Lời tựa

Trong quy trình thi đấu thân 2 lý thú thuộc bộ môn Cờ tướng có trình độ ngang nhau thì yếu đuối tố đặc trưng nhất để tạo thành điều kiện dễ dàng dẫn đến thắng lợi chung cuộc chính là khả năng giành được ưu thay trong tiến độ xuất quân. Chỉ cần một sai lần nhỏ tuổi thôi cũng đã đưa tới sự có hại nặng nề. Chưa dừng lại ở đó nữa, sự thiếu khám phá các phương pháp xuất quân sẽ rất thuận lợi đưa bọn họ sa vào cạm mồi nhử của kẻ địch vốn đang được chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Bạn đang xem: Cờ tướng cạm bẫy khai cuộc tinh tuyển bài 1

Do đó, hầu hết các danh kỳ đều để nhiều công sức trong bài toán nghiên cứu, tham khảo cũng như cố gắng phát hiện tại thêm các điều mới mẻ về vụ việc này. Tuy nhiên, muốn thông hiểu một giải pháp tạm hotline là không thiếu về các phương án xuất quân, chúng ta cần yêu cầu mất không ít thời gian để nghiên cứu và phân tích chuyên sâu về những phương án đó.

Với mục đích muốn giúp các bạn yêu cờ, đo trước dày ít bao gồm điều kiện mày mò về khai cuộc, chúng tôi xin ra mắt một tư liệu được sưu tập và biên soạn bơi 2 người sáng tác Trung Quốc là Trịnh Hàm Hải cùng Trịnh Thuật Hài, trong các số đó trình bày 1 cách tổng quát mắng về phần đông các cách thực hiện xuất quân cũng giống như tính nhiều chủng loại của chúng.

Tránh hầu hết sai lầm!

Từ đó, các bạn cũng có thể tránh được những sai lầm cơ phiên bản hoặc hoàn toàn có thể nhanh chóng khai quật một cách hiệu quả những không nên sót của đối phương. Thành tích này đã làm được xuất phiên bản và vạc hành rộng rãi ở Trung Quốc tương tự như những vị trí có trào lưu cờ trở nên tân tiến rộng rãi.

Đặc biệt ấn kể tới những CẠM BẪY: sự hình thành các phương án tối ưu sinh hoạt 1 quy trình nào kia của ván đấu vốn được tích trữ từ kinh nghiệm tay nghề thi đấu thực tế của các danh thủ thêm vào đó với công trình nghiên cứu và phân tích rất trang nghiêm và ti mi sang 1 thời gian dài để đi đến kết luận.

Tuy nhiên kia vẫn không hẳn là vụ việc hoàn hảo. Vị đó, khi chọn trình làng đến các bạn tác phẩm này, shop chúng tôi xin phép được đóng góp góp bổ sung những ý kiến tuy nhiên còn khôn cùng hạn chế, nhằm giúp các bạn hoàn thành các phương án xuất quân một cách tốt đẹp hơn.Mong chúng ta yêu cờ đã tìm được không ít điều bổ ích và yêu thích qua tập tài liệu này.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦUPHẦN THỨ NHẤT CUỘC 1. THIẾU LIỆT PHÁO CÔNG ĐẠI DỆT PHÁO.Cuộc 2. TIÊN THỦ BÌNH PHONG MA ĐỐI TRUNG PHÁO CUỘCCuộc 3. TRUNG PHÁO QUẢ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MàCuộc 4. NGỦ LỤC PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃcuộc 5. THUẬN PHÁO TRỰC XA ĐỐI HOÀNH XA KỴ HÀ CẢN PHÁOCUỘC 6. TRUNG PHÁO PHẾ XA CÔNG DỆT THỦ PHÁOCuộc 7. LIỆT THỦ PHÁO PHÁ TRUNG PHÁO TẤN XA ĐÈ MàCuộc 8. TRUNG PHÁO SÁT TRUNG BÌNH CÔNG LIỆT THỦ PHÁOCuộc 9. THUẬN PHÁO HOÀNH XA PHẾ Mà CÔNG TRỰC XA Cuộc 10. TRUNG PHÁO KỴ HÀ XA CÔNG ĐƠN ĐỀ MÃCuộc 11. TAM BỘ HỔ CÔNG trong PHÁO.Cuộc 12. KHỞ
I MÃ CUỘC ĐỐI TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA
CUỘC 13. NGỦ BÁT PHÁO TRỰC XA PHẾ Mà CÔNG ĐỢI ĐỀ Mà HOÀNH XA Cuộc 14. BÌNH PHONG Mà PHẾ Mà PHÁ TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA Cuộc 15. BÌNH PHONG Mà TẤN TAM BINH PHÁ TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XACuộc 16. THIẾU MỆT PHÁO PHẾ TƯỢNG HÁM XA CUỘC CUỘC 17. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA ACuộc 18. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA B.Cuộc 19. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA C.Cuộc 20. ĐẠI LỆ THỦ PHÁO A Cuộc 21. ĐẠI LỆ THỦ PHÁO B Cuộc 2. TẢ ĐƠN ĐỀ Mà ĐỐI NGŨ THẤT PHÁO A Cuộc 3. TẢ ĐƠN ĐỀ Mà ĐỐI NGỦ THẤT PHÁO B Cuộc 24. TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG Mà tuy vậy PHÁO QUÁ HÀCuộc 25. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA MỐI BÌNH PHONG Mà TẢ Mà BÀN HÀ Cuộc 26. TRUNG PHÁO PHẾ TỬ ĐOẠT THẾ ĐỐI BÌNH PHONG Mà HỮU PHÁO QUÁ HÀCuộc 27. THUẬN PHÁO TRỰC XA PHẾ Mà PHÁ HOÀNH XA HƠN BIÊN PHONG TỎA CUỘCCuộc 28. THUẬN PHÁO CÔNG XA PHÓNG TIÊN ĐOẠT THẾCUỘC 29. TRUNG PHÁO PHẾ Mà ĐỐI PHẢN CÔNG Mà ACuộc 30. TRUNG PHÁO PHỂ Mà ĐỐI PHẢN CÔNG Mà BCuộc 31. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI PHẾ CHỐT CUỘC CUỘC . TIÊN Mà HẬU PHÁO PHẾ Mà ĐOẠT THẾ CUỘC Cuộc 3. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG Mà HỮU HOÀNH XACuộc 34. TIÊN NHÂN CHỈ LỆ ĐỐI Mà ĐẦU PHÁO ACuộc 35. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI Mà ĐẦU PHÁO BCuộc 36. QUẢ CUNG PHÁO TUẦN HÀ XA ĐỐI TRUNG PHÁO HOÀNH XA Cuộc 37. PHI TƯỢNG TRIỀU XUYÊN CUNG Mà ĐỐI TRUNG PHÁO Cuộc 38. PHI TƯỢNG TRIỀU XUYÊN CUNG Mà ĐỐI TRUNG PHÁO B Cuộc 39. QUÁ CUNG PHÁO TUẦN HÀ XA PHÁ TRUNG PHÁO QUÁ HÀ PHÁOCuộc 40. BÌNH PHONG Mà THỐI PHÁO CÔNG PHÁO ĐẦUCUỘC 41. QUÁ CUNG PHÁO ĐỐI TRUNG PHÁO HOÀNH XA Cuộc 42. THUẬN PHÁO HOÀNH XA CÔNG TIÊN BỔ sĩ GIÁC PHÁO CUỘC Cuộc 43. TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA CÔNG UYÊN ƯƠNG PHÁOCuộc 44. THUẬN PHÁO TRỰC XA PHẾ Mà CÔNG HOÀNH XACuộc 45. BÌNH PHONG Mà PHẾ Mà HÁM XA PHÁ TRUNG PHÁO CUỘCCuộc 46. THUẬN PHÁO TRỰC XA DỤNG Mà CUỘC CUỘC 47. LIỆT THỦ PHÁO CUỘCCỘC 48. LIỆT THỦ PHÁO PHÁ SĨ GIÁC PHÁO CUỘCCuộc 49. THUẬN PHÁO HOÀNH XA CÔNG TRỤC XACuộc 50. TẢ ĐỆP PHÁO PHẢ TRUNG PHÁO HOÀNH XA CUỘCPhần vật dụng hai:Ván 1: THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA Ván 2. TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG Mà TẢ PHÁO TUẦN HÀVán 3. TRUNG PHẢI QUA HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG ngươi CAO XA BẢO MàVán 4. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOẢNH XAVán 5. PHI TƯỢNG ĐỐI TẢ TRUNG PHÁO Ván 6. SĨ GIÁC PHÁO ĐỐI TRUNG PHÁO Ván 7. TRUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃVán 8. SĨ GIÁC PHÁO CUỘCVán 9. PHI TƯỢNG CUỘCVán 10. LIỆT THỦ PHÁO CỘCVán 11. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA NỐI BÌNH PHONG Mà BÌNH PHÁO ĐỐI XAVán 12. TRUNG PHÁO ỐI BÌNH PHONG Mà BẤT ĐỘ XA HẬU TẢ PHÁO KỴ HÀ Ván 13. TRUNG PHÁO NỐI BÌNH PHONG Mà HẬU PHẾ Mà HOÀNH XAVán 14. NGỦ THẤT PHÁO TẤN TAM BINH DỐI BÌNH PHONG MÃVán 15. TIÊN NHÂN CHỈ LỘVán 16. BẢN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO Ván 17. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG Mà BÌNH PHÁO ĐÔI XEVán 18. NGỦ THẤT PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG Mà HỮU HOÀNH XAVán 19. QUẢ CUNG PHÁO Ván 20. TAM BỘ HỒ ĐỐI TRUNG PHÁO Ván 21. TRUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃVán 2. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XAVán 23. PHI TƯỢNG CUỘC ĐỐI QUÁ CUNG PHÁOVán 24. PHÁO ĐẦU ĐỐI QUÁ CUNG PHÁOVán 25. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA TẤN TRUNG BÌNH ĐỐI BÌNH PHONG MÃVÁN 26. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁOVán 27. TAM BỘ HỔ ĐỐI TRUNG PHÁO VÁN 28. NGỦ THẤT PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃI Ván 29. PHÁO ĐẦU TẤN TRUNG BÌNH ĐỐI PHẢN CÔNG MÃVán 30. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃVán 31. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỔI TRỰC XAVan 32. THUẬN PHÁO CHẠM XUẤT XA ĐỐI TRỰC XA Ván 33. TIÊN NHẢN CHỈ LỘ ĐÔI LIỄM PHÁO CUỘCVán 34. ĐỐI BINH CUỘCVán 35. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA Ván 36. KHỞ
I MÃ CUỘC ĐỐI KIM CÂU PHÁO 
Ván 37. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MA Ván 38. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MA Ván 39. TRUNG PHÁO HOÀNH XA ĐỐI BÌNH PHONG MA Ván 40. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO Ván 41. ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃI Ván 42. TRUNG PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TAM BỘ HỔIVán 43. THUẬN PHÁO TRỰC XA ĐỐI HẬU TRỰC XA NỐI XA Ván 44. QUÁ CUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃI Ván 45. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO Ván 46. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃU Ván 47. PHI TƯỢNG CUỘC ĐỐI TẢ TRUNG PHÁOVán 48. NGŨ LỤC PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃVán 49. TIÊN KHỞ
I MÃ HẬU NHẬP TRUNG PHÁO
Ván 50. TRUNG PHÁO ĐỐI TAM BỘ HỔ 

*
*
*
*
*
*
*

chưa hết…..

Chào mừng các bạn trở lại với chuyên đề cờ tướng khai cuộc của mình. Không y hệt như mọi lúc mình viết về những thế cờ, phương pháp đánh, thực hiện chúng mà lại lần này nhằm mục đích mục đích cải thiện công lực chơi cờ của bạn. Bản thân tổng hợp với viết tuyển tập cạm mồi nhử khai cuộc sẽ giúp các chúng ta có thể tránh được gần như sai sót trong quy trình xuất quân.

Trong quá trình thi đấu giữa 2 Kỳ Thủ Cờ tướng tá có chuyên môn ngang nhau thì yếu hèn tố quan trọng nhất để chế tác điều kiện thuận tiện dẫn đến thắng lợi chung cuộc chính là giành được ưu thế trong quá trình xuất quân. Lúc này chỉ bắt buộc một sai trái nho nhỏ thôi cũng đủ mang đến sự ăn hại nặng nề.

Bởi vị trong tiến độ này chỉ không những thế nữa, sự thiếu tò mò trong phương pháp xuất quân sẽ tương đối dễ chuyển Kỳ Thủ sa vào cạm bẫy của đối phương vốn được sẵn sàng từ trước. Bởi vì đó, hầu hết các danh Kỳ Thủ đều bỏ nhiều công mức độ trong bài toán nghiên cứu, xem thêm cũng như nỗ lực phát hiện thêm nhiều điều mớ lạ và độc đáo về vụ việc này.

Tuy nhiên, mong mỏi hiểu một cách khá đầy đủ về những phương án xuất quân, bọn họ cần đề xuất mất không ít thời gian để phân tích chuyên sâu về những phương án đó.

*

Trong bài bác này chủ yếu mình đề cập mang lại cạm bẫy khai cuộc. Toàn bộ cách hóa giải và phản đòn vào cạm bả khai cuộc mình sẽ viết trong bài tiếp theo. Các bạn theo dõi cùng ủng hộ mình, toàn bộ ý kiến góp phần hoặc yêu cầu, bạn vui lòng để lại comment bên dưới bài viết. Bản thân sẽ vắt gắng bổ sung cập nhật và chỉnh sửa sao cho hoàn hảo nhất!.


Mục lục


Cạm bẫy bình phong mã đối trung pháo

Trận này bên đỏ tiến công Bình Phong Mã kết hợp với phi tượng nhằm đôi công với pháo đầu. Mặt tiên dữ thế chủ động đánh thủ cùng với thế bình phong mã lừng danh với vấn đề thủ chắc. Mặc dù vậy mặt hậu vẫn quyết định tiến công pháo đầu công nhằm mục đích phá vỡ lẽ hàng phòng thủ um tùm của mặt tiên.

Tham khảo tình tiết trận đấu:

Bạn xem xét tại nước cờ 7: Đến đây ta tiện lợi nhận thấy khi mặt Hậu nghịch quá hà xe cộ ( Xe 8t 6 ) mặt Tiên có khá nhiều khả năng chơi không giống nhau để bảo đảm Mã làm việc lộ 3, như Pháo 2 bình 1, rồi xe 2 tấn 2 hoặc tấn xe 6 lên sau đó dịch rời Mã 7 làm cho Pháo 8 bảo đảm an toàn Mã 3, nhưng lại lại cố ý chơi xuất sắc 3 tấn 1 dụ bên Hậu bình xe bắt Mã cùng lọt vào mồi nhử rập.

Nước cờ 13: Đen đi pháo 3 thoái 1, nếu đi nước Sĩ 5t 4 tất yếu Tiên sẽ đi Xe 6 tấn 7 ăn Sĩ, Hậu vẫn không có khả năng chống đỡ. Tiếp nối Tiên phế truất Xe tiến công đòn sát thủ cực kỳ đúng chuẩn và nhan sắc xảo.

Đến ở đầu cuối Đỏ thắng!.

Cạm mồi nhử khai cuộc cờ tướng liệt pháo

Đây là cố cờ khai cuộc với pháo đầu đúng mực thế cờ này call là bán đồ liệt pháo hay cái brand name khác điện thoại tư vấn là nghịch pháo. Với biện pháp khai cuộc bên hậu cũng đùa pháo đầu tuy nhiên đi với bên ngược lại tiến vào trung tâm.

Mời các bạn xem ván cờ:

Với phương pháp khai cuộc này bên hậu tương đối bị đụng và thảm bại thiệt khá thỉnh thoảng quân bị trễ một nước.

Tại nước cờ đồ vật 8: Như hình rứa trận trên ta nhận ra từ nước đồ vật 8 khi bên Hậu chơi tốt 9 tiến 1 với ý muốn tấn Mã xua đuổi Xe và mở cuộc phản bội công triệu tập bên cánh trái với lực lượng mạnh nhất của mình. Mặc dù với chủ định sẵn, Tiên vẫn dùng Xe ăn tốt đè Mã. Cố là Hậu sập bẫy đi vào đúng ý vật dụng của mặt Tiên đưa chũm trận vào nơi đối công.

Nước cờ 16:  Bên Tiên vẫn hơn quân, lại chỉ chiếm lợi thế, chỉ việc không phạm cần sai sót nặng năn nỉ là trả toàn tương đối đầy đủ khả năng chiến thắng.

 Cạm bả trung pháo xe quá hà đối bình phong mã

Đây là cố gắng cờ khai cuộc pháo đầu tuy nhiên thấy mặt hậu tất cả ý đồ tiến công bình phong mã nên dữ thế chủ động xuất xe cộ qua bên kẻ địch đè mã quán triệt tao thế bảo vệ đẹp.

Xem thêm: Mẹo Chọn Bikini Dành Cho Người Béo Tự Tin Đi Biển Ngày Hè, Mẹo Chọn Bikini 'Ăn Gian' Vòng Eo

Mời chúng ta theo dõi cốt truyện trận đấu:

Bạn chú ý từ nước cờ trang bị 9: Sau khi quyết tử quân Mã, mặt Hậu đang cho toàn cục lực lượng còn sót lại mở cuộc phản nghịch công mãnh liệt, trước mắt đó là ý đồ nghịch Mã 3 tấn 2 vừa bắt xe pháo vừa bắt Mã, tiếp đến khi mặt Tiên yêu cầu chạy xe thì Pháo 2 tấn 7 ăn Mã, mặt Tiên sẽ không có cách gì giữ được Sĩ 4.

Bên đỏ cũng rất tinh ý khi chạy xe trước nước Hậu tấn Mã bắt 2 quân. Tuy nhiên buộc xe phải lấn sân vào vị trí ko thuận lợi.

Nước 12: Đến đây tuy nhiên thua 1 quân Mã, tuy nhiên bên Hậu có giỏi sang sông kiềm chế Mã 9 bên Tiên cấp thiết tiến lên trong những lúc hai xe cộ lại bị xay ở những vị trí mà tầm vận động rất hạn chế, bên Hậu vẫn làm chủ được tình trạng trận đấu.

Cạm bả ngũ lục pháo đối bội nghịch công mã

Ngũ lục pháo là cố kỉnh cờ có tính tấn công và chống thủ năng động đôi công với phản bội cung mã là khôn xiết hợp lý. Bên đen tiến công thủ tượng với song mã kha khá chắc cờ.

Mời các bạn theo dõi diễn biến trận đấu:

Nước cờ 8: Đen đi pháo 2 tiến 2, Nếu mang lại đây Hậu đùa Pháo 2 bình 5 chiếu tướng mạo muốn nạp năng lượng Xe,tất nhiên Tiên đang đi Pháo 5 tấn 4 phản chiến trước thay đổi Xe tiếp đến sẽ ăn lợi Pháo.

Nước cờ 12: Nếu như Tiên không ăn Mã mà chấp nhận đổi xe cộ thì toàn cuộc vẫn có hại do Xe mặt cánh trái bị phong tỏa không chuyển động được.

Nước 17: Đến quy trình này ta thấy bên Tiên cần phải chạy xe pháo trước, tuy nhiên quân Xe này lại không kịp dịch rời sang cánh yêu cầu để tăng cường hệ thống phòng vệ rất mỏng manh manh trước mức độ cường tập của Xe và 2 Pháo của mặt Hậu,do đó Hậu trọn vẹn thắng thế.

Cạm bẫy khai cuộc thuận pháo đối hoành xe

Thuận pháo là giao diện khai cuộc thường chạm mặt trong thực chiến tân tiến khi hai bên chơi vào đầu và vào cùng 1 cánh. Các thế cờ khai cuộc với pháo thường giao chiến trẻ trung và tràn trề sức khỏe sát cuộc to vì vậy các bạn mới học đùa hoặc đang nghịch trình độ cải thiện cần biết về cố này những hơn.

Chúng ta xem trận đấu thực chiến:

Nước cờ 6: Đỏ đi pháo 8 tấn 2, như hình trên ta thấy bên tiên tấn pháo tuần hà với ý định bình 3 phối hợp với Xe uy hiếp Mã 7 của đối phương rồi từ đó sẽ công phá trung lộ, cho nên vì vậy bên hậu đã chóng vánh lùi xe pháo về ngăn chặn Pháo.

Nước cờ 7: Đen đi xe pháo 3 bình 2, nếu như Hậu chơi Xe 3 bình 6 ngay, Tiên vẫn nghịch Mã 8 tấn 7 rồi xe cộ 9 bình 8, núm trận vẫn không có gì cầm cố đổi.

Nước 16: Tiên trọn vẹn ưu nắm do tiến hành được một loạt những nước tấn công liên tục và nhan sắc bén ( bình Pháo bắt Xe,Mã bắt Xe,Xe bắt Pháo,Mã bắt Pháo,Pháo bắt Mã ) buộc mặt Hậu phải rơi vào tình thế thế trọn vẹn thụ động.

Cạm bả trung pháo phế truất xe cạnh bên cục

Đây là giữa những thế cờ truất phế xe ngay cạnh cục tiêu biểu, phần đông thế cờ gần kề cục nhằm mục tiêu vào địch thủ là một tín đồ ham ăn uống quân xung quanh đến hậu quả.

Mời các bạn theo dõi ván đấu:

Nước cờ 4: black đi xuất sắc 5 tiến 1, để đối phó với ý vật dụng tuần hà Pháo bình 3 hoặc bình 7 bắt Mã của mặt Tiên, Hậu lại thực hiện thế trận liên trả Mã ( Mã đội ) hơn thế nữa lại còn có thủ đoạn phản công, tuy nhiên, đây đó là sai lầm nặng nề. Mặt Tiên cũng nhạy bén nắm bắt thời cơ này để tấn công sắc bén.

Nước kế bên Tiên mau chóng tung trinh sát : phế truất Xe thay đổi Pháo tiến công đòn quyết định.

Nước cờ 6: Đen đi tướng 5 tiến 1, nước đi hoàn toàn thụ đụng vì không còn cách đối phó nào khác.

Nước cờ 8: Đỏ đi xe cộ 9 bình 2, bình xe pháo bắt Pháo trước là chính xác,vì ví như như gấp vã đùa Pháo 8 bình 5 chiếu tướng tá thì Hậu sẽ đi Tướng 5 món 6,Xe 9 bình 4,Pháo 8 bình 6,Hậu qua được cơn gian nguy ngặt nghèo.

Nếu đi Pháo 8 bình 4 tất nhiên Tiên vẫn đi Pháo 8 bình 1 Hậu mất xe cộ lại hèn quân vẫn thua kém cuộc,còn giả dụ đi Pháo 8 bình 9 hoặc bình 7 Tiên sẽ đi xe pháo 2 tấn 7 rồi bình 4 Hậu cạnh tranh chống đỡ nước tấn công dữ dội của Xe cùng 2 Pháo.

Nước cờ 10: Nghệ thuật sở hữu những địa điểm xung yếu: bình Xe chống đường tẩu bay của Tướng,dọa chiếu túng bấn rất đúng chuẩn và dung nhan bén.

Cuối thuộc đỏ giành thành công trước sự phòng vệ bất lực của mặt đen.

Cạm bả Bình phong mã tấn tam binh phá Trung Pháo

Trong đối cuộc Trung Pháo đối Bình Phong Mã khi mặt Hậu chủ động tấn xuất sắc 3 thì giải pháp quá hà xe cộ của Tiên không khiến được tính năng tấn công nào đáng kể nếu như không nói là sai lạc dễ bị mất Tiên hoặc phản bội Tiên.

Nước cờ 11: Hậu chiếm đại ưu thế do nếu Tiên đi xe 6 thoái 1 ăn uống Mã,Hậu sẽ Pháo 2 tấn 2,Xe lộc bình 7,Pháo 2 bình 5,Xe 7 thoái 1 ( xe 7 bình 5,Xe 8 tấn 9 rồi xe pháo 8 thoái 5 nạp năng lượng Xe ) Xe 8t 9,Mã 3 thoái 4,Pháo 9 bình 6,Hậu thắng.

Cạm bẫy Bình Phong Mã phế Mã sát cục

Các thay cờ cùng cạm bẫy mình sẽ tiếp tục cập nhật, chúng ta theo dõi và chờ những thế tiếp theo nhé. Trong thời hạn chờ đợi chúng ta có thể luyện tập giải vậy cờ để nâng cấp kỹ nghệ tiến công cờ của bản thân ngay ngơi nghỉ phía dưới.

Giải cờ cụ mỗi ngày

Hôm nay nuốm cờ khá dễ dàng hy vọng chúng ta sớm tất cả kết quả: Đỏ đi trước đánh hòa.

*
Giải cờ nuốm với đỏ đi trước

Bạn cảm giác trình độ của chính bản thân mình tăng nhanh? hãy thử kiểm bệnh tại: https://duhocsimco.edu.vn/co-tuong nhằm xem chuyên môn mình mang lại đâu nhé!.