Thêm một tài liệu tiếng Anh ôn luyện chăm đề gọi hiểu trong giờ Anh. Thích giờ đồng hồ Anh chia sẻ “50 bài bác tập hiểu hiểu giờ Anh có đáp án và giải thích chi tiết ôn thi trung học phổ thông Quốc Gia” bạn dạng PDF. Tài liệu bao hàm 50 bài tập gọi hiểu tiếng Anh gồm đáp án và phân tích và lý giải chi tiết, cân xứng cho các bạn học sinh lớp 10, lớp 11, lớp 12 ôn thi môn tiếng Anh chuẩn bị cho kì thi THPT đất nước (Đại Học)

Tài liệu cùng chuyên đề

Trích trường đoản cú tài liệu

Read the following passage và mark the letter A, B, C or D on your answer shect to indicate the correct answer to lớn each of the questions from 1 to 10.

Bạn đang xem: Bài đọc hiểu tiếng anh đơn giản

Plants and animals will find it difficult to lớn escape from or adjust to the effect of global warming, Scientists have already observerd shifts in the lifecycles of many plants and animals, such as flowers blooming earlier và birds hatching earlier in the spring. Many species have begun shifting where they live or their annual migration patterns due khổng lồ warmer temperatures.

With further warming, animals will tend khổng lồ migrate toward the poles và up mountainsides toward higher elevations. Plants will also attempt lớn shift their ranges, seeking new areas as old habitats grow too warm. In many places, however, human development will prevent these shifts. Species that find cities or farmland blocking their way north or south may become extinct. Species living in quality ecosystems, such as those found in polar và mountantop regions, are especially at risk because migration khổng lồ new habitats is not possible. For example, polar bears and marine mammals in the Arctic are already threatened by dwindling sea ice but have nowhere farther to lớn go.

Projecting species extinction due khổng lồ global warming is extremely difficult. Some scientists have estimated that đôi mươi to 50 percent of species could be committed to lớn extiction with 2 khổng lồ 3 Celsius degrees of further warming. The rate of warming, not just the magnitude, is extremely important for plants và animals. Some species & even entire ecosystems, such as certain types of forest, many not be able khổng lồ adjust quickly enough and may disappear.

Ocean ecosystems, especially fragile ones like coral reefs, will also be affected by global warming. Warmer ocean temperatures can cause coral to lớn “bleach”, a state which if prolonged will lead khổng lồ the death of the coral. Scientists estimate that even 1 Celsius degree of additional warming could lead lớn widespread bleaching and death of coral reefs around the world. Also increasing carbon dioxide in the atmosphere enters the ocean and increases the acidity of ocean waters. This acidification furter stresses ocean ecosystems.

(Đề thi tiếng Anh kì thi THPT quốc gia 2015)

Question 1: Scionlists have observed that warmer temperatures in the spring cause flowers to

.

die instantly B. Bloom earlier C, become lighter D. Lose color

Question 2: According khổng lồ paragraph 2, when their habitats grow warmer, animali tend to move .

south – eastwards và down mountainsides toward lowernorth – westwards và up mountainsides toward highertoward the North Pole and down mountainsides toward lowertoward the poles and up mountainsides toward higher

Question 3: The pronoun “those” in paragraph 2 refers to .

species B. Ecosystems C. Habitats D. Areas

Question 4: The phrase “dwindling sea ice” in paragraph 2 refers khổng lồ .

the frozen water in the Artie. B.the violent Arctic Ocean.the melting ice in the Arctic. D.the cold ice in the Arctic.

Question 5: It is mentioned in the passage that if the global temperature rose by 2 or 3 Celcius degrees, .

half of the earth’s surface would bethe sea level would rise by 20water supply would decrease by 5020 to lớn 50 percent of species could become

Question 6: According to the passage, if some species are not able to adjust quickly lớn warmer temperatures, .

they may be endangered B.they can begin to lớn developthey will certainly need water. D.they move to lớn tropical forests.

Question 7: The word “fragile” in paragraph 4 most probably means .

very large B.easily damagedrather strong D. Pretty hard

Question 8: The bleaching of coral reefs as mentioned in paragraph 4 indicates .

the water absorption of coral reefs. B.the quick growth of marine mammals.the blooming phase of sea weeds. D.the slow death of coral reefs.

Question 9: The cấp độ of acidity in the ocean is increased by .

the rising amount of carbon dioxide entering thethe decrease of acidity of the polethe extinction of species in coastalthe thua kém of acidity in the atmosphere around the

Question 10: What does the passage mainly discuss?

Influence of climate changes on human
Effects of global warming on animals and
Global warming và possible solutions
Global warming & species

ĐÁP ÁN

PASSAGE 01

Question 1: Scientists have observed that warmer temperatures in the spring cause flower to .

Thông tin ở hai câu đầu tiên:

Plants & animals will find it difficult lớn escape from or adjust to the effect of global warming, Scientists have already observerd shifts in the lifecycles of many plants và animals, such as flowers blooming earlier and birds hatching earlier in the spring.

Các nhà công nghệ thấy rằng sức nóng độ nóng hơn vào mùa xuân làm cho các chủng loại hoa:

=> B. Bloom earlier (nở mau chóng hơn)

Question 2:

According to paragraph 2, when their habitats grow warmer, animals tend to move

.

Thông tin ngơi nghỉ câu đầu đoạn 2:

With further warming, animals will tend lớn migrate toward the poles và up mountainsides toward higher elevations.

Khi môi trường sống của chúng trở nên ấm hơn, động vật hoang dã có xu hướng dịch rời tới:

=> D. Toward the poles and up mountainsides toward higher elevations, (về phía các cực và lên những triền núi tới hầu hết nơi cao hơn.)

Question 3:

Thông tin ở chiếc 5-6 của đoạn 2:

Species living in chất lượng ecosystems, such as those found in polar and mountaintop regions, are especially at risk because migration lớn new habitats is not possible.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Phần Mềm Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em Hay Nhất, 10+ Phần Mềm Học Tiếng Anh Cho Bé Tại Nhà

=> A. Species

Question 4:

For example, polar bears và marine mammals in the Arctic are already threatened by dwindling sea ice but have nowhere farther to lớn go.

“dwindling sea ice” có thể đoán trong tình huống này là sự giảm nhấn bẵng trên biển Bắc Cưc do tác động của sự nóng lên toàn cẩu.

=> C. The melting ice in the Arctic.

Question 5:

It is mentioned in the passage that if the global temperature rose by 2 or 3 Celcius degrees.

Thông tin ở loại 2-3 đoạn 3:

Some scientists have estimated that trăng tròn to 50 percent of species could be committed to lớn extiction with 2 lớn 3 Celsius degrees of further warming.

Nếu ánh nắng mặt trời toàn cầu tăng thêm 2 hoặc 3 độ C:

=> D. Trăng tròn to 50 percent of species could become extinct. (20 đến 50% các loài hoàn toàn có thể tuyệt chủng)

Question 6:

According to lớn the passage, if some species are not able khổng lồ adjust quickly to lớn warmer temparatures.

Thông tin ở câu cuối đoạn 3:

Some species và even entire ecosystems, such as certain types of forest, many not be able lớn adjust quickiy enough & may disappear.

Nếu một vài chủng loại khổng thể yêu thích nghi nhanh với nhiệt độ nóng lên.

=> A. They may be endangered (chứng có thế gặp mặt nguy hiểm)

Question 7:

“fragile”: easily broken or damaged (theo tự điển Oxford learners’dictionaries)

very large: rất lớn, rộng lớneasily broken: mỏng mảnh manh, yếu đuối ớt, dễ dẫn đến phá hủyrather strong: khỏepretty hard: tương đối khó

=> B

Questions 8:

The bleaching of coral reefs as mentioned in paragraph 4 indicates.

Thông tin sinh sống câu 2 đoạn 4:

Warmer ocean temperatures can cause coral khổng lồ “bleach”, a state which if prolonged will lead khổng lồ the death of the coral.

=> D. The slow death of coral reefs, (cái bị tiêu diệt từ từ của các rặng san hô)

Question 9:

The cấp độ of acidity in the ocean is increased by

Thông tin ở chiếc 5-6 đoạn 4:

Also, increasing carbon dioxide in the atmosphere enters the ocean & increases the acidity of ocean waters

=> A. The rising amount of carbon dioxide entering the ocean. (Sự tăng lượng khí C02 trong ko khí tác động đến biển khơi và tăng độ đậm đặc axit trong nước.)

Question 10:

Ảnh hưởng trọn của biến đối khí hậu so với phong cách sống của con người.Những ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu đối với động thực vật
Sự rét lên toàn cầu và phần đông giải pháp.Sự nóng lên trái đất và sự di cư của những loài.

Plants và animals will find it difficult lớn escape from or adjust lớn the effect of global warming.

With further warming, animals will tend to migrate toward the poles và up mountainsides toward higher elevations.

Projecting species extinction due khổng lồ global warming is extremely difficult.

Ocean ecosystems, especially fragile ones like coral reefs, will also be affected by global warming.

Bài viết đa số đề cập cho các ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu so với động vật cùng thực vật.

=> B đúng

Vocabulary

to escape from smt (v): thoát khỏi đâulifecycle (n): vòng đờito bloorn (v): nở hoato hatch (v): sinh, đẻelevation (n): độ cao so cùng với mực nước biểnhabitat (n): môi trường sốngecosystem (n): hệ sinh tháidwindle (v): thoái hóa, suy đi/ nhỏ lại, thu lại, teo đimagnitude (n): lượng, trung bình lớn, độ lớnfragile (adj): mỏng mảnh manh, dễ dẫn đến tổn thương, dễ dẫn đến phá hủycoral reefs (n): rặng san hôto bleach (v): có tác dụng chuội đi, bặt tăm điacidity (n): tính a xítacidification (n): sự a xít hóa

Bạn còn nhiều giảm bớt về năng lực đọc tiếng Anh? chúng ta không thể làm được các bài tập dạng phát âm hiểu? độc giả văn phiên bản tiếng Anh tuy vậy không nạm được nội dung của chúng? chiến thuật cho những vụ việc này là bạn cần nâng cao kỹ năng đọc. Trong nội dung bài viết hôm nay, Step Up sẽ chia sẻ tới bạn đứng đầu 10 bài đọc tiếng Anh 1-1 giản giúp cho bạn luyện tập kỹ năng đọc đến mình.


1. Sơ sài về bài đọc giờ đồng hồ Anh

Trước tiên, bọn họ hãy cùng nhau tò mò khái niệm về bài đọc tiếng đứa bạn nhé.

1.1. Định nghĩa

Bài phát âm tiếng Anh là đông đảo văn bản, đoạn văn ngắn được viết bằng tiếng Anh, giúp bạn học tiếng Anh rèn luyện và nâng cấp kỹ năng hiểu hiểu của mình. Những bài gọi tiếng Anh rất nhiều mẫu mã về thể loại, ví dụ như truyện, truyện ngắn, đoạn văn ngắn, cuộc hội thoại…

*
*
*
*
*

3. Những xem xét khi lựa chọn bài xích đọc giờ Anh

Các bài xích đọc giờ đồng hồ Anh có không ít lợi ích, tuy nhiên chúng chỉ phân phát huy về tối đa công dụng khi chúng ta đọc đúng và chưa phải bài làm sao cũng phù hợp với mình. Dưới đó là một số xem xét khi lựa chọn bài bác đọc giành cho bạn:

Chọn theo trình độ: Mỗi bài đọc sẽ phù hợp với một trình độ tiếng Anh. Nếu như khách hàng mới bắt đầu đọc và nền tảng tiếng Anh không chắc hẳn thì sẽ khó “giải quyết” được một bài bác đọc lâu năm với ngữ pháp phức tạp đúng không? vày vậy, hãy khẳng định trình độ của bạn dạng thân trước khi chọn phát âm nhé. Nên chọn những bài xích ngắn, đơn giản và dễ dàng về cấu tạo và từ nếu khách hàng là một fan mới.

Chọn theo sở thích: Đối với hầu như gì mình thích thì sẽ sở hữu hứng thú hơn khôn xiết nhiều. Chúng ta có thể lựa chọn các bài gọi theo chủ đề hoặc tác giả mà chúng ta quan tâm, ái mộ để tăng hễ lực, bớt nhàm ngán hơn nhé.


Trên đây, Step Up đã chia sẻ tới các bạn Top 10 bài xích đọc tiếng Anh đối kháng giản, dễ hiểu cũng như một số lưu ý khi chọn bài đọc. Hy vọng nội dung bài viết giúp bạn rèn luyện năng lực đọc hiểu xuất sắc hơn. Chúc chúng ta sớm thạo tiếng Anh.