Chap mới nhất: 162Muốn đọc các chap trước thì mọi người vào các trang website đọc chuyện tranh online tìm kiếm nha, bên trên đó bao gồm hết đấy. =))

Chap 28 – 108: Kaze no Hana

Chap 103 – 106: Ji Lung Linh

Ở đây tất cả từ chương 126 nha.

Bạn đang xem: Hắc quản gia chap

VOLUME 33Chap 195: Tay quản gia ấy,
*
Chap 194: Tay quản ngại gia ấy,
Chap 133: Tay quản gia ấy,
Chap 192: Tay quan tiền gia ấy,
Chap 191: Tay quản lí gia ấy,
Chap 190: Tay quản lí gia ấy,
Chap 189: Tay quản gia ấy, cười khẩy
Chap 188: Tay cai quản gia ấy, Mù sương
Chap 187: Tay quản lí gia ấy, Độc hành
Chap 186: Tay cai quản gia ấy, từ bỏ chỉ đạo
VOLUME 32Chap 185: Tay quản lí gia ấy, Đồng điệu
*
Chap 184: Tay quản lí gia ấy, lưu lạc
Chap 183: Tay quản ngại gia ấy, diệt diệt
Chap 182: Tay quan lại gia ấy, Hỏi đáp
Chap 181: Tay quản gia ấy, Đánh giá
Chap 180: Tay quản gia ấy, tuyển dụng
Chap 179: Tay quản lí gia ấy, Khen thưởng
Chap 178: Tay quản lí gia ấy, quở trách trách
Chap 177: Tay quản gia ấy, Chỉ dẫn
Chap 176: Tay quản lí gia ấy, Trong nhà bếp
VOLUME 31Chap 175: Tay quản lí gia ấy, Đồng cảm
Chap 174: Tay cai quản gia ấy, Điều trị
Chap 173: Tay quản lí gia ấy, Hồi phục
Chap 172: Tay quan tiền gia ấy, Trị liệu trọng tâm lý
Chap 171: Tay quản ngại gia ấy, chảy thành mây khói
Chap 170: Tay quản lí gia ấy, Lang thang
Chap 169: Tay quản ngại gia ấy, Gào thét
Chap 168: Tay quản ngại gia ấy, Xác minh
Chap 167: Tay quản gia ấy, Cứng cỏi
Chap 166: Tay quản ngại gia ấy, từ bỏ chối
VOLUME 30
Chap 165: Tay quan liêu gia ấy, dạy dỗ dỗ
Chap 164: Tay quản ngại gia ấy, Dẫn dắt
Chap 163: Tay quản lí gia ấy, Quy phục
Chap 162: Tay cai quản gia ấy, thuê mướn
Chap 161: Tay quản gia ấy, Ngoan cố
Chap 160: Tay cai quản gia ấy, Bất cẩn
Chap 159: Tay quản gia ấy, Phân phối
Chap 158: Tay quan lại gia ấy, ngoại quốc
Chap 157: Tay cai quản gia ấy, té giá
VOLUME 29
*
Chap 156: Tay quản gia ấy, Đề nghị
Chap 155: Tay quản gia ấy, vắng vẻ mặt
Chap 154: Tay quản ngại gia ấy, Xa xứ
Chap 153: Tay quản ngại gia ấy, Tập hợp
Chap 152: Tay quan tiền gia ấy, bóc rời
Chap 151: Tay quản ngại gia ấy, Lười biếng
Chap 150: Tay quản lí gia ấy, Mê hoặc
Chap 149: Tay quản ngại gia ấy, Huy động
Chap 148: Tay quản gia ấy, thú vui và nỗi buồn
VOLUME 28
*
Chap 147: Tay cai quản gia ấy, phong thái Trung Hoa
Chap 146: Tay quan lại gia ấy, Chạy trốn
Chap 145: Tay quản gia ấy, Hộ tống
Chap 144: Tay quản gia ấy, bắt giữ
Chap 143: Tay cai quản gia ấy, tán dương
Chap 142: Tay cai quản gia ấy, trừng phạt
Chap 141: Tay quản gia ấy, phỏng đoán
Chap 140: Tay quản ngại gia ấy, xác nhận
VOLUME 27
Chap 139: Tay quản lí gia ấy, té rạch
Chap 138: Tay quản lí gia ấy, trau chuốt
Chap 137: Tay quản lí gia ấy, giao ước
Chap 136: Tay cai quản gia ấy, trả lời
Chap 135: Tay quản gia ấy, lễ vật
Chap 134: Tay quản ngại gia ấy, đau khổ
VOLUME 26
*
Chap 133: Tay quản ngại gia ấy, biến hóa mất
Chap 132: Tay quản ngại gia ấy, ngưỡng mộ
Chap 131: Tay cai quản gia ấy, cựu binh
Chap 130: Tay quản lí gia ấy, triệu chứng thực
Chap 129: Tay cai quản gia ấy, phức tạp
Chap 128: Tay quản lí gia ấy, xem xét
Chap 127: Tay cai quản gia ấy, tuyên dương
VOLUME 25
*
Chap 126: Tay cai quản gia ấy, trở lại
Chap 125: Tay quản ngại gia ấy, vào viện
Chap 124: Tay quản ngại gia ấy, minh bạch
Chap 123: Tay quản ngại gia ấy, chờ đón mòn mỏi
Chap 122: Tay quản gia ấy, tất yêu suy chuyển
Chap 121: Tay quản lí gia ấy, âm thầm lắng nghe
VOLUME 24
*
Chap 120: Tay quản lí gia ấy, trữ tình
Chap 119: Tay quản ngại gia ấy, đào tạo
Chap 118: Tay quản lí gia ấy, tu sửa
Chap 117: Tay cai quản gia ấy, đấu tay đôi
Chap 116: Tay cai quản gia ấy, trang phục
Chap 115: Tay cai quản gia ấy, lắng tai cẩn thận
Chap 114: Tay quản ngại gia ấy, công kích
VOLUME 23
*
Chap 113: Tay quản lí gia ấy, độc lập
Chap 112: Tay quản lí gia ấy, độc diễn
Chap 111: Tay quản gia ấy, tên trộm
Chap 110: Tay quản ngại gia ấy, khiếp ngạc
Chap 109: Tay quản ngại gia ấy, tín ngưỡng
VOLUME 22
*
Chap 108: Tay quản lí gia ấy, bên dưới mặt nước
Chap 107: Tay cai quản gia ấy, chống chế
Chap 106: Tay quản lí gia ấy, lắng nghe
Chap 105: Tay quản gia ấy, phát biểu
Chap 104: Tay quản ngại gia ấy, tai tiếng
VOLUME 21
*
Chap 103: Tay quản ngại gia ấy, bất minh
Chap 102: Tay quản lí gia ấy, càn quét
Chap 101: Tay quản ngại gia ấy, đụng đầu
Chap 100: Tay quản ngại gia ấy, đào thoát
Chap 99: Tay cai quản gia ấy, cuồng bạo
VOLUME 20
*
Chap 98: Tay cai quản gia ấy, trả lời
Chap 97: Tay quản ngại gia ấy, cảm hứng
Chap 96: Tay quản gia ấy, khuyến khích
Chap 95: Tay quản lí gia ấy, thất vọng
Chap 94: Tay cai quản gia ấy, kích thích
VOLUME 19
*
Chap 93: Tay quản lí gia ấy, hạ xuống
Chap 92: Tay quản ngại gia ấy, phụng sự
Chap 91: Tay quản ngại gia ấy, trở thành đổi
Chap 90: Tay quản lí gia ấy, rút lui
Chap 89: Tay cai quản gia ấy, cảnh báo
Chap 88: Tay quản lí gia ấy, nuôi dưỡng
VOLUME 18
*
Chap 87: Tay cai quản gia ấy, phóng sự điều tra
Chap 86: Tay quản ngại gia ấy, bên trên xe
Chap 85: Tay quản ngại gia ấy, trượt xuống
Chap 84: Tay cai quản gia ấy, tưởng tượng
Chap 83: Tay quản lí gia ấy, quá nhận
VOLUME 17
*
Chap 82: Tay quản ngại gia ấy, cười cợt xán lạn
Chap 81: Tay quản gia ấy, vô dịch
Chap 80: Tay quản lí gia ấy, ném đẹp
Chap 79: Tay quản lí gia ấy, chung kết
Chap 78: Tay quản ngại gia ấy, tróc nã đuổi
VOLUME 16
*
Chap 77: Tay quản lí gia ấy, trình diễn
Chap 76: Tay quản gia ấy, lập mưu
Chap 75 Tay quản ngại gia ấy, tán gẫu
Chap 74: Tay cai quản gia ấy, tiếp cận
Chap 73: Tay quản gia ấy, điều đình
VOLUME 15
*
Chap 72: Tay quản gia ấy, hâm mộ
Chap71: Tay quản ngại gia ấy, mưu mẹo
Chap 70: Tay quản lí gia ấy, chỉ dẫn
Chap 69: Tay quản ngại gia ấy, cải trang
Chap 68: Tay quản ngại gia ấy, dọn dẹp
VOLUME 14
*
Chap 67: Tay quản lí gia ấy, sinh sống trường
Chap 66: Tay quản gia ấy, điên cuồng
Chap 65: Tay cai quản gia ấy, chiến đấu dũng cảm
Chap 64: Tay cai quản gia ấy, trọng thương
Chap 63: Tay quản ngại gia ấy, tu luyện
VOLUME 13
*
Chap 62 Tay cai quản gia ấy, trưởng thành
Chap 61: Tay quản gia ấy, ra đời
Chap 60: Tay quản lí gia ấy, dao động
Chap 59: Tay quản lí gia ấy, thỏa hiệp
Chap 58: Tay quản ngại gia ấy, thủ đao
VOLUME 12
*
Chap 57: Tay quản ngại gia ấy, chiến đấu gian khổ
Chap 56: Tay quản lí gia ấy, ước lượng
Chap 55: Tay quản gia ấy, thừa thãi
Chap 54: Tay cai quản gia ấy, vô song
Chap 53: Tay quản lí gia ấy, ẩu đả
VOLUME 11
*
Chap 52: Tay quản ngại gia ấy, trên tàu
Chap 51: Tay cai quản gia ấy, xuất cảng
Chap 50: Tay quản lí gia ấy, mai táng
Chap 49: Tay cai quản gia ấy, dị dạng
Chap 48: Tay quản lí gia ấy, giải quyết
VOLUME 10
*
Chap 47: Tay quản ngại gia ấy, trầm mặc
Chap 46: Tay quản gia ấy, không buộc phải thiết
Chap 45: Tay quản ngại gia ấy, di chuyển
Chap 44: Tay quản ngại gia ấy, than vãn
Chap 43: Tay quản lí gia ấy, cường tráng
VOLUME 9
*
Chap 42: Tay quản ngại gia ấy, đại diện
Chap 41: Tay quản ngại gia ấy, tử vong
Chap 40: Tay cai quản gia ấy, giam giữ
Chap 39: Tay quản ngại gia ấy, bất ngờ
Chap 38: Tay quản gia ấy, bi kịch
VOLUME 8
*
Chap 37: Tay quản lí gia ấy, chữ tín mới
Chap 36: Tay quản gia ấy, theo hầu
Chap 35: Tay quản gia ấy, trả thành
Chap 34: Tay cai quản gia ấy, điềm tĩnh
Chap 33: Tay quản ngại gia ấy, tín nhiệm
VOLUME 7
*
Chap 32: Tay quản lí gia ấy, mỉm cười nhạo
Chap 31: Tay quản lí gia ấy, giám sát
Chap 30: Tay quản ngại gia ấy, nuôi dưỡng
Chap 29: Tay quản lí gia ấy, xứng đáng xấu hổ
Chap 28: Tay cai quản gia ấy, đàm phán
VOLUME 6
*
Chap 27: Tay quản gia ấy, trình diễn
Chap 26: Tay cai quản gia ấy, đồng nghiệp
Chap 25: Tay quản ngại gia ấy, điều trị
Chap 24: Tay quản ngại gia ấy, sảnh khấu
VOLUME 5
*
Chap 23: Tay quản lí gia ấy, giao lưu
Chap 22: Tay cai quản gia ấy, thuần khiết
Chap 21: Tay quản gia ấy, cạnh tranh
Chap 20: Tay quản lí gia ấy, quan niệm
VOLUME 4
*
Chap 19: Tay quản ngại gia ấy, dị nhân
Chap 18: Tay quản ngại gia ấy, theo dõi
Chap 17: Tay quản gia ấy, kình địch
Chap 16: Tay quản ngại gia ấy, dị bang
Chap 15: Tay cai quản gia ấy, nạp năng lượng bám
VOLUME 3
*
Chap 14: Tay quản ngại gia ấy, đi săn
Chap 13: Tay quản lí gia ấy, chuyển tang
Chap 12: Tay quản lí gia ấy, phản nghịch công
Chap 11: Tay quản lí gia ấy, hoài niệm
Chap 10: Tay quản lí gia ấy, hồi tưởng
VOLUME 2
*
Chap 9: Tay cai quản gia ấy, chạm trán
Chap 8: Tay quản ngại gia ấy, xứng đáng khen
Chap 7: Tay quản gia ấy, thất thường
Chap 6: Tay cai quản gia ấy, khởi động
Chap 5: Tay quản ngại gia ấy, bận rộn
VOLUME 1
*
Chap 4: Tay quản gia ấy, đại ác ma
Chap 3: Tay quản lí gia ấy, cực mạnh
Chap 2: Tay quản gia ấy, vạn năng
Chap 1: Tay quản gia ấy, đắc lực

Một số sự thật về Hắc cai quản Gia

Random

Một số facts về Hắc cai quản Gia. Lưu lại ý: Đây là bản dịch của mình, xin đừng rước ra ngoài.

#aloistrancy #blackbutler #bocchan #ciel #cielbrother #cielphantomhive #cieltwin #claude #claudefaustus #fact #facts #grell #grellsutcliff #hắcquảngia #kuroshitsuji #ngẫunhiên #sebastian #sebastianmichaelis #twinciel #undertaker


*

Rất tiếc! H&#x
EC;nh ảnh n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng tu&#x
E2;n theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui l&#x
F2;ng x&#x
F3;a hoặc tải l&#x
EA;n một h&#x
EC;nh ảnh kh&#x
E1;c.

14. vào anime, khi Sebastian từ chối thực hiện mệnh lệnh của Ciel, Ciel bị bỏ lại một m&#x
EC;nh v&#x
E0; phải tự sức t&#x
EC;m đường trở về dinh thự. Nhỏ m&#x
E8;o m&#x
E0; Ciel nh&#x
EC;n thấy trong hẻm nhỏ sở hữu bộ l&#x
F4;ng m&#x
E0;u đen v&#x
E0; c&#x
F3; đ&#x
F4;i mắt m&#x
E0;u đỏ. Đ&#x
F3; l&#x
E0; sự tr&#x
F9;ng hợp ngẫu nhi&#x
EA;n? Kh&#x
F4;ng. Điều n&#x
E0;y nhấn mạnh để ta hiểu rằng &#x
E1;c quỷ c&#x
F3; thể gắng đổi th&#x
E0;nh bất cứ h&#x
EC;nh dạng n&#x
E0;o m&#x
E0; ch&#x
FA;ng muốn - v&#x
EC; Sebastian muốn đi theo để kiểm tra Ciel.

Xem thêm: Review khu du lịch bình châu bình dương chi tiết 2021, khu du lịch thủy châu

*

Rất tiếc! H&#x
EC;nh ảnh n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng tu&#x
E2;n theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui l&#x
F2;ng x&#x
F3;a hoặc tải l&#x
EA;n một h&#x
EC;nh ảnh kh&#x
E1;c.

Rất tiếc! H&#x
EC;nh ảnh n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng tu&#x
E2;n theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui l&#x
F2;ng x&#x
F3;a hoặc tải l&#x
EA;n một h&#x
EC;nh ảnh kh&#x
E1;c.

17. Thực ra vệ sinh v&#x
E0; Ran
Mao kh&#x
F4;ng c&#x
F9;ng phổ biến huyết thống. Ở hầu hết những nước Ch&#x
E2;u &#x
C1;, gọi ai đ&#x
F3; bằng anh chị em l&#x
E0; một thuật ngữ th&#x
E2;n mật, giống như nhì người bạn tốt sẽ gọi nhau bằng anh em.

18. C&#x
F3; một lần, vệ sinh đ&#x
E3; tặng bộ sườn x&#x
E1;m gợi cảm đến Ciel như một m&#x
F3;n qu&#x
E0; (loại v&#x
E1;y thường được nh&#x
EC;n thấy tr&#x
EA;n người d&#x
E0;n harem của Lau), v&#x
E0; Ciel vẫn c&#x
F2;n giữ n&#x
F3; đến đến giờ.

Rất tiếc! H&#x
EC;nh ảnh n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng tu&#x
E2;n theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui l&#x
F2;ng x&#x
F3;a hoặc tải l&#x
EA;n một h&#x
EC;nh ảnh kh&#x
E1;c.