những số đó là những bí hiểm sâu xa và nhiều điều huyền huyễn. Hãy quan sát và theo dõi xem truyện đam mỹ trọng sinh “Chú Mèo Thượng Tiên Của Ta” để xem Quý Như Thần có thành công xuất sắc đứng vào sản phẩm ngũ tiên như mong đợi cùng mối nhân duyên có được buộc định trọn kiếp cùng nhau hay là không nhé!

Một số cảm giác của độc giả: Thuộc thể các loại đam mỹ cổ trang, những tình tiết gây cười cợt giữa cặp đôi mèo cùng kẻ cuồng mèo. Phim không có quá những tình cảnh ngược, các cụ thể kết nối cũng tức tốc mạch, dễ nắm bắt nên rất phù hợp với những bạn thích đọc truyện hài hài nha.

2. Sống Sót– Quỷ Sửu

Tác giả: Quỷ Sửu
Thể loại:BL,Trọng sinh
Tình trạng: trả (Đã Full)Đánh giá: 4/5

Sinh mệnh gồm dài có ngắn, nhiều lúc cũng hoàn toàn có thể chỉ vì tai nạn bất thần mà tước đoạt đoạt tính mạng con người của một người. Hắn – è cổ Khải Minh – một đời sống vay quanh phần nhiều điều hà khắc, cảm xúc thế giới thật tàn nhẫn nhưng lúc ở trong tâm lý một vong linh trôi dạt bồng bềnh sau tai nạn, hắn chú ý thấy fan kia do hắn nhặt xác, vày hắn khóc đến tê trọng điểm liệt phế.

Nhìn thấy bạn đó, thân phụ nuôi của hắn – mạnh Khung dịu dàng hôn lên phương diện mình, trước đến giờ điều gần gũi như vậy không còn xảy ra. Thời khắc cuối cùng, hắn đang hiểu được cảm tình của đối phương.

*
Bộ truyện sinh tồn của Quý Sửu

Một lần tiếp nữa Trần Khải Minh sống lại năm 10 tuổi, nhưng đầy đủ chuyện đang khác, biết được tình cảm trái luân thường đạo lý của phụ vương nuôi, hắn đang lựa chọn lãnh đạm hay tiếp nhận? Câu vấn đáp trong truyện đam mỹ trọng sinh “Sống sót” của tác giả Quỷ Sửu chắc chắn rằng sẽ cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc.

Một số cảm nhận của độc giả: Xây dựng tính phương pháp nhân vật không đủ độ sâu nên thiết, tạo cho mình cảm hứng sự yêu nhau của các nhân vật chưa đủ sâu. Truyện ko ngược nhưng có tương đối nhiều tình tiết ảm đạm nên mọi fan nên đọc review trước khi phát âm cả bộ.

3. Chú Ái Tinh Không – mang Vũ lặng Dạ

Tác giả: mặc Vũ yên Dạ
Tình trạng: trả (Đã Full)Đánh giá: 4.5/5

Khác với form cảnh hiện đại hay cổ trang, Chú Ái Tinh Không của mang Vũ yên ổn Dạ là truyện đam mỹ trọng sinh sủngthể loại sắc sảo với toàn cảnh chiến tranh cùng cả nhị nhân vật chủ yếu đều trọng sinh trở về quá khứ.

Chung Thịnh – phó quan dưới trướng thiếu hụt tướng Ariel, tình cảm cất che suốt bao năm mọi được hắn giấu bí mật tận đáy lòng. Giây phút hắn ăn năn hận vì đã không sớm trung thực với trái tim cũng chính là thời khắc fan kia và chính hắn vày quỷ kế của Elenna – vị hôn thê của bạn hắn yêu hãm sợ hãi mất đi tính mạng.

Trọng sinh về năm 18 tuổi, phổ biến Thịnh hối hả thi vào ngôi trường quân đội Đệ duy nhất liên bang nhằm được gặp mặt lại Ariel lần nữa, ở bên cạnh hắn cùng với thân phân bàn sinh hoạt nhưng ánh mắt Ariel chú ý hắn làm bình thường Thịnh cảm giác có gì đấy bất thường.

*
Phác họa Chu Thịnh và Ariel vào Chú Ái Tinh Không

Đây là bộ truyện đam mỹ trọng sinh cường cường kết hợp các tình tiết gây cấn, miêu tả quá trình công thụ phấn đấu trở nên mạnh mẽ để đánh giá được sự chăm chú của đối phương.

Một số cảm giác của độc giả: Bộ này nội dung ổn, khai thác nhiều về cơ giáp, kungfu nên có tương đối nhiều tình huyết hấp dẫn. Nhân vật được thiết kế theo phong cách tính cách mạnh bạo nhưng miêu tả cảm xúc cực kỳ tinh tế, kết thúc khoát.

4. Trọng Sinh Thành Liệp Báo – Lại trường đoản cú Viễn Phương

Tác giả: Lại tự Viễn Phương
Thể loại:Đam mỹ,Dị giới, Xuyên không
Tình trạng: hoàn (Đã Full)Đánh giá: 4.6/5

Truyện đam mỹ trọng sinh mạt thếTrọng Sinh Thành Liệp Báo như tên gọi, nhân vật chính là La Kiều, một lần nữa sống lại vào lốt động vật hoang dã là liệp báo tiến hóa bên trên tinh mong Lạc Tát.

Đã quen sinh sống trong thế kỷ 21, đùng một phát phải ban đầu cuộc sống hoang dã ở vùng thảo nguyên, chưa kể còn đề nghị nuôi 2 con báo con mất đi tuy vậy thân. La Kiều buộc phải học tập bí quyết săn mồi như vương giả, né thoát nguy nan từ các loại đụng vật man rợ khác, đảm bảo tiểu liệp báo và bị hoa báo chơi giỡn.

*
Hình dạng liệp báo hóa thân

Cốt truyện rực rỡ xoay quanh nhân loại động vật, các tập tính săn mồi của báo được diễn tả rõ ràng góp truyện đam mỹ trọng sinh thú văn này tuyệt đối hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Một số cảm nhận của độc giả: Tác giả bao gồm lối suy xét rất tài tình, hành văn thạo điêu luyện, vẽ ra một trái đất động đồ trên đại thảo nguyên trước mắt chúng ta. Câu chữ truyện khá mớ lạ và độc đáo so với thị trường truyện trọng sinh, mọi bạn nên phát âm thử.

5. Ma Đạo Tổ Sư – Mặc hương thơm Đồng Khứu

Tác giả: Mặc hương thơm Đồng Khứu
Thể loại:Đam mỹ,Dị giới, Tiên hiệp, Cổ đại, Trọng sinh
Tình trạng: hoàn (Đã Full)Đánh giá: 4.5/5

Ngụy Vô tiện một đời oanh oanh liệt liệt, nhưng cho cuối đời thanh danh bị hủy hoại, tín đồ đời phỉ báng, thân nhân ghét bỏ, còn bị tiêu diệt không toàn thay. Nối liền với cái tên Di Lăng Lão Tổ, fan đời coi thường miệt hắn, cũng e ngại hắn, dù đã bị tiêu diệt vẫn bày trận không cho hồn phách hắn có cơ hội sống lại.

Xem thêm: Cấu Hình Call Of Duty Ghost S, Đến Lượt Call Of Duty: Ghosts Đòi Cấu Hình Khủng

Nhưng fan tính không bởi trời tính, Ngụy Vô nhân thể vậy nhưng mà được người dùng cấm thuật hiến xác nhằm hắn trở về, báo thù những kẻ đã biết thành ức hiếp cho phát điên. Kiếp này hắn ẩn nấp tung tích, sau sự trợ giúp của Lam Vong Cơ lang bạt mọi giang hồ, phá những kỳ án, tìm ra thủ mưu sau toàn bộ những bi kịch kiếp trước nhưng hắn đã nhận phải.

Bộ truyện đam mỹ trọng sinh công ty côngMa Đạo Tổ Sư là 1 tác phẩm bom tấn của tác giả Mặc mùi hương Đồng Khứu, với tương đối nhiều tình tiết sâu sắc, tất cả chút cay đắng lại sở hữu chút ngọt ngào giữa các nhân vật.

*
Poster Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trùng phùng

Một số cảm giác của độc giả: Bộ truyện này hay tại vị trí tác giả thiết kế tính giải pháp mỗi nhân vật cũng khá khác biệt, cảm nhận biết nhiều thông điệp ý nghĩa. Mặc dù nhiên, cỗ truyện được trao xét là ‘đầu voi đuôi chuột’ vì khởi đầu khá rực rỡ nhưng kết truyện lại đẩy quá cấp tốc làm bạn đọc hụt hẫng.

6. Trọng Sinh bỏ ra Đại Giới – Dạ Đích

Tác giả: Dạ Đích
Thể loại:Đam mỹ,Hiện đại, Trọng sinh
Tình trạng: hoàn (Đã Full)Đánh giá: 4.6/5

Cảnh ngộ của sơn Nham – nhân đồ gia dụng thụ chính trong cỗ truyện đam mỹ trọng sinh này có kiếp trước vô cùng thể thảm: mái ấm gia đình tan vỡ, tình nhân rời bỏ, đến bị tiêu diệt vẫn không tồn tại người nhặt xác mang đến nỗi ruồi bọ bu kín thi thể rộng 15 ngày bắt đầu có bạn phát hiện.

Trọng sinh về kiếp này, hắn đã nhìn rõ sự hung ác của gia đình, người mẹ đi tái giá, phụ vương chỉ thân thiện vợ con mới. Bù lại, sơn Nham đã nhận ra tình cảm dạt dào từ bỏ Lương Khuê. Trước kia, Lương Khuê luôn lặng lẽ bên cạnh hắn. Tuy thế kiếp này, bên cạnh đó thấy được bi kịch của đánh Nham đời trước, Lương Khuê đã kiên định và khỏe khoắn hơn với tình yêu của mình. Một câu chuyện nhẹ nhàng gồm chút huyền huyễn sẽ mang người hâm mộ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong tình thân của song nhân thiết bị chính.

*
Đại viên mãn bộ truyện Trọng Sinh đưa ra Đại Giới

Một số cảm thấy của độc giả: Bản thân mẩu chuyện cực tất cả sức hút, lối hành văn trôi chảy, các cốt truyện tâm lý xung khắc họa tốt. Bạn sẽ bị cuốn hút vào mẩu truyện tình lãng mạn ngay từ phần đa chương truyện đầu tiên.

7. Chức Nghiệp vậy Thân – Thuỷ Thiên Thừa

Tác giả: Thuỷ Thiên Thừa
Thể loại:Đam mỹ, Trọng sinh
Tình trạng: trả (Đã Full)Đánh giá: 4.5/5

Thế thân là đam mỹ trọng sinh tiến bộ chủ thụ kể về các bước của Chu Tường, điện thoại tư vấn đúng rộng là diễn viên đóng thế. Cùng với tính bí quyết phóng khoáng, Chu Tường biết rõ bạn dạng thân thích phái nam và đã phát sinh tình cảm khi chạm chán gỡ Yến Minh Tu.

Cả hai bước vào 1 mối quan hệ trong mơ. Ráng nhưng, mỗi lần gặp mặt nhau, Yến Minh Tu chỉ mong nhìn tấm lưng của Chu Tường. Cho tới sau này Chu Tường mới biết, bản thân chẳng qua chỉ là nuốm thân cho tình cảm ngang trái của Yến Minh Tu cùng với anh rể Uông Vũ Đông vì bóng sống lưng tương đồng.

Chết một đợt vì bửa từ vách núi, Chu Tường may mắn trọng sinh, lần này, hắn tận lực cách xa rất nhiều điều tương quan đến im Minh Tu. Tuy thế đâu nào ngờ rằng, hắn lại đổi mới thế thân cho thiết yếu Chu Tường kiếp trước.

Vòng lặp cùng tình yêu thăng trầm, tất cả tổn thương, có ngọt bùi, gồm ân hận cũng có thể có niềm vui. Liệu rằng cảm xúc của cặp đôi bạn trẻ Chu Tường – Yến Minh Tu trong truyện đam mỹ trọng sinh Chức Nghiệp rứa Thân bao gồm được kết thúc viên mãn? Hãy theo dõi xem nào!

*
Phác họa yên Minh Tu, Chu Tường vào Chức Nghiệp nạm Thân

Một số cảm nhận của độc giả: Chức nghiệp chũm thân tiến hành logic, tình tiết nhanh, dứt khoát, không vòng vèo. đường nhân vật bao gồm và phụ phân bố khá đều, đến nam bội phản diện cũng đều có đất diễn tương đối đầy đủ, làm cho trọn vẹn vai của mình.

8. Thê Vi Thượng – Lục Dã Thiên Hạc

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Thể loại:Đam mỹ, Cổ đại
Tình trạng: trả (Đã Full)Đánh giá: 4/5

Sủng thiếp khử thê, vạn quân truy làm thịt là phần đông thứ cơ mà Cảnh Thiều trải qua, đến cuối cùng của một kiếp hắn mới nhận ra người luôn yêu hắn, cạnh bên hắn, bởi hắn hy sinh tất cả chỉ gồm Quân Thanh.

Có lẽ vì chưng câu nói: “Ta ko buông ngươi ra, thì sẽ thế được góc áo ngươi trên ước Nại Hà…” hoặc đơn giản vì duyên phận chưa ngừng mà hắn trọng sinh về đêm tân hôn, Cảnh Thiều ban đầu công cuộc sủng thê tận trời, thành thật thà thật làm cho một trung khuyển công ở bên cạnh Quân Thanh.

Thê Vi Thượng – bộ truyện đam mỹ trọng sinh báo thùấm áp, ngọt ngào, tình cảm biểu lộ qua từng bối cảnh mà Cảnh Thiều kéo gần quan hệ với Quân Thanh.

*
Cảnh tượng sủng thiếp diệt thê vào Thê Vi Thượng

Một số cảm giác của độc giả: Truyện khá hài, nội dung tác giả đầu tư chi tiêu không ít, có tranh đấu, gồm lập mưu tính kế, văn thơ tục ngữ… chưa tới mức giật gân cù cuồng mà lại đọc ko thấy chán, căn bạn dạng vì có tương đối nhiều yếu tố vui nhộn đan xen.

9. Yêu Tôi Xin Hãy Nói – Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Tác giả: Thất Nguyệt Thịnh Hạ
Thể loại:Đam mỹ, Cổ đại
Tình trạng: hoàn (Đã Full)Đánh giá: 3.9/5

Tình yêu bắt nguồn từ 2 trái tim hướng đến nhau, nhưng đôi lúc nó chỉ đi xuất phát điểm từ một phía và không một ai có nhiệm vụ đợi chờ trả lời từ ngẫu nhiên ai. Nếu người khác vẫn cho thời cơ thì chúng ta phải rứa lấy chúng, thành công hay thua đều đề nghị thử bắt đầu biết.

Nhưng Tưởng Thanh Dung chỉ thốt được câu nói “Tôi đam mê cậu” vào khoảnh khắc bạn kia sẵn sàng kết hôn, như 1 trò nghịch mông lung, những thứ hồ hết đã muộn!

Sau khi được tín đồ hắn yêu bộ quà tặng kèm theo cho đạo lý khi thương ai phải dũng cảm nói lên để người ta đọc được trọng tâm ý của mình, hắn lại không may chết vì điện giật. Hắn trọng sinh về lần nữa, mạnh dạn gặp gỡ gỡ người kia, phân bua tâm tư của bản thân mình sửa chữa sai trái trước kia. Cuộc đời không ai biết trước được điều gì, bắt buộc nếu yêu xin hãy nói!

*
Nếu sẽ yêu, xin hãy tâm sự để chúng ta hiểu nhau hơn

Một số cảm thấy của độc giả: Truyện thuộc thể loại tx thanh xuân vườn trường với nhiều tình tiết trong sáng, đáng yêu và dễ thương nhưng cũng đan xen vào cụ thể buồn dịp Thanh Dung chưa dám thanh minh tình cảm sinh sống kiếp trước, tuy nhiên cách biểu đạt và những tình huyết truyện chưa hấp dẫn lắm

10. Sinh sống Lại Chỉ Để yêu thương Em Lần Nữa – độc nhất vô nhị Cá đái Bình Cái

Tác giả: độc nhất vô nhị Cá đái Bình Cái
Thể loại:Đam mỹ, Trọng sinh
Tình trạng: trả (Đã Full)Đánh giá: 4/5

Vương Đại Hổ bị người bọn bà điên đâm hèn dao vào tim, tử vong tức thì tại. Đó là trước tiên hắn thấy cậu rơi lệ, khóc đau khổ vì sự ra đi của hắn.

Có lẽ tình yêu đậm sâu khiến cho hắn không im lòng, lơ lửng ở trạng thái linh hồn, hắn theo gần cạnh cậu từng ngày. Nhìn cậu thức trắng đêm, hotline tên hắn, quan sát cậu bệnh tới mức phải phẫu thuật tuy thế lại trốn đi và nhìn cậu từ tay sử dụng tín vật của họ tự cạnh bên trước bia chiêu tập của hắn. Cậu stress vì thiếu tính hắn, còn hắn buồn bã vì không bảo đảm an toàn được mang lại cậu.

*
Được ban đầu một đợt nữa vẫn chỉ yêu thương em

Nhưng ông trời đã mang lại Vương Đại Hổ cơ hội mới, trọng sinh về thuở nhỏ, một đời này hắn quyết tâm yêu chiều cậu hơn lúc nào hết. Bộ truyện đam mỹ trọng sinh của tác giả Nhất Cá Tiêu Bình chiếc xoay xung quanh Vương Đại Hổ và Thanh Nhiên với tình thương bất diệt.

Một số cảm giác của độc giả: Đọc truyện nhằm cảm thấy quan hệ giữa con fan với con bạn là buộc phải nhau đầy đủ lúc cực nhọc khăn. Tình tiết truyện domain authority diết diễn đạt chân thật gần như phân đoạn nhức lòng lúc chia ly và hạnh phúc khi trọng sinh.

11. Loàn Tần – Kim Linh Tử

Tác giả: Kim Linh Tử
Thể loại:Đam mỹ, Trọng sinh, Xuyên không, Cổ đại
Tình trạng: hoàn (Đã Full)Đánh giá: 4.6/5

Một vị hoàng đế Tần Thủy Hoàng – Doanh chủ yếu được trọng sinh lại thời thơ ấu, một giới trẻ thời hiện đại bị người yêu phản bội xuyên vào Doanh siêu nhân anh hùng – tức cha của Tần Thủy Hoàng.

Tần Tử Sở vừa xuyên thẳng qua đã nhận thấy tin sốc đề xuất làm phụ vương của Doanh Chính, biết trước lịch sử hào hùng rằng đứa nhỏ xíu Doanh chủ yếu này tài năng năng với sẽ làm vua cần Tần Tử Sở bắt đầu quá trình tìm đến nước Tần, một lòng con gà trống nuôi con.

*
Người biết trước kế hoạch sử, người tài giỏi thao lượt thuộc năm duy trì giang sơn

Bất ngờ là Doanh bao gồm trọng sinh nên cảm thấy cực nhọc hiểu trước thái độ chuyển đổi xoành xoạch của người phụ thân này. Cả hai cùng trải qua trăm ngàn phong cách cung đấu, giành lại tổ quốc thì Tần Tử Sở cùng Doanh thiết yếu có màn cảm tình mãnh liệt. Truyện đam mỹ trọng sinh Loạn Tần của Kim Linh Tử mang ý nghĩa của lịch sử vẻ vang và xuyên không làm cho nét rất dị mà hợp lý trong bộ truyện này.

Một số cảm nhận của độc giả: Truyện khá hấp dẫn, nhiều thủ đoạn kiểu cung đấu, tình cảm và ngọt ngào nhưng khoảng cuối mới như mật đường, đoạn đầu phần lớn là về giành giật thiên hạ.

12. Cạnh Kiếm đưa ra Phong – Tiêu Đường Đông Qua

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua
Thể loại: Đam mỹ, hiện tại đại, trọng sinh
Tình trạng: FullĐánh giá: 4/5

Bộ truyện luân chuyển quanh tình cảm của nhị tuyển thủ danh tiếng – Lâm Dật Phi cùng Christopher. Hài bạn đều góp khía cạnh trong list những tìm đạo xuất nhan sắc trên thế giới.

*
Hai nhân đồ vật chính được nhiều fan nữ yêu thích

Cho cho một ngày, khi Lâm Dật Phi cuối cùng cũng đã cảm nhận được tình cảm solo phương của đối phương. Nhưng thật sự vẫn quá muộn màng. Christopher đã tắt hơi sau vụ tai nạn đáng tiếc bất ngờ. Vào cuộc tranh chấp của mái ấm gia đình bạn mình, Lâm Dật Phi cũng không may trúng đạn. Một mối tình chất chứa các dang dở và tiếc nuối sẽ đi về đâu?

Một số cảm nhận của độc giả: Truyện siêu hay, từ tính phương pháp nhân thứ tới cốt truyện. Cảm hứng nhân vật cũng được chú trọng. Truyện nằm trong thể loại hiện đại, viết về hai kẻ địch của nhau nên có nhiều phân cảnh đối đầu nhưng này cũng là phần lớn phân cảnh dễ thương và đáng yêu của truyện.

13. Thoại hồ nước – Phù phú quý Ly

Tác giả: Phù giàu có Ly
Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh
Tình trạng: FullĐánh giá: 4/5

Cái tên tiếp theo mà duhocsimco.edu.vn ý muốn gợi ý cho chính mình đọc là Thoại Hồ. Truyện kể về tình yêu đầy giông bão thân hai nhân vật thiết yếu Hồ vương vãi Bạch Lê và Du Thanh. Trong một lượt được Du Thanh góp đỡ, Bạch Lê đã đề xuất đem lòng yêu anh. Cơ mà thật không may, đối phương từ thọ đã gồm hôn ước với những người khác.

*
Các nhân vật dụng được phác họa cuốn hút

Kiên định với cảm tình của mình, Bạch Lê kiên nhẫn chờ Du Thanh chuyển kiếp để có một mở đầu mới. Liệu hầu hết chuyện tất cả an bài như planer hay không? thuộc đón đọc cỗ truyện này để biết được kết viên nhé!

Một số cảm giác của độc giả: Bộ này cực kỳ hấp dẫn vì bao gồm cả ngọt, có cả ngược, bao gồm cả hầu như rào cản và thách thức mà công thụ yêu cầu trải qua để mang đến với nhau. Đa phần tình tiết sẽ tương đối buồn lúc thụ phải quyết tử cả 9 mẫu đuôi của bản thân để search công, nhưng ở đầu cuối kết truyện vẫn luôn là HE, mọi fan nên phát âm thử.

14. Trọng Sinh đưa ra Khả Dĩ siêu phàm – Tựu Tương

Tác giả: Tựu Tương
Tình trạng: Đang được editĐánh giá: 4.7/5

Bách Dĩ Phàm đã làm qua nhì kiếp tín đồ để tra cứu lại phần đông gì đang đánh mất. Ở kiếp trước, cậu đề nghị sống thời buổi này qua tháng khác một bí quyết tạm bợ. Gồm có thứ tưởng chừng trong vòng với tuy vậy rồi đột nhiên chốc lại tan tành khói mây.

*
Truyện hay giành cho các hủ nữ

Bi kịch xảy cho đến khi anh với Tạ Tuế Thần ôm đồm nhau kịch liệt. Mối tình đầu bị bệnh, Tạ Tuế Thần đã quyết định bay quý phái Mỹ thăm hỏi. Tuy bản thân vô cùng tức tối và giận dữ nhưng anh vẫn ko hề biểu thị ra bên ngoài.

Một số cảm nhận của độc giả: Truyện với lối hành văn trôi chảy, ngữ điệu hài hước, văn bản phong phú, sinh động, tình tiết tất cả mở có thắt. Mô tả cuộc đời học sinh chân thực, hoàn toàn có thể gợi cho bạn nhớ lại thời học sinh của mình. Nhân đồ gia dụng tuy những nhưng đều được chú ý.

15. Phái Diễn Xuất – Thụy Mang

Tác giả: Thụy Mang
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, Trọng sinh
Tình trạng: FullĐánh giá: 4/5

Tác phẩm sẽ vén màn những góc khuất của ngành giải trí. Nhân vật thiết yếu Trang Khâm là 1 trong những diễn viên sẽ qua thời hoàng kim, tuy nhiên lại như ý được trọng sinh. Anh đã thiết kế và xây dựng lại danh tiếng ở kiếp mới.

*
Nội dung xoay quanh những mẩu truyện về ngành giải trí

Vào một ngày, anh nhận ra một kịch bản phim đồng tính từng thành công vang dội mà kiếp trước vẫn từ chối. Trang Khâm đã đưa ra quyết định chớp lấy cơ hội đắt giá cơ mà kiếp trước anh đã từng bỏ lỡ.

Một số cảm giác của độc giả: Truyện về giới vui chơi khá rất được quan tâm trong trong thời điểm gần đây. Các cụ thể liền mạch, dễ hiểu nhưng không gian toàn truyện trầm buồn, nặng nề, mọi fan nên cân nặng nhắc.

16. Chước Lộc – Lục Dã Thiên Hạc

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Cổ trang
Tình trạng: trả thànhĐánh giá: 4.3/5
*
Nhân vật chủ yếu với vẻ bên ngoài lãng tử khiến bao độc giả mê đắm

Sự đặc trưng của tình tiết Chước Lộc chính là hai nhân vật chính đều được trọng sinh về vượt khứ. Thẩm lâu vốn là cố kỉnh tử vùng phía Bắc. Từ bỏ bé, võ nghệ lẫn tài trí của anh ấy đã tính năng nổi bật người. Còn nhân đồ vật Lâm Tín là bé của một vị tướng vào triều đình. Anh buộc phải chịu thiệt thòi lúc mất người mẹ và sống dựa dẫm ở bên họ Triệu.

Cả nhì tuy đông đảo cảm thích đối phương, những vẫn luôn giữ khoảng cách vì có rất nhiều hiểu lầm chưa thể gỡ bỏ. Không đều vậy, phiên bản thân Lâm Tín còn là người sẵn sàng triển khai các thủ đoạn hung ác chỉ để với lại công dụng cho thân công ty của mình.

Một số cảm nhận của độc giả: Tác giả sắp đặt tình tiết hơi logic, truyện dài nhưng không rối, thừa khứ lúc này đan xen, cách xử trí trọn vẹn rất nhiều nút thắt kiếp trước kiếp này.

17. Ngũ hành Của Ta thiếu Ngươi – Tây Tử Tự

Tác giả: Tây Tử Tự
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, Trọng sinh
Tình trạng: trả thành
Đánh giá: 4.5/5

Tác phẩm được chắp bút do Tây Tử từ bỏ – một người sáng tác đam mỹ khôn xiết nổi tiếng. Nhân vật chủ yếu Lâm Trục Thủy là bậc thầy phong thủy được nhiều người tin tưởng. Anh tất cả định mệnh vô hình dung với Chu Gia Ngư – một chàng trai rủi ro xấu bị trọng sinh vào thân thể của kẻ siêng lừa đảo.

*
Những nhân duyên định sẵn dần xích lại gần nhau hơn

Chu Gia Ngư trước đó chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Sau khi gặp tai nạn, thần kỳ cố gắng anh lại hồi phục với kiếp sống bắt đầu lần nữa. Anh ngộ ra với tâm lý cột trói. Cậu được có đến gặp gỡ Lâm Trục Thủy, một pháp môn sư có giờ đồng hồ trong giới.

Một số cảm thấy của độc giả: Giọng văn hơi hài hước, ngay cả giữa những tình huống gian nguy tính mạng, các nhân thiết bị vẫn có thể châm biếm được cần không khí vào truyện không thực sự căng thẳng, xứng đáng sợ.

18. đột Nhiên song Trọng Sinh tức thì Ngày thành thân Cùng quân thù – Lâm Tri Lạc

Tác giả: Lâm Tri Lạc
Thể loại: Đam mỹ, hiện tại đại, tuy nhiên trọng sinh, Hài hước
Tình trạng: Đang được editĐánh giá: 4/5

Cặp song nhân vật chủ yếu Trịnh bằng Khinh cùng Lâm Khiển vốn là oan gia ngõ hẹp. Dẫu vậy sau phần đông cuộc tạo gổ, cuối cùng họ vẫn dành tình cảm lẫn nhau và chọn lọc sống chung một nhà.

*
Câu chuyện thú vị giữa đôi tay đua F1 cừ khôi

Trong một đợt nói chuyện, cả hai đang bâng quơ đùa rằng ví như được con quay ngược thời gian thì sẽ không còn lạc mất nhau lâu mang lại vậy. Thật không ngờ, tiếng nói ấy lại trở nên sự thật. Họ được sinh sống lại quãng thời gian cấp 3 – thời xung khắc cao trào của những ân oán.

Một số cảm thấy của độc giả: Cũng là đam mỹ trọng sinh trực thuộc thể nhiều loại thanh xuân, nhẹ nhàng, hài hước, không có tương đối nhiều cao trào mà lại nhẹ nhàng nhưng lại không nhàm chán, xứng đáng để mọi người đọc thử.

19. Anh Đừng Có gợi cảm Tôi – Kim Linh Tử

Tác giả: Kim Linh Tử
Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Xuyên không, Cổ đại
Tình trạng: hoàn (Đã Full)Đánh giá: 4/5

Bộ truyện nhắc về Winston với Hunt – hai tay đua F1 cực kì tài năng. Ở trên đường đua tuy chúng ta luôn tuyên chiến đối đầu nhau khốc liệt nhưng cách ra ngoài, họ lại là phần đông người bạn thân thiết nhất.

Hai người chúng ta với hai đậm chất cá tính hoàn toàn trái ngược nhau. Giả dụ Hunt có dáng vóc thân thiện, nữ tính thì Winston lại trông khá bí ẩn và khó gần. Hầu hết thật ko may, Hunt đã ra đi trong một vụ tai nạn. Cho tới lúc này, Winston new phát hiện ra tình cảm đặc biệt mà mình dành cho những người bạn quá cố.

*
Nội dung lãng mạn hấp dẫn nhiều độc giả

Không lâu sau đó, vào cơ hội sinh nhật, Winston bàng hoàng phân biệt mình đang sống và làm việc ở vượt khứ 5 năm trước. Liệu trước thời cơ này, quan hệ giữa cả nhị có phát triển từ tình bạn đến tình yêu hay không.

Một số cảm nhận của độc giả: Nội dung cũng không thật mới mẻ, chủ yếu nói về giới đua xe cộ nên chắc hẳn rằng sẽ có rất nhiều người thấy không hào hứng lắm, nhưng mà được cái văn phong hào phóng dí dỏm không hề buồn chán.

20. Thất Gia – Priest

Tác giả: Priest
Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Cổ trang
Tình trạng: hoàn thànhĐánh giá: 4.6/5

Bộ truyện là phần đa tình tiết luân chuyển quanh Cảnh Bắc Uyên. Hận thù xảy cho đến khi Bạch Vô hay bắt nhầm hồn vía một người, gây ra những đọc nhầm cần yếu xóa nhòa thân Hách Liên Dực và Cảnh Bắc Uyên.

*
Bối cảnh cổ trang được khắc họa chân thực

Chỉ vì không uống canh mạnh mẽ Bà nhưng mà ở từng kiếp đầu thai, Cảnh Bắc Uyên những không thể thành hình hài con bạn một phương pháp nguyên vẹn. Cho đến tận lần gửi kiếp vật dụng bảy, lúc Bắc Uyên dần dần buông xuôi hy vọng thì Bạch Vô thường lại tìm tới và mong muốn bù đắp lại gần như lỗi lầm sống quá khứ. Hắn ta đã hỗ trợ Bắc Uyên quay trở lại quá khứ, thời vẫn cẩn trọng ở cạnh Hách Liên Dực.

Một số cảm thấy của độc giả: Truyện đọc cực kỳ cuốn, càng gọi lại lần hai, lần tía lại phát hiện tại ra bạn vừa bỏ qua điều nào đó ở lần phát âm trước. Các cụ thể xây dựng ngay tắp lự mạch, tiếp diễn tạo thành chuyện tình yêu động mang đến đau lòng.

FAQ – Những câu hỏi về truyện trọng sinh đam mỹ

Danh sách danh sách đam mỹ trả lãng mạn nhất

Chú Mèo Thượng Tiên Của Ta – Qiange,Sống Sót – Quỷ Sửu,Chú Ái Tinh không – khoác Vũ im Dạ,Trọng Sinh Thành Liệp Báo – Lại trường đoản cú Viễn Phương,Ma Đạo cha ông – Mặc hương thơm Đồng Khứu.

Danh sách đam mỹ trọng sinh cổ trang hay xứng đáng đọc

Phái Diễn Xuất – Thụy Mang,Chước Lộc – Lục Dã Thiên Hạc,Ngũ Hành Của Ta thiếu hụt Ngươi – Tây Tử Tự,Bỗng Nhiên song Trọng Sinh tức thì Ngày thành hôn Cùng kẻ thù – Lâm Tri Lạc,Anh Đừng Có quyến rũ Tôi – Kim Linh Tử,Thất Gia – Priest.

Thể loại truyện đam mỹ trọng sinh thời nay được đa số chúng ta yêu thích do tình huyết phấn đấu biến hóa cuộc đời, giúp cuộc sống thường ngày thăng hoa đến thành quả cao hơn. Tuy vậy song, mỗi cỗ truyện trong thể loại này đều phải sở hữu điểm sệt sắc riêng lẻ nên hãy tìm hiểu để nhận các điều thú vị bất ngờ bạn nhé!